În luna septembrie 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania la nivel naţional privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivele Campaniei

* Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri şi luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceştia a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

* Creşterea gradului de conştientizare a beneficiarilor şi a zilierilor care desfăşoară activităţi cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, stipulate de Legea nr.52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

* Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate, a prevederilor Legii nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare a acesteia.

* Identificarea beneficiarilor care utilizează munca copiilor şi a tinerilor fără respectarea prevederilor Legii nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

* Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în condiţiile în care se impunea încheierea contractelor individuale de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către beneficiarii din domeniile care fac obiectul campaniei, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.

* Determinarea beneficiarilor de a respecta obligaţia de a înfiinţa, completa registrul de evidenţă a zilierilor şi de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în termenul legal.

Grupul ţintă

* Beneficiarii la care se prestează munca necalificată cu caracter ocazional, în domeniile prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată şi în conformitate cu prevederile art. 13 din lege.

Activitatea în domeniile Relaţiilor de Muncă/Muncă nedeclarată:

* La acţiunea la care au participat 11 inspectorii de muncă, au fost controlați 22 de beneficiari. În urma verificărilor efectuate, pentru deficiențele constatate, au fost dispuse un număr de 11 măsuri.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.