În perioada 01–30 septembrie 2018, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2018, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, Legii nr. 53/2003 republicată şi Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat 323 controale, din care 205 în domeniul relaţiilor de muncă şi 118 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 119 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 139.000 lei.

În domeniul relaţiilor de muncă, inspectorii au efectuat 205 controale. În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 52 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 126.500 lei.
În luna septembrie, au fost depistate 18 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
– 4 persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
– 12 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă;
– 2 persoane depistate la muncă în perioada în care au contractele individuale de muncă suspendate.
Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 14 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 80.000 lei.
Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
*netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii au efectuat 118 de controale. În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 67 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 12.500 lei.
Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
* nu s-au autorizat din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;
* nu s-a organizat activitatea de prevenire și protecție;
* nu s-au întocmit instrucțiunile proprii de securitate și sănătate care să cuprindă toate particularitățile activităților;
* nu s-au efectuat verificări periodice la echipamentelor de muncă (neefectuare revizii);
* nu s-a efectuat supravegherea medicală periodică pentru toți lucrătorii;
* nu s-au stabilit prin fișele post atribuțiile lucrătorilor;

În luna septembrie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 13 evenimente.
Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.10.2018, figurează ca fiind înregistrate 128.152 de contracte individuale de muncă active din care:
– 119.781 pe durată nedeterminată;
– 8.371 pe durată determinată.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.