Romeo Butnariu, inspectoroul șef al ITM Suceava, a informat că Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava va desfășura în luna martie 2023, o acțiune de  verificare a modului de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere.

În unitățile de exploatare forestieră, din toată țara, în ultimul timp, s-au evidenţiat următoarele situaţii:

a)înțelegerea tacită dintre angajatori și lucrători, în urma căreia angajații prestează muncă în lipsa unui contract individual de muncă, profitând de avantajul că activitatea se desfășoară departe de așezămintele umane, în condiții de izolare socială, fără a avea efectuat controlul medical la angajare şi o instruire corespunzătoare înainte de începerea activității; 

b)lipsa forţei de muncă calificată, cu instruire necorespunzătore din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă şi experienţă în domeniul exploatării lemnului;

c)neîntocmirea documentației de exploatare a parchetelor (schița parchetului, postațe, secțiuni, autorizarea parchetului din punct de vedere al SSM, etc.);

d)lipsa de coordonare şi supraveghere a lucrătorilor care își desfășoară activitatea de  prelucrare primară a lemnului, de către personal tehnic care să aibă studii de specialitate și să organizeze activitatea în mod corespunzător. 

e)agenții economici care au licitat masa lemnoasă, de cele mai multe ori nu o și exploatează, subcontractând parchetele forestiere altor firme neatestate, neabilitate și fără dotări tehnologice corespunzătoare pentru această activitate.

Dinamica accidentelor de muncă cu incapacitate temporară de muncă, accidentelor mortale şi cu invaliditate înregistrate în ultimii 5 ani, la nivel de țară și de județ, exprimă o creștere a indicelui de gravitate, de la un an la altul, pe fundalul scăderii numărului mediul scriptic al lucrătorilor.

Acțiunea va viza stabilirea de măsuri pentru reducerea numărului de accidente de muncă grave, mortale şi cu invaliditate din acest domeniu de activitate. 

Obiectivele acțiunii sunt: creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor din domeniul de activitate exploatare forestieră în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și luarea măsurilor necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă, diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activități de exploatare forestieră precum și activități de transport tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere, precum și eliminarea neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă în activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniul exploatărilor forestiere.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.