Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2017, astfel:

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”:
– 50 locuri (din care 1 loc beneficiar Inspectoratul General de Aviaţie) alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Jandarmi, domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă ,,Ordine şi siguranţă publică”, învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor 3 ani – (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi)
– 115 locuri (pentru structurile M.A.I.) la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, domeniul de licenţă ,,Drept”, programul de studii universitare de licenţă ,,Drept”, învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor 4 ani;

 Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Gr. A. Ghica” Drăgăşani
– 180 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

 Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni
– 175 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

Totodată, Ministerului Afacerilor Interne i-a fost alocat la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N., care formează personal pentru nevoile M.A.I., locuri pentru care Jandarmeria Română recrutează candidaţi, astfel:

 Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, Facultatea de Comandă şi Stat Major, domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specialitatea militară ,,Logistică”, durata studiilor 3 ani – 2 locuri;

 Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 22 locuri alocate M.A.I., astfel:
 Facultatea de Ştiinţe militare, domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” – 6 locuri.
 Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” – 12 locuri
 Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă ,,Ştiinţe administrative” – 4 locuri:

• Academia Tehnică Militară Bucureşti – 38 locuri alocate M.A.I., astfel:
– Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament – 21 locuri.
– Facultatea de Sisteme Electronice Militare – 17 locuri.

 Institutul Medico-Militar Bucureşti- 5 locuri alocate M.A.I. (Direcţia Medicală), domeniul de licenţă ,,Sănătate”, programul de studii universitare de licenţă ,,Medicină general”, durata studiilor 6 ani;

 Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”Braşov – Facultatea de Management Aeronautic, 12 locuri alocate M.A.I. (Inspectoratul General de Aviaţie), astfel:
 Facultatea de Management Aeronautic, domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” – 12 locuri:
 programul de studii universitare de licenţă ,,Management în aviaţie”, specialitatea militară ,,Aviaţie piloţi”, durata studiilor 3 ani – 10 locuri;
 programul de studii universitare de licenţă ,,Managementul traficului aerian”, specialitatea militară ,,Controlor trafic aerian”, durata studiilor 3 ani – 2 locuri;

 Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa – Facultatea de Inginerie Marină, 4 locuri alocate M.A.I., astfel:
 programul de studii universitare de licenţă ,,Inginerie marină”, specialitatea militară ,,Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale”, durata studiilor 4 ani – 4 locuri;

 Învăţământ Postliceal (Maiştri Militari) – învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor: 2 Ani
– 26 locuri, astfel:

 Şcoala Militară Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti
– 12 locuri alocate M.A.I.

 Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa – 14 locuri alocate M.A.I..

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
– să cunoască limba română, scris şi vorbit;
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
– să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
– să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
– să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
– să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
– să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

În vederea îndrumării candidaţilor pentru întocmirea corectă şi în volum complet a documentelor constitutive din dosarul de candidat, candidaţii se vor prezenta la sediul unităţii având în vedere următoarele aspecte:

1. Înscrierea candidaţilor – zilnic, de luni până vineri, între orele 10.00 – 14.00, la sediul unităţii din Suceava, strada Traian Vuia, nr. 7bis.
Cererile de participare la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ universitar din cadrul M.A.I. şi M.Ap.N. şi în şcolile post liceale ale M.Ap.N. se pot depune la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava până la data de 26 mai 2017, iar pentru instituţiile de formare a subofiţerilor jandarmi până la data de 21 iulie a.c..
2. Depunerea dosarelor de candidat (în volum complet) – zilnic, de luni până vineri, între orele 13.00 -15.00, la sediul unităţii din Suceava, strada Traian Vuia, nr. 7bis.

Relaţiile suplimentare se pot obţine prin structura de resurse umane, la reşedinţa unităţii din Suceava, strada Traian Vuia, nr. 7bis. sau la tel. 0230/522998, interior 24535/24557.