Joi, 19 ianuarie 2016, la sediul Palatului Administrativ Suceava, s-a desfăşurat Evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava în anul 2016, eveniment la care au participat  Constantin Harasim – prefect al judeţului Suceava,  Gheorghe Flutur – preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, reprezentanţi ai instituţiilor din judeţ cu care inspectoratul colaborează şi cadre ale unităţii.

În cadrul activităţii de evaluare, inspectorul şef al I.J.J. Suceava, locotenent colonel Marian Mihai Lungu, a prezentat activităţile organizate, misiunile executate şi rezultatele obţinute în anul în curs, precum şi aspecte privind neajunsurile şi problemele cu care s-a confruntat inspectoratul.

Pe linia misiunilor de ordine şi siguranţă publică, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava a planificat, organizat şi executat un număr de 32.134 de misiuni de ordine publică.

Jandarmii au asigurat măsurile de ordine publică la 1.288 de manifestări (15 manifestări de protest, 382 manifestări cultural – artistice, religioase sau cu caracter promoţional, 215 manifestări sportive, 8 vizite oficiale, 543 acțiuni executate premergător și pe timpul procesului electoral și 125 de misiuni de asigurare a ordinii publice în zona centrelor de evaluare și de protecție a transportului lucrărilor de examen).

De asemenea efectivele inspectoratului au desfășurat 1020 acțiuni comune cu alte instituții, au participat la misiuni de menținere a ordinii publice în localitățile urbane și rurale și au executat 363 de acțiuni de intervenție și salvare-evacuare în sprijinul persoanelor care au solicitat ajutor prin Serviciul Naţional Unic pentru apeluri de urgenţă  ,,112’’. În urma executării acestor misiuni, au fost constatate 289 de infracţiuni, au fost depistați 303 de autori și au fost aplicate un număr de 4.420 de sancțiuni contravenționale.

Invitaţii au apreciat aportul jandarmilor la asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică şi au felicitat cadrele inspectoratului pentru modul în care şi-au îndeplinit atribuţiile în anul 2016.

Informaţii suplimentare

Principala misiune a inspectoratului, asigurarea şi restabilirea ordinii publice, cu ocazia manifestărilor de protest, cultural-artistice, religioase, sportive şi a vizitelor oficiale, a avut un caracter preponderent preventiv şi s-a desfăşurat fără incidente la nivelul siguranţei participanţilor. Astfel, au fost asigurate măsurile de ordine publică la 1.288 de manifestări, jandarmii din dispozitiv punând accent pe rolul preventiv al prezenței acestora în rândul cetățenilor.

Comparativ cu anul 2015, se constată o creștere semnificativă a numărului misiunilor de asigurare executate, fapt care are la bază și desfășurarea, în anul 2016, a celor două procese electorale.

Inspectoratul a executat un număr de 382 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestările cultural – artistice, religioase sau cu caracter promoţional, fiind înregistrate cu 49 de misiuni mai mult decât în perioada similară a anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 10%.

Totodată, au fost planificate, organizate şi executate 215 misiuni cu ocazia desfăşurării manifestărilor sportive, acestea vizând competiţii din discipline diverse, fotbal, handbal, volei, rugby, cros, atletism, ciclism şi sporturi de iarnă.

Pe această linie, menţionăm că, împreună cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava, a fost demarată o campanie de prevenire a violenţei, care vizează manifestările sportive organizate în perioada octombrie 2016 – iunie 2017 la nivelul județului Suceava.

În urma activităților preventive desfășurate pe linia aplicării Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței în sport, precum și ca urmare a punerii în practică a experienței acumulate în ultimii ani cu ocazia jocurilor sau competiţiilor, nu au fost înregistrate incident majore, acte de violenţă între grupurile de suporteri sau între acestea şi forţele de ordine.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava a asigurat măsurile de ordine publică cu ocazia desfășurării a 15 manifestări de protest, între acestea evidențiindu-se acțiunile de protest ale unor organizaţii nonguvernamentale față modul de exploatare a materialului lemnos, ale locuitorilor comunei Slatina privind rezultatul alegerilor locale din luna iunie și ale transportatorilor față de creșterea tarifelor RCA.

Sub coordonarea operativă a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, jandarmii au urmărit desfășurarea în condiții optime a acestui tip de misiuni, atât premergător cât și în timpul procesului de vot, fiind vizate cele 2 campanii electorale desfăşurate la nivel județean cu ocazia alegerilor locale şi parlamentare, precum și referendumurile organizate în localitățile Dolhasca și Liteni pentru trecerea de la statutul de oraș la cel de comună.

Referitor la misiunile de restabilire a ordinii publice tulburate sau grav tulburate de către persoane sau grupuri de persoane, în anul 2016, nu s-au înregistrat astfel de evenimente în județ, aspect care se datorează atât activităților preventive desfășurate de forțele de poliţie şi jandarmerie cât și gestionării corespunzătoare a stărilor de conflict incipiente, în special prin intermediul dialogului.

           În perioada analizată au fost executate, fără incidente, un număr de 363 de acţiuni de intervenţie care au vizat în principal ordinea și liniștea publică sau acțiuni de salvare-evacuare în sprijinul persoanelor care au solicitat ajutor prin Serviciul Naţional Unic pentru apeluri de urgenţă  ,,112’’, de fiecare dată timpul de ajungere la locul evenimentului și măsurile întreprinse având ca rezultat soluționarea situațiilor în parametri optimi și nefiind înregistrate evenimente negative sau obiecţiuni privind operativitatea intervenţiei şi modul de acţiune al jandarmilor.

În perioada supusă evaluării, au fost organizate  3.521 de misiuni de menţinere a ordinii publice prin patrule mixte poliţist-jandarm şi 10.330 misiuni prin patrule de jandarmi în mediile urban şi rural, inclusiv în staţiuni montane şi pe traseele turistice. De asemenea, 926 echipaje de jandarmerie au patrulat în zona instituţiilor de învăţământ, prezenţa activă a jandarmilor în apropierea elevilor constituind un atu pentru buna desfăşurare a procesului educativ. Totodată, au fost organizate 64 de acţiuni punctuale de prevenire şi combatere a faptelor antisociale atât în pieţe, târguri şi în alte locuri cu risc criminogen ridicat precum și în zonele în care s-ar putea înregistra încălcări ale legislației în domeniul silvic, cinegetic şi piscicol.

Lucrătorii celor 6 posturi de jandarmi montane au desfăşurat activități pe linia combaterii infracțiunilor silvice, pe linia prevenirii tăierilor ilegale de arbori și sancționării persoanelor care transportă material lemnos fără documente de proveniență.

În urma acestor activităților independente dar și în cadrul celor 440 de acțiuni în cooperare cu Direcția Silvică și Garda Forestieră, au fost constatate 10 infracțiuni, au fost aplicate 52 de sancțiuni contravenționale în valoare de 28.550 lei și a fost recuperată cantitatea de 900 mc material lemnos.

Totodată, în urma acțiunilor întreprinse au fost constate 29 de infracțiuni de braconaj și au fost sancționate contravențional un număr de 91 de persoane pentru nerespectarea prevederilor legale privind regimul cinegetic și piscicol.

În cadrul misiunii de menținere a ordinii publice, efectivele de jandarmi au desfășurat acțiuni de prevenire și combatere a faptelor antisociale, acționându-se pentru apărarea bunurilor persoanelor, a avutului public și prevenirea infracţiunilor stradale. De asemenea, s-a acționat pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, a consumului de substanţe interzise, pentru creșterea siguranţei în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, cât și pentru protecția fondurilor silvic şi cinegetic.

În anul 2016 au fost constatate 289 de infracţiuni, în ușoară scădere față de cele 291 de infracțiuni constatate în anul 2015, au fost depistați 303 autori, din care 20 minori și au fost identificate 8 persoane urmărite. În timpul executării misiunilor în sistem integrat cu poliţia, au fost constatate 137 infracţiuni și au fost depistaţi 136 de autori de fapte penale.

Activitatea de constatare a contravenţiilor a înregistrat o ușoară creștere faţă de anul precedent, fiind constatate un număr de 4.420 contravenţii, în valoare totală de 781.650 lei.

Au fost introduse în camera de corpuri delicte 1734 bunuri, în valoare de 76.958 lei, care au fost predate pentru valorificare către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava. În cea ce priveşte comerţul cu produse accizabile, în cadrul misiunilor de patrulare executate atât independent cât şi în sprijinul instituţiilor specializate, au fost confiscate 78.420 țigarete, fiind constatate un număr de 31 infracţiuni de contrabandă, în creștere față de anul precedent, când au fost constatate 19 infracțiuni.

Pe linia prevenirii faptelor antisociale s-au desfăşurat 316 acţiuni preventive în mediul școlar, la manifestările sportive sau cu ocazia adunărilor în spaţiul public, care s-au adresat unui număr de peste 22.000 persoane din toate mediile sociale și în cadrul cărora au fost utilizate sau distribuite aproximativ 5000 de materiale de suport. Ponderea cea mai semnificativă e reprezentată de cele 279 de acțiuni organizate în unitățile de învățământ, care au vizat, în principal, activități de prezentare către elevi a unor teme de interes privind delicvenţa juvenilă, abandonul şcolar, prevenirea consumului de alcool, tutun şi droguri. În acest sens, putem menţiona şi implicarea instituţiei în Programul “Şcoala Altfel” şi în programele de sprijin educaţional pentru tineri,  parteneriatele încheiate cu unităţile şcolare şi desfăşurarea unor activităţi de prezentare a misiunilor Jandarmeriei.

Activitatea de cooperare interinstituţională a vizat în principal punerea în aplicare a celor 45 de protocoale şi planuri de cooperare sau colaborare pe care inspectoratul le are încheiate cu alte instituţii, în acest sens fiind desfăşurate un număr total de 1020 misiuni.

Pe lângă misiunile curente de ordine publică, jandarmii au participat la un număr de 265 de misiuni în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și  un număr de 755 de acţiuni în colaborare cu instituţii precum parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti, organele administraţiei publice locale, Centrul Militar Judeţean Suceava, Direcţia Silvică, Garda Forestieră, structurile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, executori judecătorești etc.

Au fost desfăşurate un număr de 75 de misiuni în sprijinul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava în vederea asigurării măsurilor de ordine pe timpul intervenţiei echipelor specializate, precum şi pentru acordarea sprijinului necesar înlăturării efectelor determinate de producerea unor incendii, accidente etc.

O altă misiune de importanță deosebită a inspectoratului este reprezentată de ansamblul activităților privind paza și protecţia instituţională și menținerea ordinii interioare la un număr de 30 de obiective – instituții financiar bancare, parchete și instanțe judecătorești, precum și obiective aparținând Ministerului Afacerilor Interne.

Elementele de dispozitiv au acţionat în conformitate cu procedurile care reglementează misiunea de pază şi protecţie instituţională, activitatea acestora având un caracter preponderent preventiv. În urma măsurilor luate, s-a constatat o infracțiune şi s-a înregistrat un număr redus de fapte de tulburare a ordinii publice, în acest sens fiind aplicate un număr de 28 de sancţiuni contravenţionale. În acest an nu s-au înregistrat încercări de penetrare a dispozitivelor de pază, sustrageri de documente sau alte bunuri materiale din obiective și nici reclamații împotriva jandarmilor, aspect datorat și nivelului de pregătire profesională al ofiţerilor şi subofiţerilor ce încadrează structurile specializate în misiunea de pază şi protecţie a obiectivelor.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.