Proiectul își propune dezvoltarea aptitudinilor și competentelor profesionale pentru 181 elevi înmatriculați la Liceul Tehnologic „Tomsa Voda” Solca, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana și la Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor și competențelor profesionale practice specifice pentru 181 elevi (din care cel puțin 80% din mediul rural) înmatriculați în sistemul național de învățământ (învățământ profesional și lieal-ISCED 3, nivel de calificare 3 și 4), la Liceul Tehnologic „Tomșa Voda” Solca , ,Liceul Tehnologic ”Ștefan cel Mare” Cajvana și Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos prin programe de învățare la locul de muncă, pentru specializările Ospătar (Chelner), Vânzător în unități de alimentație, Tehnician în gastronomie, Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, Confecționer produse textile, Zidar, Pietrar, Tencuitor, Tehnician în turism și Tâmplar universal, calificări preponderent din sectoare cu potential competitiv și de specializare inteligentă, identificate conform SNC și SNCDI, în vederea inserției viitoare pe piața muncii a cel puțin 39 de elevi dintre aceștia.
Primul obiectivul specific este dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate de orientare,consiliere profesionala in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata activa pentru 181 de elevi,dintre care minim 136 (peste 75%) dobandesc o calificare, 39 (minim 21%) se angajeaza si 19 (peste 10%) isi continua studiile sau urmeaza alte cursuri de formare.
Acestia vor beneficia de activitati de consiliere,orientare profesionala si indrumare cu experti competenti si cu o bogata experienta. Elevii vor fi astfel sprijiniti sa finalizeze studiile si apoi sa opteze pe baza competentelor si a propriilor nevoi pentru continuarea studiilor si/sau angajare.
Al doilea obiectiv specific este participarea la programe de invatare la locul de munca performante,interactive si inovative,competitii profesionale , pentru 181 de elevi si angajarea a minim 39 (21%) dintre acestia ca urmare a finalizarii acestora. Se urmareste efectuarea de stagii practice la angajatori din judetul Suceava conform planurilor de invatamant aprobate pentru 181 de elevi cu specializarile specializarile ospatar (Chelner), Vanzator in unitati de alimentatie, Tehnician in gastronomie, Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii, Confectioner produse textile, Zidar, Pietrar, Tencuitor, Tehnician in turism si Timplar universal, si organizarea de competitii profesionale pentru acestia.
În plus,vor fi dezvoltate 4 medii de practica in cadrul unitatilor de invatamant astfel: 1 mediu pentru Ospatar (Chelner), Vanzator in unitati de alimentatie si Tehnician in gastronomie (Solca), 2 medii pentru Confectioner produse textile si Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii (Cajvana) si 1 mediu pentru Tehnician in turism (Pirtestii de Jos).
Al treilea obiectiv specific este dezvoltarea de parteneriate intre unitatile de invatamant si partenerii de practica / potentiali angajatori pentru sustinerea si imbunatatirea procesului educational si in vederea facilitarii accesului pe piata muncii,inclusiv prin crearea unui sistem de informare coordonata,intre toate partile implicate (elevi, parinti, angajatori, unitati de invatamant). Se urmareste astfel imbunatatirea nivelului de informare,constientizare si intelegere a acestora privind oportunitatile oferite in cadrul proiectului,dar si in afara lui,precum si identificarea de solutii practice, viabile, inovative de imbunatatire permanenta a ofertei de stagii.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.