Virgil Saghin, un experiment politic eșuat al localnicilor din Vatra Moldoviței Potrivit legii de funcționare a Agenției Naționale de Integritate sunt anumite categorii de persoane care au obligația să-și declare averile anual, până la data de 15 iunie, printre care și consilierii locali, aleșii județeni, primarii și viceprimarii, dar și alte categorii de funcționari publici. […]

 Virgil Saghin, un experiment politic eșuat al localnicilor din Vatra Moldoviței

Potrivit legii de funcționare a Agenției Naționale de Integritate sunt anumite categorii de persoane care au obligația să-și declare averile anual, până la data de 15 iunie, printre care și consilierii locali, aleșii județeni, primarii și viceprimarii, dar și alte categorii de funcționari publici.

Declarația de avere se face în scris, pe propria răspundere, și cuprinde bunurile proprii, bunurile comune și cele deținute în indiviziune, precum și cele ale copiilor aflați în întreținere.

Din anul 2008 și până în anul 2016, timp în care Virgil Saghin a îndeplinit funcția de primar, acesta ar fi trebuit să depună la Agenția Națională de Integritate minim 12 declarații de avere și minim 12 declarații de interese, asta fără a mai ține cont de cele ce trebuiau depuse la orice modificare a patrimoniului propriu. Legea obligă funcționarii statului să depună minim câte o declarație în toți anii de mandat, dar și câte una la încetarea exercitării acestui mandat. Primarul Saghin a condus primăria circa 9 ani, iar în acest interval a avut 3 încetări de mandat. Aceleași declarații de avere și interese ar fi trebuit să fie publicate și pe site-ul Primăriei, pe toată durata exercitării funcției sau mandatului.

Astăzi, oricine accesează site-ul oficial al Primăriei Vatra Moldoviței poate observa că Virgil Saghin se consideră încă primarul comunei Vatra Moldoviței, iar pe site-ul instituției publice există o singură declarație de avere, respectiv doar cea din anul 2009.

Aceeași lege spune că „nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese în termenele prevăzute de lege precum şi nedeclararea în declaraţia întocmită a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri” constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă iar Agentia Națională de Integritate poate declanșa din oficiu procedura de evaluare, acest lucru putând fi făcut și urmare a vreunei sesizări.

 

Fals în declarații?

Pe site-ul ANI există doar trei declarații de avere, și, deși ar fi trebuit să fie mult mai multe, nici cele existente nu par a exprima realitatea.

Astfel, dacă în anul 2009 Virgil Saghin deținea 100% cote părți dintr-o casă de locuit de 278 mp și un teren intravilan de 600 mp dobândite prin moștenire, dar și o pensiune agroturistică cu o suprafață de 1.056 mp construită în regim propriu, (deși, potrivit unor surse, pensiunea ar fi fost realizată cu ajutorul programului PHARE), ulterior, în anul 2012, Saghin și-a amintit că ar deține 2 case moștenite și 3 terenuri însumând peste 11 hectare, adică peste 110.000 de metri pătrați teren agricol și intravilan.

Alte două case nedeclarate ale familiei Saghin

 

Curios este că în anul 2016, pentru a-și putea depune candidatura ca și consilier în cadrul Consiliul Local, Virgil Saghin declara Biroului Electoral de Circumscripție că nu deține nici un imobil în proprietate, nici el ori familia sa nu dețin case sau terenuri, și atenție, nu a obținut nici un venit legal pe teritoriul României. Singurul bun declarat de Saghin a fost un autoturism Opel care nu a mai fost declarat statului român până atunci și care ar fi fost cumpărat de primar încă din anul 2000. Așadar, fals în declarații? Menționăm că Primarul Saghin nu a declarat precum că ar fi deținut în proprietate acest autoturism Opel la începutul mandatului de primar, singurele autovehicule declarate fiind un jeep de teren VW Touareg, un VW Polo și o autoutilitară de marfă Renault Kangoo achiziționate în 2007.

 

Dacă în documentele oficiale, fostul primar declară că nu are nimic, în realitate, acesta deține și folosește 3 case de locuit, o pensiune agroturistică, acestea fiind doar câteva dintre bunurile pe care domnia sa le utilizează ca un adevărat proprietar și în care locuiește, deși ele sunt înstrăinate fictiv. Cu alte cuvinte, bunurile mobile și imobile netrecute pe numele lui Saghin, au fost înstrăinate formal, fără a exista o contraprestație reală, dovadă fiind și faptul că Virgil Saghin nu și-a trecut în declarația de avere veniturile încasate urmare a tranzacțiilor efectuate.

Dar informațiile șocante de-abia acum urmează: dacă în anul 2009 fostul primar deținea 3 autovehicule, în anii 2012 și 2016 edilul nu mai deține niciun autoturism în ce a declarat Agenției Naționale de Integritate, în mod diferit de ce a declarat Biroului electoral. În realitate, Virgil Saghin, împreună cu soția sa, sunt astăzi posesorii a 2 autoturisme dintre care unul este un autovehicul de teren de lux BMW X6 a cărui preț de nou depășește 100.000 euro, dar dispun și de un adevărat parc auto de invidiat format din mai multe autocamioane, taf-uri și alte utilaje forestiere.

Interesant este și cum din salariul de primar de comună al lui Virgil Saghin și cel de profesor și ulterior inginer al soției sale, edilul a reușit să achite în primul mandat un leasing auto pentru un autoturism VW Touareg al cărui preț ajunge la circa 60.000 de euro. Deși veniturile legale impozitate de ANAF Suceava ale familiei Saghin sunt foarte modeste, este inexplicabil cum acesta a reușit într-un timp relativ scurt să achite datorii și leasing-uri de asemenea valori, concomitent cu construcția a încă 2 case noi. Bineînțeles că în declarația de avere la rubrica datorii sau debite nu apar aceste informații, ceea ce confirmă că falsurile în actele publice este o practică permanentă a fostului edil.

Amintim faptul că demnitarii și funcționarii publici „răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate”, dar și că „fapta funcționarilor de a face declarații privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracțiune de fals în declarații şi se pedepseşte potrivit Codului Penal”.

 

Instituțiile statului – sfidate

Trebuie spus că scopul Agenţiei Naționale de Integritate este asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, prin exercitarea de responsabilităţi în evaluarea declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla persoanele ce dețin funcții publice, pe perioada îndeplinirii acestor funcții publice.

Cu toate acestea, funcționarul statului român, Virgil Saghin, a ales să nu respecte legea iar în anii 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 și 2015 nu a depus nicio declarație de avere la Agenția Națională de Integritate, și bineînțeles, nu le-a postat nici pe site-ul Primăriei, cu excepția unei declarații uitate încă din anul 2009.

Nu se știu motivele pentru care alesul local nu este la zi cu aceste declarații pentru a putea fi un exemplu în localitatea pe care o păstorește. Saghin aplică doar legislația pe care o dorește și pe care o impune doar anumitor cetățeni din Vatra Moldoviței, în funcție de propriile interese. Ce este clar însă, este că fostul edil are foarte multe lucruri de ascuns și practică aceste omisiuni pentru ca instituții de cercetare abilitate ale statului român să nu-i poată cerceta proveniența banilor, mișcările patrimoniale și afacerile derulate în Vatra Moldovița.

 

În mod sigur, Saghin nu va mai ajunge primar niciodată

Liberalul Virgil Saghin, altădată un copil de suflet a lui Gheorghe Flutur, a fost demis din funcţia de primar al comunei Vatra Moldoviţei, după ce inspectorii de integritate l-au găsit în incompatibilitatea de a mai exercita funcția de edil al comunei. Prefectul de la acea vreme, Constantin Harasim, a emis un ordin în acest sens privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de primar, iar în plus, instituţia Prefectului a făcut sesizare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc pentru abuz în serviciu pe numele primarului demis şi a secretarului primăriei.

După ce a fost demis din funcție, fostul primar a atacat în instanță decizia Prefecturii Suceava, neavând câștig de cauză nici la ultimul termen de pe data de 8 iunie 2017, atunci fiindu-i respinsă cererea ca neîntemeiată, acordându-i totuși un drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Faptul că mai exista un proces pe rol a făcut ca în data de 11 iunie 2017 să nu se poată organiza alegeri parțiale și în comuna Vatra Moldoviței, cum de altfel au fost organizate la Iacobeni și Siminicea. Apelând la toate șiretlicurile legislative posibile pentru a se salva și a nu intra în istoria comunei ca un primar eșuat și rejectat din sistem, cu aceeași lipsă de onoare și integritate Saghin încurcă activitatea normală a acestei administrații locale, urmărindu-și doar propriul interes printr-o multitudine de fapte ce se pot circumscrie unei activități de natură infracțională, unele deja dovedite.

Dacă pe data de 11 iunie ar fi existat alegeri parțiale în comuna Vatra Moldoviței, iar Virgil Saghin și-ar fi recunoscut faptele de corupție pentru care a fost deja condamnat de instanțele de judecată, acesta ar fi avut o șansă la alegerile din anul 2020. Așadar, la cum arată situația actuală, Saghin nu va putea reveni în funcția de primar mai devreme de 2024 urmare a unor noi alegeri electorale.

Însă la modul cum acționează fostul edil, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu actuale, prin îndeplinirea cu rea-intenție a acestora, prin uzurpare de funcții și calități, prin exercitarea atât în trecut cât și în prezent unor activități incompatibile cu funcția avută, cu siguranță, Virgil Saghin nu va mai reveni niciodată în funcția de primar al comunei Vatra Moldoviței.

Art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea si funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative spune că „persoana eliberată sau destituită din funcție potrivit prevederilor alin. (1) sau față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu exceptia celor electorale, pe o perioada de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioada de 3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate”.

 

Afaceri susținute cu interes și promovate pe bani publici

Virgil Saghin, în calitate de primar, a semnat contracte de furnizare a masei lemnoase cu societatea comercială SC Dan Gigi SRL la care acesta deținea calitatea de asociat, încălcând, astfel, dispozițiile art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborat cu dispozițiile art. 75, lit. b) din Legea 393/2004.

Arătăm că prevederile Legii nr.161/2003 pe care le-a încălcat Virgil Saghin se referă la prevenirea și sancționare corupției. Așadar, fostul primar Saghin a încălcat o lege care combate corupția în România și care stabilește măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri.

Mai mult, societatea pe care o păstorește și pentru care a decis și în perioada cât a fost primar este un fel de multinațională bogată a zonei de munte a județului Suceava. Aceasta, acumulează foarte multe active, chiar în dauna fostului administrator Virgil Saghin, cel care deținea 98% din părțile sociale până să ajungă primar în 2008.

Afacerile cu lemn, cu carburanți, cu servicii de cazare și de restaurant, cu produse de vânătoare sunt doar câteva din activitățile curente ale acestei firme care a prosperat spectaculos sub mandatul de primar al lui Virgil Saghin. De asemenea se vorbește despre legăturile cu lumea interlopă de la granița cu Ucraina, reprezentată de contrabandiștii de lemne, alcool și țigări, iar dacă se adeveresc, atunci aceste lucruri vor atârna greu în activitatea administrativă și politică viitoare a celui care a condus un deceniu destinele localității.

Deosebit de interesant este și faptul că unele din activitățile firmei au beneficiat de susținere pe bani publici. Nu doar activitatea de debitare și comercializare a lemnului beneficia de contracte barosane cu statul prin contracte semnate chiar de Virgil Saghin, ci și renumita Pensiunea Valcanu a prosperat prin promovarea pe bani publici a serviciilor sale hoteliere, aspecte asupra cărora vom mai reveni.

Deși am solicitat, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, unele documente din registratura Primăriei Vatra Moldoviței, fostul primar Saghin, exercitându-și defectuos și cu rea-intenție atribuțiile de serviciu, a blocat accesul jurnaliștilor la aceste documente. Precizăm că acest lucru are un caracter temporar, iar mai devreme sau mai târziu, aceste acte oficiale de interes public vor ajunge în posesia jurnaliștilor pentru a fi aduse la cunoștința publică a localnicilor, dar și a organelor de cercetare abilitate.

Neregulile sunt atât de numeroase, de la angajări, contracte, autorizații, achiziții, etc, încât Virgil Saghin chiar dacă ocupă în continuare un post în cadrul Primăriei Vatra Moldoviței nu ar avea timpul fizic, și nici intelectul necesar, de a-și acoperi urmele. Oricum, este prea târziu pentru acoperirea eventualelor acte infracționale, deoarece Saghin a atras deja atenția organelor de cercetare asupra activității prezente și trecute.

 

Virgil Saghin aduce prejudicii de imagine liberalilor la nivel de județ

Contactați de jurnaliști, reprezentanți ai Partidului Național Liberal au afirmat că se dezic de acțiunile fostului primar de Vatra Moldoviței, Virgil Saghin. Intrat într-un mare con de umbră la nivelul organizației județene, aceștia sunt conviși că Saghin a făcut multe greșeli și și-a exercitat atribuțiile de primar defectuos, dovadă fiind hotărârile judecătorești definitive care confirmă cele sesizate inițial de Agenția Națională de Integritate.

Pe surse se vorbește că Virgil Saghin va fi schimbat și din funcția politică de la nivelul organizației PNL Vatra Moldoviței, tocmai pentru că acesta aduce deja un prejudiciu de imagine uriaș liberalilor suceveni. ”Saghin a semnat abuziv contracte publice din calitatea de primar și a urmărit anumite interese personale în defavoarea localnicilor și a comunității. Saghin nu reprezintă corect liberalismul în Vatra Moldoviței. Din punctul meu de vedere președintele organizației locale al PNL ar trebui să devină actualul viceprimar cu atribuții de primar, domnul Niga Gabriel, dar nu e singurul care poate ocupa această funcție. Singura problemă este ca ceilalți membri să aibă curaj să dea cărțile pe față, să-și dorească acest lucru și să înțeleagă că dacă continuă un parteneriat defectuos cu fostul primar, vor fi trași în jos și se vor compromite și ei. Reprezentanții organizației județene îi vor asculta asupra problemelor întâmpinate și îi vor susține în orice demers pozitiv în interiorul partidului, atât timp cât viitorul președinte de la Vatra Moldoviței nu are probleme de integritate și corupție” ne-a declarat un reprezentant marcant al PNL Suceava.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că, în ultima perioadă, cu ocazia deplasărilor sale la Suceava, Virgil Saghin este mai degrabă văzut în prezența unor personaje apropiate sau a unor membri PSD. Aceste lucruri dovedesc îndepărtarea lui Saghin de actuala conducere a PNL, vorbindu-se tot mai mult despre încă o trădare a lui Virgil Saghin față de cei ce l-au ridicat în decursul timpului și l-au așezat în scaunul de primar.

Saghin se ascunde pe opinia publică. Ușor cu deranjul!

Pe Virgil Saghin nu trebuie să îl deranjeze nici instituțiile abilitate și nici jurnaliștii. Drept dovadă atunci când acesta a fost sunat de către unul dintre jurnaliștii celui mai mare post de televiziune din Suceava, NEst Tv Channel, atât Virgil Saghin cel care își desfășoară în continuare abuziv activitatea în biroul primarului, dar și actualul viceprimar cu atribuții de primar, nu au dorit a răspunde întrebărilor pentru a intra în direct în emisiune, prin telefon.

Obsedat de afaceri și de fotoliul de primar, fostul edil Virgil Saghin

Mai mult, Saghin a închis telefonul pentru a nu putea fi reapelat și pentru a nu da explicații cetățenilor din comună referitoare la activitatea sa plătită din bani publici, deși tema emisiunii ”Sinteze administrative” era una strict legată de proiectele din comunitate și despre care ar fi trebuit să aibă habar. Scârba, afișată public, cu care sunt tratați contribuabilii din Vatra Moldoviței de către fostul edil este o dovadă în plus că acesta nu-și respectă nici măcar cetățenii care l-au ales și l-au trimis în consiliul local.

Mai jos prezentăm și un extras video din emisiunea respectivă pentru toți cei care nu au reușit să urmărească transmisiunea în direct.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.