În datele de 27 şi 28 noiembrie 2013, Direcţia Silvică Suceava organizează licitaţia principală pentru masa lemnoasă pe picior, posibilitatea anului 2014. Volumul de lemn scos la licitaţie este de 382, 4 mii de metri cubi.

DIRECŢIA  SILVICA  SUCEAVA

cu sediul în B-dul 1 Mai, nr.6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783, organizează la sediul acesteia,

                                                                                                        LICITAŢIA PRINCIPALĂ 

pentru  masa lemnoasă pe picior , posibilitatea anului 2014, în volum de 382,4 mii mc, din fondul forestier de stat, în datele de 27 si 28 noiembrie 2013, orele

9 00,  după cum urmează:

 • Pe  27 noiembrie 2013  pentru  ocoalele  silvice: Brosteni, Crucea, D. Candreni,  Vatra Dornei, Iacobeni, Cîrlibaba, Breaza şi Pojorîta;
 • Pe 28 noiembrie 2013 pentru  ocoalele  silvice: Vama, Moldoviţa, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adîncata.

Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare.

Cantităţile scoase la licitaţie şi preţurile de pornire pe partizi se vor putea consulta la sediul ocoalelor silvice, la sediul Direcţiei Silvice Suceava şi pe internet, la adresa  www.silvasv.ro  (opţiunea  licitaţii pe picior) şi www.rosilva.ro. 

Pentru admiterea la licitaţie, Direcţia Silvică Suceava organizează o preselecţie la sediul acesteia, în datele de  18, 19 şi 20 noiembrie 2013, între orele 830-1600 , după cum urmează:

 • În  18 noiembrie 2013 , pentru societăţile a căror denumire începe cu litera „A” , până la litera „G”;
 • În  19 noiembrie 2013 , pentru societăţile a căror denumire începe cu litera „H” , până la litera „O”;
 • În  20 noiembrie 2013 , pentru societăţile a căror denumire începe cu litera „P” , până la litera „Z”.

Pentru participarea la licitaţie, persoanele juridice vor depune documentaţia de preselecţie, conform Ordinului MMP nr. 1898/2010 şi anume:

 • Certificat de atestare (pentru exploatare) în original şi în copie, completat la zi;
 • Cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase;
 • Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului , cu privire la structura acţionariatului societăţii, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice (valabil 90 de zile);
 • Copie după actele societăţii: statut (act constitutiv) şi încheierea de înfiinţare de la Tribunal, certificat de înmatriculare, acte adiţionale, autorizaţia de confecţionare şi încheierea de autentificare prin notariat a dispozitivelor de marcat, pentru firmele noi care nu au depus aceste documente la Biroul comercial-producţie, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

             NU VOR FI ADMIŞI LA LICITATIE PERSOANELE JURIDICE CARE:

 • Au datorii (indiferent de natura lor) la Direcţia Silvică Suceava sau la alte direcţii silvice;
 • Nu au certificatele de atestare a capacităţii de exploatare valabile sau nu sunt completate la zi cu volumele de masă lemnoasă contractate;
 • Societăţile comerciale la care sunt asociaţi sau acţionari persoane care au aceste calităţi şi la alte societăţi comerciale care au datorii la subunităţile RNP;
 • Se află în litigiu cu Direcţia Silvică Suceava sau au adus pagube mari fondului forestier, prin exploatarea masei lemnoase;
 • Nu au respectat prevederile clauzelor contractuale din contractele de vânzare-cumpărare încheiate de Direcţia Silvică Suceava şi a dus la rezilierea respectivelor contracte;
 • Nu au depus toată documentaţia de preselecţie solicitată, nu au participat la preselecţie şi nu au semnat de primire a  caietului de sarcini, nu au depus garanţia de contractare;
 • Persoanele juridice care au în structura acţionariatului persoane care sunt rude de gradul I cu asociaţii sau acţionarii unor societăţi care sunt în litigiu sau au produs pagube Direcţiei Silvice Suceava.

Persoanele juridice vor depune un tarif de participare de 180 lei şi garanţia de contractare aferentă masei lemnoase din partizile pe care persoana juridică intenţionează să le liciteze, funcţie de volumul acestora, conform prevederilor  Ordinului MMP nr. 1898/2010. Garanţia de contractare şi tariful de participare trebuie să se regăsească în extrasul de cont al D.S. Suceava până la data licitaţiei. Nu se admit alte modalităţi de depunere a acestor sume (scrisori de garanţie bancară, ordine de plată, chiar vizate de bancă, etc.) dacă sumele respective nu se află în contul D.S. Suceava până la data licitaţiei.

Înscrierea persoanelor juridice constând în înregistrarea cererii de participare şi a ofertei scrise la secretariatul D.S. Suceava se poate face până la data de 20 noiembrie 2013, ora 1600.

Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor juridice şi cu ocazia preselecţiei prin înmânarea unui caiet de sarcini.    

Alte detalii se pot obţine de la Biroul Comercial-producţie din cadrul Directiei Silvice Suceava, telefon 0230/217685 – interior 288/227.

Despre autor

Postari asemanatoare

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.