În perioada aprilie-septembrie 2014, conform Programului de acţiuni al Inspecţiei Muncii, s-au efectuat acţiuni de control la angajatori care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor. Activităţile de control au vizat respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi verificarea utilizării în condiţii de securitate a echipamentelor de muncă specifice domeniilor construcţiilor de clădiri şi a lucrărilor speciale de construcţii.

În desfăşurarea acţiunii s-a acordat o atenţie deosebită creşterii gradului de exigenţă în activitatea de control, proporţional cu gradul de pericol social al neconformităţilor constatate.

În urma controalelor desfăşurate la 42 de societăţi comerciale la care îşi desfăşoară activitatea un număr de 2605 salariaţi, s-au aplicat 56 de sancţiuni contravenţionale, din care amenzi în valoare de 26 de mii de lei.

Principalele deficienţe constatate au fost în legătură cu lipsa măsurilor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului la lucrările de săpături şi utilizarea de echipamente de muncă necorespunzătoare pentru lucrul la înălţime.
S-a constatat, de asemenea, că nu întotdeauna se asigură o instruire adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii, consemnată în fişa de instruire individuală, şi nu se asigură măsuri de prim ajutor prin desemnarea şi instruirea personalului necesar.

O mare problemă o constituie utilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecţie acordat de către angajator.

Obiectivele generale ale acestei acţiuni au în vedere creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative, care derivă din nerespectarea prevederilor legale menţionate de către angajatorii din domeniul construcţiilor.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.