Magazin

5 beneficii incredibile ale rodiei pentru sănătate

Rodiile sunt din ce în ce  mai populare printre persoanele care doresc să aibă un stil de viaţă sănătos datorită studiile care le susţin proprietăţile curative şi valoarea nutriţională. Rodia, cunoscută şi sub denumirea de „fructul dragostei” sau „fructul vieţii”, conţine de trei ori mai mulţi antioxidanţi decât vinul roşu sau ceaiul verde. 

Participarea reprezentanților statului în AGA nu se mai remunerează

Guvernul a aprobat în acest sens o ordonanță de urgență care modifică și completează Ordonanța Guvernului 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participție majoritară.

Despre cheltuielile de judecată în procesul civil

Conform art. 451 Noul Cod de Procedură Civilă (NCPC) Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru şi timbrul judiciar, onorariile avocaţilor, ale experţilor şi ale specialiştilor, sumele cuvenite martorilor pentru deplasare şi pierderile cauzate de necesitatea prezenţei la proces, cheltuielile de transport şi, dacă este cazul, de cazare, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

Cu vânătoarea la Curtea Constituţională

Vânătoarea a apărut ca ocupație a omului în epoca paleolitică. Înainte ca omul să crească animale și să cultive plante, vânătoarea a constituit principalul mijloc de existență.

Tunelul Canalului Mânecii

La 6 mai 1994 a fost inaugurat Eurotunelul, celebra cale de comunicații care leagă Anglia de Franța prin subteran, pe sub Canalul Mânecii, considerat de experți ca „lucrarea secolului al XX-lea”.

Ajutoare pentru crearea de suprafeţe împădurite

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 568 s-a publicat Ordinul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite".

Ordinul nr. 369/2016 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.284 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, luând în considerare prevederile art. 4 alin. (3) lit. a), art. 23 alin. (2) şi art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul:

Ajutor de minimis pentru conservarea patrimoniului cultural

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 540 din 19.07.2016 s-a publicat Ordinul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR, nr. 851/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.112/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale".

Schimbarea perioadei fiscale pentru firmele cu activitate redusă

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 534 din 15 iulie, s-a publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 2.037/2016 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, ordin care se aplică de la data publicării.

Modificări legislative privind modul de calcul al pensiei anticipate parţiale

Preşedinţia a promulgat la data de 11 iulie 2016, prin decret prezidenţial propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii. Conform noii legi, diminuarea cuantumului pensiei anticipate parţiale va fi calculată în funcţie de anii munciţi în plus faţă de stagiul complet de cotizare prevăzut de lege. În prezent, diminuarea pensiei anticipate parţiale se face cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, fără a fi luaţi în considerare anii ce depăşesc stagiul complet.

Prăbuşirea băncii Marmorosch-Blank

Despre Aristide Blank, la origine evreu, se spunea că era un „poet rătăcit în lumea afacerilor”. Familia Blank s-a stabilit în România după anul 1866. Aristide Blank s-a născut în anul 1883 și a studiat Dreptul și Științele Economice. Tatăl său, Mauriciu Blank, asociat al celebrului cămătar Jacob Marmorosch, a fost unul dintre întemeietorii băncii Marmorosch-Blank, a cărei clădire există și astăzi pe strada Doamnei din București.

Insula Alcatraz

Insula Alcatraz este situată în centrul „Golfului San Francisco" California din SUA. Inițial, a fost construită o fortăreață, „Fort Alcatraz", iar ulterior închisoarea vestită „Alcatraz", închisă în 1963, azi atracție turistică. Insula este alcătuită din gresie, având lungimea de 500 m, o înălțime de 41 m, cu o suprafață de 85.000 m² . Pe această suprafață erau clădite închisoarea și cel mai vechi far de pe coasta de vest americană.