În data de 19 martie 2022, Facultatea de Inginerie Alimentară a organizat manifestarea ştiinţifică „Perspective asupra ştiinţei, cercetării şi inovației tehnologice în industria alimentară din România”, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, în cadrul proiectului de cercetare Pro-USV-Biom. Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 100 de participanți, provenind de la Universitatatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Tehnică a Moldovei, Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți, Liceul „Natanael” Suceava, Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Colegiul Tehnic „Petru Mușat” și Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor.

În cadrul lucrărilor, au fost prezentate direcțiile de cercetare ale proiectului, axate pe domeniul bioeconomie, după cum urmează: „Materii prime neconvenționale pentru industria de panificație” – prof. univ. dr. ing. Adriana DABIJA, „Înlocuitori de lapte din surse vegetale: compuși bioactivi, procese de obținere şi categorii de produse” – șef lucrări dr. ing. Sorina ROPCIUC, „Posibilități de utilizare a leguminoaselor germinate in panificație” – prof. univ. dr. ing. Georgiana CODINĂ, „IFS Food Standard: între necesitate și obligativitate pentru promovarea produselor românești de calitate!” – conf. univ. dr. ing. Gabriela CONSTANTINESCU și șef lucrări dr. ing. Amelia BUCULEI, și „Alimentele viitorului” – prof. univ. dr. ing. Mircea OROIAN.

A doua parte a evenimentului a constat în organizarea cercului pedagogic al profesorilor care predau discipline din domeniile Industrie alimentară, Agricultură și Protecția mediului, coordonat de către  prof. Monica Crețu de la Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni. Lucrările cercului au cuprins: „Cadrul normativ de organizare și desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional și tehnic” – prof. Elena BALAN, „Bune practici în utilizarea metodelor interactive în procesul de predare-învățare-evaluare” – prof Mariana SPÎNU, „Exemple de bune practici în aplicarea standardelor de evaluare asociate unităților de rezultate ale învățării” – prof. Anca-Cristina ORLESCHI.

În cadrul evenimentului, inspectorul Beatrice Filipiuc a reafirmat parteneriatul care există între mediul preuniversitar și Facultatea de Inginerie Alimentară, care s-a materializat de-a lungul timpului prin diferite manifestări realizate în colaborare.

În acest context, prof. univ. dr. Mihai DIMIAN a subliniat deschiderea instituției noastre către mediul preuniversitar, în vederea susținerii cadrelor didactice pentru dobândirea gradelor didactice, colaborarea în pregătirea elevilor pentru concursurile școlare și orientarea acestora în carieră. Prorectorul USV a menționat principalele direcții de cercetare din cadrul proiectului Pro-USV-Biom, centrate pe bioeconomie: valorificarea subproduselor din industria alimentară pentru obținerea de produse cu valoare adăugată ridicată, valorificarea colecțiilor Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava (BRGV), dezvoltarea de tehnici instrumentale pentru depistarea falsificării produselor alimentare, dezvoltarea de materiale de ambalare biodegradabile/comestibile, metode și tehnologii moderne de estimare a potențialului de producție a biomasei lemnoase, imagini satelitare in sprijinul monitorizării forestiere, studiul microbiotei intestinale în obezitate şi diabet, în relație cu comportamentul alimentar şi stilul de viață al pacienților, analiza genetică a virusului SARS-CoV-2 și a variantelor identificate, pentru a înțelege patogeneza și răspunsul imunitar în COVID-19.

Prof. univ. dr. ing. Mircea-Adrian OROIAN, decan al Facultății de Inginerie Alimentară, a menționat frumoasa colaborare dintre colegiile din județul Suceava și USV, precum și deschiderea instituției pentru noi colaborări educaționale. Domnul Oroian a mai precizat faptul că proiectul Pro-USV-Biom are o valoare de 6,4 milioane de lei, care vor fi folosiți pentru dezvoltarea bazei de cercetare, angajarea de asistenți de cercetare și cercetători, finanțarea de manifestări științifice și mobilități internaționale, dezvoltarea unei platforme informatice de raportare și promovare în timp real a rezultatelor cercetării USV și dezvoltarea unui catalog privind oferta tehnologică și de servicii a USV.

Evenimentul s-a derulat în cadrul Proiectului de dezvoltare instituțională a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru creșterea performantelor şi a capacităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare interdisciplinară în domeniul bioeconomie (Pro-USV-Biom) – Contract de finanțare nr. 10 PFE/2021 – finanțat de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) în cadrul programului Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.