Centrul militar județean Suceava, prin biroul informare-recrutare, structura specializată în domeniu a Ministerului Apărării Naţionale, care se ocupă de promovarea profesiei militare şi recrutarea candidaţilor pentru cariera militară, aduce la cunoştinţa celor interesaţi că s-a prelungit perioada de înscriere pentru cei care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar în Armata României, până în data de 25 august 2023.

Rezerviștii voluntari reprezintă personalul selecționat pe bază de voluntariat, care consimte pe bază de contract individual pe durată determinată, să încadreze funcții în statele de organizare ale structurilor din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale.

Astfel, pentru anul 2023 sunt disponibile 2187 de posturi pentru categoria de rezervist voluntar (ofițeri – 491 posturi, maiștri militari – 88 posturi, subofițeri – 460 posturi și soldați gradați – 1148 posturi), în unitățile militare din municipiul București și județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui și Vrancea.

În județul Suceava, pentru anul 2023 sunt disponibile 57 locuri pentru categoria  rezervist voluntar, astfel: pentru ofițeri 15 locuri, pentru maiștri militari 2 locuri, pentru subofițeri 10 locuri și pentru soldați gradați 30 locuri.

Se pot înscrie persoanele de cetățenie română cu domiciliul stabil în România de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii de înscriere, cu vârsta minimă de 18 ani și care să nu împlinească vârsta de 51 ani (pentru soldați gradați) înainte de data semnării primului contract și de 55 de ani (pentru ofițeri, maiștri militari și subofițeri) înainte de data depunerii cererii de înscriere la biroul informare-recrutare.

Pentru categoria soldat gradat rezervist voluntar potențialii candidați trebuie să fie absolvenți cel puțin al ciclului inferior liceal (în conformitate cu Legea nr. 1/2021 – Legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare).

Pentru categoria maiștri militari rezervist voluntar potențialii candidați trebuie să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat și ai studiilor postliceale de profil, corespunzător armei/specialității militare pentru care candidează.

Pentru categoria subofițeri rezervist voluntar potențialii candidați trebuie să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat.

Pentru categoria ofițeri rezervist voluntar potențialii candidați trebuie să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat și ai studiilor universitare de licență sau de master de profil, corespunzător armei/specialității militare pentru care candidează.

Pentru a participa la concursul de repartizare pe funcții și unități militare, candidaţii vor parcurge următoarele etape:

  • înscrierea și inițierea dosarului de candidat la sediul biroului informare – recrutare din cadrul Centrului militar județean Suceava (în vederea stabilirii contactul inițial, completarea cererii de înscriere precum și inițierea dosarului de candidat ce va cuprinde documentele personale menționate mai sus) în vederea participării la probele de selecție,  până la data de 25 august 2023;
  • susținerea a doua teste aptitudinale, care sunt apreciate cu „Admis” sau „Respins” (de evaluare psihologică și de evaluare a aptitudinilor fizice) la Unitatea Militară 01175 Iași, Bld. Carol I, Nr. 55, până la data de 01 septembrie 2023;

– efectuarea unui examen medical la Spitalul Clinic de Urgență Militar “Doctor IACOB CZIHAC” – str. Berthelot Henri Mathias nr. 7 – 9 – Iași – până la data de 08 septembrie 2023;

– finalizarea dosarului de candidat – numai după parcurgerea tuturor etapelor menționate anterior, la sediul biroului informare – recrutare până la data de 15 septembrie 2023;

  • repartizarea pe unități militare, funcții, arme și specialități militare în perioada
    18 septembrie 2023 – 22 septembrie 2023;
  • perioada de instruire a candidaților repartizați în centrele de instruire/unități militare a soldaților gradați rezerviști voluntari – fără pregătire militară anterioară este: 30 octombrie 2023 – 17 noiembrie 2023.

Candidații trebuie să îndeplinească o serie de criterii de recrutare generale și specifice. Pentru o informare detaliată privind criteriile, dar și documentele necesare întocmirii dosarului de candidat, sucevenii interesați sunt așteptați la sediul biroului informare – recrutare al Centrului militar județean Suceava, situat în strada Alexandru cel Bun, Nr. 45 D, în zilele lucrătoare de luni, miercuri, joi şi vineri între 08.00-16.00 şi marțea între 10.00-18.00.

Informaţii suplimentare se pot obține la telefoanele 0230/520.986  sau 0230/520.920, int. 115, 119, 121.

Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site–ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.mapn.ro., www.recrutare.mapn.ro sau pagina de facebook a Centrului Militar Judeţean Suceava.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.