În Monitorul Oficial 371/2016 s-a publicat Ordonanţa de Urgenţă nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020.

Prin OUG 3/2015 s-a aprobat o serie de scheme de plăți, ca mecanisme de susținere a producătorilor agricoli. Este vorba atât despre schemele de plăți directe (schema de plată unică pe suprafață, plata pentru practici agricole benefice pentru mediu), cât și de ajutoarele naționale tranzitorii. Conform prevederilor OUG 3/2015, schemele de plăţi directe sunt următoarele:

  • schema de plată unică pe suprafaţă;
  • plata redistributivă;
  • plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
  • plata pentru tinerii fermieri;
  • schema de sprijin cuplat;
  • schema simplificată pentru micii fermieri.

Fermierul care în anul anterior de plată a beneficiat de plăţi directe care nu au depăşit cuantumul de 5.000 euro şi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă în cadrul exploataţiei sale, este fermier activ şi poate beneficia de plăţi directe. Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro se pot înregistra la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale.

Potrivit noilor modificări legislative, persoanele care beneficiază de schema de plată unică pe suprafață, plată redistributivă, plată pentru practici agricole benefice pentru mediu, plată pentru tinerii fermieri, de schema de sprijin cuplat sau schema simplificată pentru micii fermieri trebuie să fie fermieri activi persoane fizice sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafețelor de teren agricol sau deținători legali de animale, conform legislației în vigoare. Acest lucru e valabil și pentru beneficiarii unor măsuri delegate: Măsura 11 – agricultură ecologică și Măsura 13 – plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri.

Beneficiarii plăţilor sunt fermierii persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători legali de animale, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. În categoria beneficiarilor de plăţi se încadrează şi cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 566/2004,  precum şi grupurile de producători care desfăşoară activitate agricolă. Beneficiarii de ajutoare naționale tranzitorii acordate în domeniul vegetal și zootehnic și ai Măsurii 10 (agro – mediu și climă) vor fi fermierii persoane fizice sau persoane juridice ce desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafețelor de teren agricol sau deținători legali de animale, în acord cu legislația aflată în vigoare.

În categoria beneficiarilor de plăți se încadrează conform noilor prevederi şi universităţile, institutele de cercetare, staţiunile didactice, fermele, staţiunile şi fermele de cercetare şi producţie agricolă, staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi alte organisme şi organizaţii de cercetare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

Începând cu anul de cerere 2016, în cazul concesionării/închirierii unei suprafeţe de pajişti de către o asociaţie de crescători de animale, constituită în condiţiile legii cu privire la asociaţii şi fundaţii, beneficiarii plăţilor pot fi:

  • membrii asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa concesionată/închiriată, iar dovada utilizării legale a acestor suprafeţe de pajişti de către fiecare membru al asociaţiei o constituie copia de pe contractul de concesionare/închiriere şi centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare şi numărul de animale pe fiecare membru al asociaţiei;
  • asociaţia crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa concesionată/închiriată, prin păşunat cu animalele înregistrate în exploataţia asociaţiei pe perioada păşunatului. Exploataţia asociaţiei este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor. Animalele înregistrate în exploataţia asociaţiei rămân în proprietatea membrilor asociaţiei crescătorilor de animale.

Conform noilor prevederi, chiar dacă cererile trebuiau depuse până la data de 15 mai, acestea pot fi depuse în perioada de încă  25 zile calendaristice, fără a se aplica penalitatea de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15 mai.

Comentarii Facebook

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.