Senatul va dezbate o propunere legislativă care prevede ca aleșii locali să nu poată candida sau ocupa funcții dacă au rapoarte de incompatibilitate emise cu mai puțin de 3 ani în urmă.

Proiectul este argumentat prin faptul că în luna iunie 2020 urmează alegerile locale, astfel că prevederile actuale trebuie să fie mai clare în privința unor incompatibilități. Astfel, se propune interdicția de a candida sau de a fi ales pentru cel care a primit un raport privind existența conflictului de interese sau o stare de incompatibilitate cu mai puțin de 3 ani înainte de data alegerilor.

Actul normativ modifică și completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Inițiatorii consideră că noile măsuri sunt mult mai clare și asigură corelarea prevederilor legale privind exercitarea dreptului de a fi ales, precum şi validarea alegerii consilierului local, primarului, consilierului judeţean şi preşedintelui consiliului judeţean cu prevederile art. 25 alin. (2) şi (5) şi 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

Pe de altă parte, persoanele care au un astfel de raport ANI vor putea candida sau ocupa o funcție de ales local dacă au trecut cei 3 ani de la declararea stării de incompatibilitate.

După articolul 602 se introduce un nou articol, articolul 6021, cu următorul cuprins:

„Art. 6021. – (1) La alegerile locale din anul 2020 nu pot candida şi ocupa funcţii de ales local persoanele care au săvârşit fapte care au determinat existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate, constatate prin rapoarte de evaluare întocmite de Agenţia Naţională de Integritate, în condiţiile legii, comunicate cu mai puţin de 3 ani înainte de data alegerilor.

(2) Pot candida şi ocupa funcţii de ales local persoanele în privinţa cărora s-a constatat prin rapoarte de evaluare întocmite de Agenţia Naţională de Integritate, în condiţiile legii, comunicate cu mai mult de 3 ani înainte de data alegerilor, că au săvârşit fapte care au determinat existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate.”

În eventualitatea în care o persoană câștigă alegerile dar nu îndeplinește această nouă condiție, alegerile vor fi invalidate.

La articolul 149, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21) cu următorul cuprins:

„(21) Invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa şi în cazul în care se constată că a săvârşit fapte care au determinat existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate, constatate prin rapoarte de evaluare întocmite de Agenţia Naţională de Integritate, în condiţiile legii, comunicate cu mai puţin de 3 ani înainte de data alegerilor.”

Pentru a intra în vigoare, noile prevederi trebuie să treacă și de votul deputaților, forul decizional, după dezbaterile din Senat.

 

 

 

 

 

sursa: www.legestart.ro

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.