Camera Deputaților a aprobat miercuri, 26 iunie, propunerea de modificare a Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, în calitate de camera decizională.

Forma adoptată de Cameră prevede că orice asigurator autorizat să subscrie riscuri de catastrofă va putea emite polița obligatorie de locuință. Astfel, actualul sistem se transformă într-o schemă de co-asigurare, în care asiguratorii care emit polițele vor transfera către PAID prima de asigurare în limitele stabilite de Legea nr. 260 (20 sau 10 euro, în funcție de tipul construcției), din care vor reține în propriul cont comisionul.

De la inițierea propunerii legislative, în martie 2010 (respinsă de Senat în octombrie 2010), Comisia pentru Politica Economică, Reformă și Privatizare din Camera Deputaților a reluat în mod repetat examinarea modificărilor, pe parcursul a cinci ședințe, dezbaterile finalizându-se pe 25 iunie.

Concret, co-asigurarea presupune asocierea între orice asigurator autorizat să subscrie riscuri de catastrofă și PAID, cele două entități împărțind riscurile în procesul de asigurare. Astfel, asiguratorii vor putea emite propriile polițe, care să îi protejeze pe proprietarii de locuințe atât împotriva riscurilor catastrofice în limitele stabilite prin lege, acoperite de PAID, cât și împotriva riscurilor facultative (catastrofice, peste limitele asumate de PAID sau non-catastrofice), acoperite de emitentul poliței.

Actul normativ prevede că asigurații vor primi un certificat de asigurare care va face dovada asigurării, indiferent de asiguratorul la care și-au încheiat polița.

De asemenea, “PAD va putea fi tipărită de către PAID sau emisă în sistem electronic de către societățile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă sau de către PAID, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul pieței concurențiale, reglementarea expresă fiind făcută prin norme emise de A.S.F”. Modificările introduc și posibilitatea reînnoirii poliței cu mai multe zile înainte de expirare.

Forma adoptată de Camera Deputaților mai stipulează că „în cazul în care o persoană are atât un contract de asigurare obligatorie, cât și unul de asigurare facultativă, plata despăgubirilor se face mai întâi în baza contractului de asigurare obligatorie, urmând ca pentru restul de despăgubire neacoperit, plata să se facă în baza contractului de asigurare facultativă. Valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării facultative reprezintă diferența dintre valoarea totală a locuinței asigurate și valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării obligatorii.”

Totodată, PAID va deconta asiguratorilor cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare și evaluare a prejudiciilor rezultate în urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu, modalitatea de repartizare a acestora și determinarea plafonului maxim pentru asigurarea obligatorie urmând a fi stabilite prin normele pe care le va da Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Actul normativ mai include și o modificare cu privire la destinația sumelor reprezentând amenzile contravenționale stabilite prin lege pentru proprietarii care nu își asigură locuința. Acestea se fac „venituri la bugetul de stat în cota de 40 %, iar restul de 60 % se face venit la bugetul autorităților locale de pe raza teritorială în care locuiește contravenientul”. Forma inițială prevedea ca un procent de 40 % să ajungă la bugetul de stat în cota de 40 %, 20 % la bugetul autorităților locale și 40 % venituri la bugetul CSA.

În ceea ce privește comisionul încasat de societățile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, pentru asigurarea corespunzătoare PAD, acesta urmează „să se stabilească prin ordin al președintelui A.S.F.”

Prin normele CSA puse în aplicare prin Ordinul nr. 21/2012, comisionul la care are dreptul asiguratorul care a încheiat contractul de asigurare obligatorie a locuințelor a fost stabilit la 10 % din prima de asigurare.

Potrivit legii, suma asigurată pe polița obligatorie de locuință este de 10.000 sau 20.000 euro, în funcție de tipul de locuință, iar corespunzător, prima de asigurare este de 10 sau 20 euro pe an.

Dupa un început promițător și un an în care numărul locuințelor asigurate (obligatoriu sau facultativ) din totalul fondului locativ a ajuns aproape de 60 %, toate modificările cadrului legislativ specific și confuziile create au făcut ca, în 2012, asigurarea locuințelor să înregistreze un declin semnificativ. Astfel, numărul caselor asigurate printr-o poliță obligatorie s-a redus la 277.000 în 2012, de peste trei ori mai puține decât maximul din august 2011 (circa 820.000), reprezentând un procent de acoperire de sub 4% la nivel național.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.