Au apărut dispoziţii noi privind situaţiile în care pensia se suspendă, ca urmare a modificărilor aduse la Legea pensiilor publice nr. 263/2010. Modificările au fost introduse prin Legea  nr. 217/2017, în vigoare din data de 23 noiembrie.

Iată care sunt modificările în ce priveşte situaţiile în care plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare:

■ Pentru pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parțiale care realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situațiile următoare:

  • persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldații și gradații voluntari;
  • funcționarii publici;
  • persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, în condițiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor aflate în una din următoarele situaţii: persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldații și gradații voluntari; funcționarii publici; cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale; persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor și drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și din contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil.

În forma în vigoare până la 23 noiembrie, suspendarea se aplica pentru pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parțiale şi care, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni, se regăsește în una dintre situațiile următoare:

  • persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldații și gradații voluntari;
  • funcționarii publici;
  • cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale;
  • persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor și drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131din Codul fiscal, precum și din contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil;
  • persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puțin de 4 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și care se află în una dintre situațiile următoare: administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management; membri ai întreprinderii individuale și întreprinderii familiale; persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice; persoane angajate în instituții internaționale, dacă nu sunt asigurații acestora; alte persoane care realizează venituri din activități profesionale.

■ Pentru pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaș prevăzut la art. 84 lit. c) ori cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă sau a centrelor regionale de expertiză medicală a capacității de muncă. A dispărut din text revizuirea medicală la centrele regionale de expertiză medicală a capacității de muncă sau a comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații.

Art. 84 lit. c): dreptul copiilor la pensia de urmaş pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit până la vârsta de 16 ani sau dacă cel în cauză își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani.

Art. 86. (1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an.

■ Pentru pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II de invaliditate, precum și pensionarii urmași încadrați în gradul I sau II de invaliditate care realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situațiile următoare: persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldații și gradații voluntari; funcționarii publici; persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, în condițiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor aflate în una din următoarele situaţii: persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldații și gradații voluntari; funcționarii publici; cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale; persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor și drepturi conexe.

■ Pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III de invaliditate, precum și copilul pensionar de urmaș, încadrat în gradul III de invaliditate, şi care realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II din lege – arătate  la punctul de mai sus, cu modificările în vigoare de la 23 noiembrie –, depășind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv.

■ Soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, prevăzut la art. 86-88, realizează venituri lunare mai mari de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aflându-se în una dintre situațiile arătate la situaţiile modificate pentru pensionarii de invaliditate.

ATENŢIE!  Dispare din lege suspendarea pensiei la pensionarul care nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege, referitoare la cumulul pensiei cu salariul.

 

Sursa: www.legestart.ro

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.