Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava face cunoscut, cu privire la recrutarea candidaților pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2014, că a fost modificat criteriul specific privind limita înălțimii.

Astfel, candidații bărbați trebuie să aibă înălțimea de minimum 1,65 m, iar femeile de minimum 1,60 m.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursurile de admitere în următoarele instituţii de învăţământ:

Instituţii de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne

– Academia de Poliţie “Al. I. Cuza” Bucureşti – arma Jandarmi – specialitatea Ordine şi Siguranţă Publică – 40 de locuri (40 bărbaţi/femei din care 2 locuri pentru candidaţii de etnie rromă, 2 locuri pentru candidaţii de etnie maghiară, 2 locuri pentru candidaţii din cadrul altor minorităţi);

– Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Dragăşani – 125 de locuri (125 bărbaţi /femei din care 3 locuri pentru candidaţii de etnie rromă şi 2 locuri pentru candidaţii de altă etnie);

– Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi “Petru Rareş” Fălticeni – 125 de locuri (bărbaţi/femei);

Instituţii de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale
– locuri alocate Ministerului Afacerilor Interne

Academia Tehnică Militară Bucureşti – 23 locuri (bărbaţi/femei – 2 locuri pentru arma Jandarmi şi 21 locuri pentru alte structuri ale M.A.I.) în domeniile de licenţă:
– Ingineria autovehiculelor
– Inginerie civilă
– Inginerie electronică şi telecomunicaţii;

Academia Forţelor Terestre „N. Bălcescu” Sibiu – 9 locuri (bărbaţi/femei – 6 locuri pentru arma Jandarmi şi 3 locuri pentru alte structuri ale M.A.I.) în domeniile de licenţă:
– Administraţie publică
– Management economico-financiar;

Institutul Medico Militar Bucureşti – 15 locuri (bărbaţi/femei) în domeniul Medicină generală.

Admiterea în instituţiile de învăţământ se va desfăşura potrivit graficului stabilit prin regulamentele de organizare a concursurilor, care pot fi consultate pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile pentru formarea personalului Jandarmeriei Române, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele criterii:
 să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 să cunoască limba română scris şi vorbit;
 să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi în anul în care participă la concurs;
 să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;
 să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic;
 să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 să aibă vârsta până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
 să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

Informaţii privind graficul desfăşurării activităţilor, condiţiile şi criteriile de recrutare, probele de concurs şi componenţa dosarului se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava, Str. Traian Vuia nr. 7 bis, la numărul de telefon 0230/522998 interior 24535 – Biroul Resurse Umane sau pe site-ul instituţiei la adresa www.jandarmeriasuceava.ro.

Cererile de înscriere la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ universitar din cadrul M.A.I. şi M.Ap.N. se pot depune la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava până la date de 2 iunie 2014, iar pentru instituţiile de formare a subofiţerilor până la data de 14 august a.c.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.