Terfeliți public de publicistul Ion Drăgușanul în ultimii 20 de ani, diferite persoane din elita și intelectualitatea județului Suceava (Click! vezi aici LISTA articolelor defăimătoare), urmare a deschiderii investigației jurnalistice a Ziarului Ducatul Bukowina publicată și pe site-ul SuceavaLIVE, au început să ne trimită pe adresa redacției mai multe informații și probe certe de corupție și impostură a celui denumit Mercenarul Negru al presei și culturii sucevene, Click! aici, nimeni altul decât impostorul-scriitor Ion Drăgușanul.

Drăgușanul este un defăimător consacrat la adresa autorităților și instituțiilor publice, a tuturor categoriilor de persoane cu care a intrat în contact: decidenți politici, personaje publice, colegi și șefi din instituția unde lucrează, artiști, scriitori, dansatori, cântăreți, judecători, preoți, profesori, doctori, filologi, jurnaliști, etc, în special intelectuali.

Publicistul Ion Drăgușanul a fost, mulți ani, considerat conducătorul din umbră al Centrului Cultural ”Bucovina” și persoana care a fost organizatorul licitațiilor publice falsificate, nerespectând transparența actului decizional, utilizarea eficientă a resurselor publice sau celelalte principii guvernate de legea achizițiilor publice, neavând cunoștiințe temeinice în acest domeniu, precum nici în altele.

Arogant, fanatic, șantajist, mercenar mediatic greu de stăpânit chiar și de către prietenii lui din presă, nici un funcționar sau vreo persoană expusă public nu a avut curajul, în decursul timpului, de a se ”război” (verbal, administrativ, mediatic, penal) cu acest impostor culturnic dornic de preamărire, care își asumă toate realizările altora ori ale Centrului Cultural Bucovina – o dovadă AICI. Click!

Săru-mâna Flutur: Ion Drăgușanul își însușește abuziv  ”Bucovina Rock Castle” și arogant numele de ”Mercenarul Negru”

Deși erau în sarcina departamentului de Achiziții, atribuirile directe pe care le-a gestionat abuziv publicistul în cadrul instituției s-au preluat prin forță, prin șantaj asupra colegilor, pentru a fi controlate indirect de el, dar cu semnăturile fraierilor de funcționari. Obligați să tot găsească soluții legale la cererile aberante ale șantajistului-impostor, specialiștii, pentru a-l și a se acoperi, au apelat până și la dispersia achizițiilor pe diferite coduri CPV, pentru a fi greu de urmărit de cei interesați (presă, procurori, alți ofertanți) și a nu se atinge plafonul maxim admis al unui CPV, eludând legea.

De exemplu, în cazul serviciilor de tipărire cărți, acele scrieri personale și decontate de Ion Drăgușanul din banii publici, s-au folosit mai multe coduri CPV, deși toate aveau același obiectiv: CPV 79823000-9 (servicii de tipărire și livrare), 79810000-5 (servicii tipografice), 79800000-2 (servicii tipografice și conexe), 22110000-4 (cărți tipărite), etc. Ca să înțelegeți, dacă ar fi fost toate grupate pe același cod CPV (cum ar fi fost normal, toate având același obiect!) atunci nu se puteau face nenumărate achiziții directe of-line cu câștigătorul indicat de Drăgușanul, ci ar fi trebuit organizată o licitatie deschisă on-line ce se publica în Sistemul Electronic de Achiziții Publice SEAP și care însemna documentații complexe, mai mulți ofertanți și o procedură transparentă pentru toată lumea.

Suntem pe urma parandărătului!..La licitațiile lui Ion Drăgușanul tot timpul câștiga același ofertant.

De regulă, erau două metode practicate pentru trucarea licitațiilor:

 1. Prețul era stabilit anterior cu firma cumătrilor și apoi se aduceau alte contra-oferte mai mari – falsificate, dar cu ștampilă.  
 2. Dacă apăreau alți concurenți, prețul final al Mușatinii se stabilea după ce se cunoștea acea ofertă deja primită. Celelalte contra-oferte erau, de asemenea, falsificate. 

Obiectivul urmărit de impostor era câștigarea licitațiilor de către cumătrii săi, proprietarii unei mari tipografii sucevene (ce-i restituie parandărătul sub forma unor donații sau achiziții la licitațiile ori evenimentele culturale) prin criteriul ”oferta cu prețul cel mai mic” și în niciun caz oferta ”cea mai bună din pct. de vedere economic” care ar fi presupus mai multe criterii de calificare și o procedură mai transparentă, accesibilă tuturor jucătorilor din piața serviciilor tipografice sucevene. De regulă, celelalte contra-oferte erau furnizate tot de Ion Drăgușanul și interpușii săi, care se ocupau de gestionarea ”de facto” a ofertelor din achizițiile publice DIRECTE derulate de Centrul Cultural Bucovina, deși nu aveau atribuții în acest sens. Bineînțeles, toate sunt semnate și de superiori, care tac și ascund ilegalitățile, de frica răspunderii penale colective, în grup infracțional. Bănuim că dacă se continuă în acest stil de către conducerile acestor instituții, cei care vor ajunge la mititica, conform declarațiilor lui Drăgușanul din fața organelor penale, vor fi managerii și vicepreședinții de Consiliul Județean, pe care se aruncă toată vina de către impostorul Ion Drăgușanul.

Anexăm fișa de post completă, din perioada măsluirilor grosolane, pentru a fi analizată de specialiști și procurori, prin raportarea la atribuțiile și obligațiile lui Ion Drăgușanul în cazul infracțiunilor de abuz în serviciu. Sorin Filip, protejându-l prin tăinuire și abuz ori neglijență în serviciu, secretizează toate documentele semnate de Ion Drăgușanul, atât din perioada mandatului său, cât și înainte de 2016. De asemenea, nu furnizează presei niciun document, încălcând legea, iar organelor de cercetare penală le transmite doar nimicuri și doar ce-i convine domniei sale ori lui Ion Drăgușanul! Probabil, va fi nevoie fie de o intervenție cu mascații la ridicat documente originale, fie organele se vor mulțumi cu copiile de pe site-ul nostru.

Fișa de post cu atribuțiile lui Ion Drăgușanul, angajat ca funcționar al statului român la Centrul Cultural Bucovina

Vom exemplifica în acest material doar cu două proiecte culturale, supuse anchetelor penale și jurnalistice:

Cazul 1 – Volumul de poeme în acrostih publicat din banii publici ai Consiliului Județean Suceava, volum fără o utilitate publică și valoare culturală confirmată de vreun specialist în domeniu, intitulat pompos ”Cântecele Despovărării”, autor fiind Ion Drăgușanul. Vă rugăm a reține incompatibilitatea, dar și nenumăratele conflicte de interese (triplu, cvadruplu, cvintuplu, etc.) ale lui Ion Drăgușanul, în cazul acestei manifestații artistice – Serbările Memorieilansare carte Cântecele Despovărării – raportat la atribuțiile din fișa de post ale salariatului Ion Drăgușanul, angajat al Centrului Cultural Bucovina, aflat în subordinea Consiliului Județean Suceava.

Cântecele Despovărării – Ion Drăgușanul – abuz în serviciu și folosirea funcției pentru favorizarea persoanei

 • Pentru cei care cunosc legislația în vigoare, pentru că lor ne adresăm, în niciun caz aplaudacilor impostorului Drăgușanul de pe Facebook cu valențe minore scriitoricești (atenție! încălcarea Legii prin necunoștere sau prostie nu te exonerează de răspundere!), suntem într-o situație clasică de conflict de interese și incompatibilitate, deoarece Ion Drăgușanul este atât beneficiarul real și autorul cărții (buget de tipărire: 4.900 lei), este persoana care a propus înscrierea cărții în planul editorial al Centrului Cultural Bucovina (votat ulterior de consilierii județeni – pentru bugetare și decontarea costurilor, în forma Calendarului Cultural al județului Suceava), fiind în același timp și responsabil de proiect din partea instituției publice, este și cel care a întocmit/elaborat și semnat caietul de sarcini din partea instituției, iar, mai mult, fiul său, Andrei Teodor Drăgușanul este beneficiarul contractului de prestări-servicii pentru proprietate intelectuală cu nr. 1/06.01.2015 (în valoare de: 1.260 lei) în cadrul evenimentului de lansare a cărții inclus fraudulos sub titulatura manifestării culturale intitulată generic ”Sărbătorile Memoriei”, manifestare gestionată și coordonată de tatăl său (conf. fișa de post a angajatului Ion Drăgușanul).

Extras Fișa postului Ion Drăgușanul

Cazul 2.  Ion Drăgușanul este autorul proiectului cultural Bucovina Rock Castle, fiind persoana fizică (reprezentantul fundației culturale ”Bucovina Viitoare”) care a propus înscrierea festivalului în planul editorial al Centrului Cultural Bucovina (conform atribuții din fișa postului, votat ulterior de consilierii județeni – pentru bugetare și decontarea costurilor – în forma Calendarului Cultural al județului Suceava), dar este și coordonatorul/responsabilul de proiect, este și persoana care gestionează bugetul festivalului(buget de cca. 250.000-300.000 lei/ediție), este semnatarul proiectului editorial, este semnatarul documentațiilor de atribuire pentru serviciile subsecvente festivalului, este semnatarul deciziilor de constituire a juriului festivalului (fără a avea o decizie managerială în acest sens), este și beneficiar al banilor prin fundația personală pe care o gestionează (face plăți și deconturi către furnizori și invitați/participanți), iar fiul său, Andrei Teodor Drăgușanul este director artistic al Festivalului Bucovina Rock Castle (fără a avea o decizie managerială în acest sens, ci în baza dispoziției lui Ion Drăgușanul), este și participant în cadrul concursului-festival, face parte și din juriul concursului-festival  și este și remunerat financiar prin contracte de prestări-servicii cu onorarii semnificative (pentru perioada 2011-2019) pentru activitatăți prestate în proiectul finanțat public și coordonat de tatăl său (câteva exemple: contractele de prestări-servicii cu nr. 72/15.06.2012, 90/01.08.2012 și 97/13.08.2015 încheiate de Centrul Cultural Bucovina cu membrii familiei Drăgușanul).

Impostorul Ion Drăgușanul: incompatibilitate și conflict de interese penal – Drăgușanul este și întocmitor-licitator și beneficiar, este și coordonator proiect și autorul cărții, este și salariat CCB și contractor pe alte tipuri de state de plată + fiul plătit regește pe proiectele tatălui său

Conform dispozițiilor art. 1 alin. 1 punctul 36, teza a doua, din Legea nr. 176/2010

…personalul instituțiilor și autorităților publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanțate din fonduri externe sau din fonduri bugetare” are obligația de a completa declarație de avere și declarație de interese.

Începând cu data intrării în vigoare a actului normativ precizat și până la data prezentei, Ion Drăgușanul nu a completat niciodată declarația de avere sau de interese, deși face parte din rândul personalului angajat cu contract de muncă (fiind, în perioada 2009-2019, bugetar contractual în baza L. 53/2003 și L.477/2004), iar prin calitatea sa de responsabil de proiect, administrează și implementează proiecte finanțate din fonduri bugetare aprobate de un for legislativ.

Deși Ion Drăgușanul în perioada 2009-2019 nu se supunea L. 188/1999 ori OUG nr. 57/2019  acesta era asimilat funcției publice în baza art 175 alin. 2 coroborat cu art. 308  N.C.P., în exercitarea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu în cadrul Centrului Cultural Bucovina, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava.

Oare de ce nu și-a depus, Ion Drăgușanul, declarația de avere? Avem acest drept de a ne întreba?! Ei bine, DA!

Bineînțeles că și datorită acestor fapte descrise mai sus, nu a altor baliverne expuse de impostor pe site, Parchetul Curții de Apel Suceava (cel mai mare Parchet în grad!) a deschis urmărirea penală, ajungându-se la sentințe judecătorești definitive – cu autoritate de lucru judecat. După cum ați văzut AICI Click! sentințele de începere a urmării penale sunt DEFINITIVE, ele trecând deja prin filtrul judecătorilor, nu doar al procurorilor.

O altă instituție, dar de nivel național, respectiv Agenția Națională de Integritate cercetează AVEREA, INCOMPATIBILITATEA și CONFLICTELE DE INTERESE ale impostorului Ion Drăgușanul.

Ion Drăgușanul cercetat pentru nejustificarea AVERII FAMILIEI (părinți + copii), pentru INCOMPATIBILITATE și CONFLICT DE INTERESE

Cine cunoște legislația specifică ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, ACHIZIȚIILOR, INTEGRITĂȚII în exercitarea unor funcții, NEJUSTIFICĂRII AVERILOR și SANCȚIONAREA FAPTELOR DE CORUPȚIE își dă seama că ACEST INDIVID minte parșiv și fură sub pretextul faptelor culturale deosebite, cărora li se opun niște ”NIMENI” pe care îi va da, ÎN VIITOR, în judecată pentru că vor să scoată adevărul la iveală!

CONTRAR zicerilor domniei sale, v-am arătat deja cum plagiază de pe INTERNET și falsifică ISTORIA BUCOVINEI click! aici, iar astăzi vă edificăm și în privința a cine face nenumărate SESIZĂRI și PLÂNGERI PENALE, încă de cu foarte mulți ani în urmă. Nu în VIITOR, ci în TRECUT!

Drăgușanul – MINCINOS NOTORIU!   Induce în eroare și face mărturii mincinoase cu mâna pe BIBLIE în fața organelor penale. Credeți că pe site-ul www.dragusanul.ro  spune adevărul ?

Cum se comportă Ion Drăgușanul sub protecția anonimatului, crezând că cineva o fi pe moarte?!

Ion Drăgușanul falsifică tot, VIAȚA, OPERA și CARIERA, pentru imagine și preamărirea unui individ frustrat!

→ Reamintim că articolele din rubrica ”Bukowina lui Invers” nu se adresează tuturor inculților, impostorilor și aplaudacilor lui de pe site, drept urmare vă invităm să părăsiți site-ul imediat ce începeți să constatați că sunteți manipulați ori vă izbiți frontal de un material prea minor pentru Dvs. Vă recomandăm să nu vă stricați calitatea vieții cu noi!

Fiți cu ochii pe NOI, pentru că noi vi-i deschidem! LIKE! Ziarul Ducatul Bukowina LIKE!

Și nu putem termina articolul fără RUBRICA DE PAMFLET, ce deja ne caracterizează!

Managerul CCB, Sorin Filip, și-a expus rahatul cultural la intrarea în instituție

La cele de mai sus, conform foto, revenim cu precizări: și NIMENII se pricep la ce faci tu, și la poezii !!! Dar avem bun-simț! Câteodată însă, nu! Devenim ”pamfletarzi”, vorba Maestrului.

Maeștrilor impostori, cu toată dedicația, la rubrica ”cum se numește această specie literară?”

Maestre, zău, dacă din stup,
Ți-e numele de Gâză dat,
De ce nu umbli printre flori
Și puți așa de tare a kkat?

Drăgușanul știe bine
Și pare chiar împăcat:
Nu se trage din albine,
Ci din musca de kkat.

Dacă-i vorba de kkat –
Nu știu dacă-i de mâncat.
Dar ceri sfat lui Drăgușanul,
Care-nghite cu toptanul.

Degeaba,’tu-le-muma-n-kur,
Dușmanii mă dezavuează…
Căci eu degust orice căcărează
Doar cu lopata lui Flutur!

Zici bine, dl Gh., dă-i înainte,
Nu-ți pese, frate, de cuvinte,
Că poate află astfel cei de la Palat
Că țin în brațe un kkat.

Io nu știu cum ar fi de zis,  dar zic
Chit că pe unii poate îi urzic:
În general, nu-i sănătos și e păcat
Să stai mereu cu Gâză în kkat.

Stimatul meu concetățean
Migrant nu știu de ce la Cluuuj,
Să fi uitat oare matale că pe-aici
Kkatul ține câteodată loc de ruuuj?

Andi, când era el mic,
Făcea pipi în ibric
Dar de când crescu-n etate
Face pipi la Cetate..

Oftaturi lungi pe la Palat:
”Ce asasini!… Asasinat!…”
Dar, Domnilor, opriți oftatul,
E doar că pare-a face ”poc” kkatul.

Am dreptul să fiu ofuscat,
Maestre – da, mănânc kkt!
Insă atunci când organismu’ cere
Și ies și bani, nu e kkt, e miere!

(autor: un nimeni – Maestru’ anonim Nimeni)

Când toată viața ai fost călău mediatic, la final, îți cade și ție capul sub aceeași ghilotină, a presei în acest caz!

Așteptăm scuze publice, așa cum am stabilit în materialele anterioare!!!

Preluare Ziaruĺ Ducatul Bukowina click Aici! https://ducatulbukowina.ro/modul-de-operare-al-impostorului-ion-dragusanul-dovezi-bukowina-lui-invers/

siglă autori

3 Responses

 1. Gibs

  Un ”băiat descurcăreț” acest Drăgușanul! Un ”băiat deștept”! Cu vigoare, energie, sânge în instalație…

  Fără cultură, fără morală, fără vreun Dumnezeu, fără mamă și tată. Fără simțul real al valorii și al responsabilității, fără onoare, rușine, jenă. Tocmai de aceea deștept, descurcăreț, talentat.

  Un sociopat, de fapt. Încă un sociopath de success! În cazul lui, lucrul este foarte evident, toate sunt EXTREME și vorba gazdei, pe INVERS. Apogeul extremelor negative pe care le invocăm tocmai pentru că exprimă, obișnuit, imposibilul în spațiul umanului veritabil: să lingi une ai scuipat ori să muști mâna care ți-a dat pâine. Pentru el, acestea sunt exercițiu curent, practică obișnuită.

  Materialele aduse aici ca probă arată din plin asta. Și nu e nicio surpriză că șefii de la diferite eșaloane nu-l rejectează. Cei mai de sus îl folosesc, au nevoie de lătratul și de mușcătura lui (cărora evită să le devină victime cât timp îl cultivă) ca arme, ca unelte, ca sperietori utile și destul de eficace în lumea noastră coruptă și în care regulile sunt doar pentru căței, iar șefii mai mici din proximitate, fie n-au autoritate asupra lui, fie sunt și ei clientelă sau unelte, adică se află și ei în impostură acolo unde stau, și, ca atare, trebuie să tolereze, să înghită, să rabde. Parteneriate și colaborări caudate, dar reale.

  Și iată, astfel, POETUL (un mim păunescian minor care își folosește primitiv organul cuvântului, oricât de înzestrat, exclusiv ca să otrăvească și să-și astâmpere nevoi primare) se joacă de o viață pe un portativ elementar, foarte puțin poetic în fapt, cu metaforele. Nu pentru aplauze, să ne înțelegem, ci pentru profit. E din categoria celor cu ”Fără număr, fără număr” – adevărat că nu pe acorduri de manea, dar cât încape de manelistic, pentru că n-a dovedit că e în stare de altceva dincolo de răgete și, când devine duios, de mârâieli abia vertebrate.

  El spune, spre exemplu, metaforic, ZICĂLAȘI în loc de SIFONAȘI. De ce? Ca să învăluie ceea ce face prin asta, tot poetul și tot poetic (în înțelesul pe care îl dă el lucrurilor din această categorie delicată): o haiducie grosieră și consimțită de cei care ar trebui să-l țină departe de orice relație cu bugetul public. Adică așa cum sindicalizează și conduce pe cei interesați în asaltul asupra banilor publici destinați publicității, tot așa, la locul de muncă și fără competență profesională atestată, în timpul programului și folosind angajați ai Centrului Cultural Bucovina – pre câte se vorbește pe ici și pe colo (dar asta nu-i greu de verificat) – organizează SIFONAȘI care cântă ”Cucuruz cu frunza-n sus…” nu pe salariu și ca salariați, RECUPERÂND TRADIȚIA, ci ca ong și pe proiect cultural finanțat bașca din aceeași sursă care finanțează instituția…

  Ei, și câte altele! Dar totul este exact ca la bac, unde Poetul, la biologie, mărturisește că a zis frumos o poezie…

  Răspunde
 2. Maestrul Orbovanu

  Că dacă tot e plin de poezie ș de poeți pe aici…

  Cucuruz cu aia-n sus,
  Eu ți-am spus și ți-am tot spus:
  Măi Ioane-Ionică,
  N-o ai mare, a ta-i mică…

  Răspunde
 3. gică

  Da, Ioane, Ionică,
  Teme-te, mai fie-ți frică,
  Nu fi scroafă în curechi,
  Că n-ai mai multe perechi…

  Răspunde

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.