Instituţia Prefectului–Judeţul Suceava, a elaborat Raportul privind starea economică şi socială la nivelul judeţului Suceava pentru anul 2017, care redã o imagine generalã asupra stãrii economice și reflectã evoluþia principalilor indicatori economici, sociali și culturali de la nivelul judeþului, pe baza datelor furnizate de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administraþiei publice centrale din subordinea Guvernului României, organizate la nivel teritorial.

Potrivit raportului, activitatea în domeniul turismului a continuat pe trei direcţii majore de acţiune, şi anume: promovarea la târgurile şi expoziţiile de profil a Bucovinei, ca destinaţie turistică internă şi internaţională; fundamentarea şi implementarea unor proiecte în domeniul turismului; sprijinirea festivalurilor şi manifestărilor culturale, care să contribuie la promovarea autenticităţii obiceiurilor şi tradiţiilor din Bucovina şi care conduc la creşterea numărului de turişti şi a duratei medii de şedere a acestora în judeţul Suceava.
Capacitatea de cazare turisticã în funcțiune a structurilor de primire din judeþul Suceava în luna noiembrie 2017 a fost de 213.699 locuri – zile, în care au fost înregistrate 345.417 sosiri (în perioada ianuarie –noiembrie 2017)
Din numãrul total al turiștilor, 94,9% au fost turiști români și 5,1% turiști strãini.
Pe țãri de proveniențã, cele mai multe sosiri ale turiștilor strãini cazați au fost din: Republica Moldova (13,5%), Ucraina (12,4%), Italia (12,2%), Germania (10,0%), Bulgaria (5,7%), Franta (5,2%), Austria (4,2%), ș.a.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.