Duminică, 9 noiembrie 2014, la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina, din localitatea Roşiori, comuna Forăşti, judeţul Suceava, va avea loc sfinţirea Monumentului ,,Sfintei Cruci”, care are o înălţime de 30 metri. Sfânta Liturghie va fi oficiată de un sobor de arhierei şi preoți, iar de la ora 10 va urma slujba de sfințire.

Mănăstirea Sf. Mina are o obşte formată din şase călugări, iar Stareţul mănăstirii este Arhimandritul Varnava Ene. Are hramurile „Sfântul Mare Mucenic Mina”, „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, „Sfântul Ierarh Vlasie” şi „Sfântul Apostol Varnava”, „Icoana Maicii Domnului <Umilenie>”, Duminica a V-a după Sfintele Paşti „a Samarinencei”.

Mănăstirea este situată pe şoseaua E85 Fălticeni-Roman, la 17 kilometri de Fălticeni, ramificaţie stânga un kilometru, pe drum de piatră. Ansamblul mănăstiresc este construit pe locul numit „Dealul Bisericii”, într-o zonă cu un peisaj mirific, în care apele Moldovei se desfată într-o câmpie largă ce se împleteşte, în zare, cu pădurile de la poalele munţilor Carpaţi. Se vede astfel toată valea Moldovei cu satele Roşiori, Giuleşti, Vadu Moldovei, Boroaia, Răuceşti, Drăguşeni. Locului i se spune „Dealul Bisericii” pentru că pe acest deal au existat schituri cu obşte de călugări, fiind distruse din cauza vitregiilor vremurilor.

Primul schit cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a existat în perioada sec. XIX-lea. Săpăturile făcute în zonă au descoperit oseminte ale călugărilor îngropaţi aici, iar pe o cărămidă datată din 1864 era înscris numele unui ieromonah Porfirie îngropat lângă peretele bisericii. Protosinghelul Gamaiil de la Mănăstirea Neamţ a sosit aici pentru a ridica un nou aşezământ monahal pe locul ruinelor fostului schit. Când a vrut să pună temelia pentru Sfânta Masă a noii biserici, prin lucrarea Sfântului Duh, s-a aflat o candelă aprinsă din timpul vechiului aşezământ. Acest al doilea schit a datat din 1934-1937. După colectivizare, un oarecare sătean a venit să ridice piatra Sfintei Mese, dar din putere dumnezeiască roţile tractorului au explodat, aşa că piatra Sfintei Mese nu a putut fi îndepărtată de Locul Sfânt. Pe locul Sfântului Altar s-au plantat salcâmi, care au dăinuit până la a treia rezidire. Odată cu schimbările aduse de revoluţie, credincioşii din zonă au dorit să construiască o biserică, ridicându-se un paraclis provizoriu, în formă de cruce, iar la începutul anului 1996 sub conducerea Stareţului Arhimandrit Varnava Ene s-a ridicat biserica mare din zid de piatră, corpul de chilii, paraclisul din incinta stăreţiei, clopotniţa şi gardul din piatră înconjurător. Interiorul bisericii are catapeteasma, baldachinul Sfintelor Moaşte şi stranele făcute din lemn de stejar. De când s-a început slujirea în sfânt lăcaşul nou, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Mina”, la rugăciuni, slujitorii şi credincioşii cereau Sfântului să le dăruiască o părticică din Sfintele Sale Moaşte, fapt ce s-a realizat în scurt timp. Pe data de 9 februarie 2003 s-a adus Sfânta Raclă cu părticele din Sfintele Moaşte ale Sf. M. Mc. Mina, Sf. Ier. Vasile cel Mare, Sf. Ier. Glicherie Mărturisitorul, Sf. M. Mc. Gheorghe, Sf. Mc. Haralambie şi Sf. Mc. Florian însoţite de Sf. Acoperământ de pe Racla Sf. Mina din Egipt, iar la 11 iunie, acelaşi an, s-a adus şi icoana „Axioniţa”.

O mare bucurie s-a înfăptuit pe 13 iunie 2004, printr-o părticică din Lemnul Sf. Cruci a Mântuitorului şi părticele ale Sfinţilor Sf. Mc. Modest şi Ermoghen primite de la Ierusalim. Apoi, în anul 2005, s-au primit părticele ale Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Sf. Ier. Ghenadie şi Sf. M. Mc. Pantelimon, împreună cu icoanele Maicii Domnului „Maica Domnului Grabnic Ajutătoare” şi „Gherontissa” din Sfântul Munte Athos. La 2 mai 2010, prin rugăciunile sfinţilor şi Binecuvântarea Maicii Domnului s-au adus: o părticică din Brâul Maicii Domnului, Încălţămintea Sf. Ier. Spiridon şi părticele ale Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Ier. Nicolae, Ioan Maximovici, Sf. Ap. Matei, Vartolomeu, Filip, Sf. Mc. Procopie, Luchian, Agapit, Lavru, Victor, Severian, Marina, Hristina, Iustina, Sf. Cuv. Antonie şi alţi Sfinţi ce au împodobit baldachinul cu sfintele moaşte.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.