Primăria municipiului Vatra Dornei lucrează permanent la dezvoltarea localității, la bunăstarea locuitorilor dar și a turiștilor care aleg să viziteze acest loc.

Așa se face că proiectele depuse de autoritățile locale și care se află în diferite stadii de derulare, vor schimba într-un timp relativ scurt fața orașului.

 

Proiecte pentru care a fost semnat contractul de finanțare

 

Pe lista contractelor de finanțare semnate se află trei proiecte importante pentru infrastructura școlară din localitate.

Astfel, prin Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL II, a fost semnat proiectul „Continuare lucrări Liceu Ion Luca internat + cantină și schimbare destinație în săli de clasă + internat”, cu o valoare totală de 4.365.994 lei. Din această sumă, cofinanțarea de la bugetul local este de 315.024 lei. În acest moment proiectul se află în faza de licitație pentru proiectare și execuția lucrărilor.

Un alt proiect important pentru infrastructura școlară este cel pentru reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Vatra Dornei, tot prin PNDL II. Valoarea totală a proiectului este de 2.713.775 de lei, din care contribuția de la bugetul local este de  104.016 lei. De asemenea, și acest proiect se află în faza de licitație pentru proiectare și execuția lucrărilor.

Și proiectul pentru continuarea lucrărilor la grădinița cu orar prelungit din strada Chilia, nr. 9, se află în faza de licitație pentru proiectare și execuția lucrărilor. Valoarea acestuia este de 2.962.306 lei, din care 236.149 de lei reprezintă contribuția locală.

Un alt proiect care se află pe lista contractelor de finanțare semnate privește reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din localitate și este derulat prin POR – Axa 7.1 – Diversificarea  economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului. Proiectul se află în faza de licitație pentru proiectare și execuția lucrărilor și are o valoare de 14.823.843,95 de lei, din care 296.476,86 de lei reprezintă cofinanțarea de la bugetul local.

Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneo-climaterică Vatra Dornei este un alt proiect important depus prin POR – Axa 7.1. Valoarea totală a acestuia este de 2.977.271,83 de lei, din care contribuția locală este de 59.545,44 de lei. Proiectul se află în faza de licitație pentru proiectare și execuția lucrărilor.

Tot pe lista contractelor de finanțare semnate se află proiectul pentru reabilitarea secției de obstretică-ginecologie a Spitalului Municipal Vatra Dornei, depus pe POR – Axa 3.1 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Operațiunea B – Clădiri publice. Valoarea totală a proiectului este de 1.986.168 lei,  din care 247.617,33 lei reprezintă cofinanțarea de la bugetul local. Proiectul se află în faza de demarare a procedurii de licitație pentru proiectare și execuția lucrărilor.

 

 

 

Proiecte cu finanțare din bugetul local

 

Din bugetul local, Primăria municipiului Vatra Dornei are în faza de licitație pentru proiectare și execuția lucrărilor proiectul privind asfaltarea străzilor Azurului, Piscului, Negrești, Gladiolelor și Ansamblul Transilvaniei. Valoarea totală a proiectului este de 5.621.321,78 lei.

Tot din bugetul local se află în faza obținerii avizelor un proiect în valoare de 795.352,95 de lei, care prevede execuția lucrărilor de modernizare a străzilor Crinului, Scorușului, Cetinei, Aluniș – tronson II și reglementarea circulației rutiere și pietonale (sens giratoriu piață, sens unic urcare str. Unirii – coborâre, str. 22 Decembrie, bandă de preselecție Calea Transilvaniei).

De asemenea, din bugetul local se află în faza de licitație proiectul pentru reabilitarea fațadei clădirii Primăriei Vatra Dornei, proiect în valoare de 2.787.722,51 lei.

 

 

Proiecte aflate în faza de elaborare a documentației tehnico-economice

 

Primăria municipiului Vatra Dornei are și trei proiecte care se află în faza de elaborare a documentației tehnico-economice. Acestea vizează: revitalizarea infrastructurii economice și sociale, prin POR- Axa 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii; reabilitarea, modernizarea și extinderea ambulatoriului Spitalului Municipal Vatra Dornei, prin POR – Axa 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate; reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public, prin POR – Axa 3 – Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – iluminat Public aferent celor 8 regiuni de dezvoltare, inclusiv Delta Dunării.

 

Proiecte depuse pentru finanțare

 

Primăria Municipiului Vatra Dornei are și șase proiecte depuse pentru finanțare, proiecte care privesc atât modernizarea unor străzi, a unei școli, dar și construirea unor blocuri de locuințe sociale.

Astfel, prin POR – Axa 7.1 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului a fost depus proiectul „Modernizare străzi de acces și locuri de recreere în Stațiunea Balneo – Climaterică Vatra Dornei”. Acesta se află în etapa precontractuală și are valoarea totală de 11.819.634,13 lei, din care 236.392, 69 lei este cofinanțare de la bugetul local.

„Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă în Vatra Dornei” este un alt proiect depus prin POR – 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Proiectul se află în etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare. Valoarea acestuia este de 22.528.790,76 lei, din care contribuția locală este de 1.471.109,13 lei.

Un alt proiect depus pentru finanțare are în vedere extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale Nr. 2 Vatra Dornei și este depus prin POR, Axa 10.1.b. – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Proiectul are valoarea de 7.284.927,95 lei, cu 145.698,57 contribuția locală  și se află în etapa de evaluare tehnico-financiară a cererii de finanțare.

Tot prin POR, pe Axa 10.2 – Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, este depus proiectul care are în vedere construcția și echiparea infrastructurii educaționale a unui corp de clădire nou al Liceului Tehnologic „Vasile Deac” din Vatra Dornei. Proiectul are valoarea de 4.419.978,70 lei, din care 88.399,58 lei contribuția de la bugetul local, și se află în etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare.

Un proiect depus la MDRAP și care se află în curs de finanțare are ca obiectiv construirea a două blocuri de locuințe sociale în regim de înălțime P+3 în municipiul Vatra Dornei, pe strada Mălinilor. Proiectul este depus în cadrul programului de construcții de locuințe sociale, conform legii 114/1996, și are o valoare de 11.545.444,21 lei, cofinanțarea de la bugetul local fiind de 1.736.465,60 lei.

Primăria a depus și un proiect pentru reabilitarea sursei și rețelei de transport și distribuție a energiei termice în municipiul Vatra Dornei, în cadrul programului de termoficare 2006-2020 – căldură și confort. Valoarea totală a proiectului este de 27.198.138,57 lei, din care contribuția de la bugetul local este de 8.159.441,57 lei. Acest proiect are studiul de fezabilitate elaborat și se află în faza de obținere a avizului ANRE.

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.