Astăzi, 21.01.2021, ora 13:00, a avut loc ședința extraordinară, în sistem on-line, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava, având ca ordine de zi stabilirea unui set unitar de măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava, în contextul ultimelor acte normative incidente în domeniul pandemiei de Covid-19 și ca urmare a creșterii incidenței cazurilor pozitive la mia de locuitori, în județul Suceava. 

Luând în considerare contextul epidemiologic actual înregistrat la nivelul județului Suceava, statistica zilnică privind incidența cazurilor pozitive COVID-19 la mia de locuitori, înregistrate la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, analiza de risc întocmită în data de 21.01.2021 de către Direcția de Sănătate Publică Suceava și propunerile formulate în condițiile Art. 5 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 5 din data de 06.01.2021 și ale Art. 3 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 6 din data de 07.01.2021 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea rezilienței comunității și de diminuare a impactului tipului de risc, aplicabile pe raza județului Suceava, în scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, precum și punctul de vedere al Direcției de Sănătate Publică Suceava privind reanalizarea unor măsuri restrictive în urma analizelor de risc efectuate pentru unitățile administrativ-teritoriale în cadrul cărora se înregistrează incidențe ridicate ale cazurilor pozitive la mia de locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava a adoptat Hotărârea nr. 19 din 21.01.2021.

Prin Hotărârea nr. 19 din 21.01.2021, s-a stabilit, în condițiile art. 5 din Hotărârea C.J.S.U. Suceava nr. 5/2021 și având în vedere incidențele cazurilor pozitive la mia de locuitori în ultimele 14 zile, începând cu data emiterii prezentei hotărâri, încetarea aplicabilității măsurilor stabilite prin hotărârea sus-menționată pentru orașul Siret (1,46), comunele Vama (0,80) și Sadova (0,77).

Totodată, se dispun începând cu data de 22.01.2021, ora 00.00, pentru municipiul Câmpulung Moldovenesc și comuna Șcheia și începând cu data de 23.01.2021, ora 00.00, pentru comunele Drăgușeni, Mănăstirea Humorului și Udești, pentru o perioadă de 14 zile, unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 de locuitori, următoarele măsuri:

  1. a) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;
  2. b) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00 – 23:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;
  3. c) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 Ia H.G. nr. 3/2021, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00-23:00;
  4. d) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;
  5. e) În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 06:00 – 23:00.

Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Prevederile prezentei hotărâri vor completa, modifica, în mod corespunzător Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava aflate în vigoare.

 

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 locuitori

Nr. crt. Denumire unitate administrativ-teritorială Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare) Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 15, alin. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021) Data și ora instituirii măsurilor Data expirării măsurilor instituite
Unități administrativ-teritoriale pentru care se prelungesc măsurile restrictive,

conform H.G. nr. 3/2021

1. Câmpulung Moldovenesc 1,54 1,54 22.01.2021, ora 00.00 04.02.2021, ora 24.00
2. Șcheia 1,50 1,50 22.01.2021, ora 00.00 04.02.2021, ora 24.00
Unități administrativ-teritoriale nou stabilite pentru care se aplică măsuri restrictive,

conform H.G. nr. 3/2021

3. Drăgușeni 1,96 1,96 23.01.2021, ora 00.00 05.02.2021, ora 00.00
4. Mănăstirea Humorului 1,82 1,82 23.01.2021, ora 00.00 05.02.2021, ora 00.00
5. Udești 1,69 1,69 23.01.2021, ora 00.00 05.02.2021, ora 00.00

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.