Luni, 30 noiembrie, a fost convocat în ședință extraordinară, în sistem on-line, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava, având ca ordine de zi stabilirea unui set unitar de măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava, în contextul ultimelor acte normative incidente în domeniul pandemiei de Covid-19 și ca urmare a creșterii incidenței cazurilor pozitive la mia de locuitori, în județul Suceava.

Luând în considerare contextul epidemiologic actual înregistrat la nivelul județului Suceava, de statistica zilnică privind incidența cazurilor pozitive COVID-19 la mia de locuitori, înregistrate la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, analiza de risc întocmită în data de 30.11.2020 de către Direcția de Sănătate Publică Suceava și propunerile formulare în condițiile art. 3 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 69 din data de 15.11.2020, respectiv nr. 70 din data de 16.11.2020 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea rezilienței comunității și de diminuare a impactului tipului de risc, aplicabile pe raza județului Suceava, în scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, punctul de vedere al Direcției de Sănătate Publică Suceava privind reanalizarea unor măsuri restrictive în urma analizelor de risc efectuate pentru unitățile administrativ-teritoriale în cadrul cărora se înregistrează incidențe ridicate ale cazurilor pozitive la mia de locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat Hotărârea nr.80 din 30.11.2020.

Prin Hotărârea nr. 80/30.11.2020 a C.J.S.U. s-a dispus în condițiile art. 3 din Hotărârea C.J.S.U. Suceava nr. 69/2020, respectiv 70/2020 și având în vedere incidențele cazurilor pozitive la mia de locuitori în ultimele 14 zile, începând cu data emiterii prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea măsurile stabilite prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 69 din data de 15.11.2020 și nr. 70 din data de 16.11.2020 pentru comunele Poiana Stampei (0,43), Capu Câmpului (0,40) și Frătăuții Noi (1,14).

Se dispun, începând cu data de 01.12.2020, pentru orașele Broșteni, Dolhasca și comunele Crucea, Dornești, Ipotești, Vadul Moldovei și începând cu data de 02.12.2020, ora 00.00, pentru comunele Cacica și Pârteștii de Jos, pentru o perioadă de 14 zile, unități administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. l la prezenta hotărâre (unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 de locuitori) următoarele măsuri:

a) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

b) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00 – 23:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;

c) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 Ia H.G. nr. 967/2020, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00 – 23:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;

d) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

e) În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 06:00 – 23:00.

Se dispun, începând cu data de 01.12.2020, pentru municipiul Suceava, comunele Panaci, Pojorâta și Șaru Dornei, pentru o perioadă de 14 zile, unități administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depăşit pragul de 3/1000 locuitori, următoarele măsuri:

a) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020, organizarea şi desfășurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;

b) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă;

c) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi, în intervalul orar 06:00 – 23:00;

d) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020, pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 3 lit. b) şi c) se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

e) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite;

f) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

g) În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;

Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Prevederile prezentei hotărâri vor completa, modifica, în mod corespunzător Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava aflate în vigoare.

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 locuitori

 

 

Nr. crt.

Denumire unitate administrativ-teritorială

Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare)

Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 14 alin. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020)

Data și ora instituirii măsurilor

Data expirării măsurilor instituite

Unități administrativ-teritoriale pentru care se prelungesc

măsurile restrictive prevăzute în H.G. nr. 967/2020

Broșteni

1,58

1,58

01.12.2020, ora 00.00

14.12.2020, ora 24.00

Dolhasca

1,64

1,64

01.12.2020, ora 00.00

14.12.2020, ora 24.00

Crucea

2,51

2,51

01.12.2020, ora 00.00

14.12.2020, ora 24.00

Dornești

1,58

1,58

01.12.2020, ora 00.00

14.12.2020, ora 24.00

Ipotești

1,71

1,71

01.12.2020, ora 00.00

14.12.2020, ora 24.00

Vadu Moldovei

2,42

2,42

01.12.2020, ora 00.00

14.12.2020, ora 24.00

Unități administrativ-teritoriale nou stabilite,

pentru care se dispun măsuri restrictive conform H.G. nr. 967/2020

Cacica

1,60

1,60

02.12.2020, ora 00.00

15.12.2020, ora 24.00

Pârteștii de Jos

2,45

2,45

02.12.2020, ora 00.00

15.12.2020, ora 24.00

 

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori

 

Nr. crt.

Denumire unitate administrativ-teritorială

Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare)

Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 14 alin. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 967/2020)

Data și ora instituirii măsurilor

Data expirării măsurilor instituite

Unități administrativ-teritoriale pentru care se prelungesc

măsurile restrictive prevăzute în H.G. nr. 967/2020

Suceava

3,64

3,62

01.12.2020, ora 00.00

14.12.2020, ora 24.00

Panaci

4,47

4,47

01.12.2020, ora 00.00

14.12.2020, ora 24.00

Pojorâta

4,02

4,02

01.12.2020, ora 00.00

14.12.2020, ora 24.00

Șaru Dornei

3,59

3,59

01.12.2020, ora 00.00

14.12.2020, ora 24.00

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.