Garda Forestieră Suceava  execută în permanenţă controale şi inspecţii în fondul forestier proprietate publică a Statului Român şi proprietate privată, pentru identificarea tăierilor fără drept de arbori şi pentru prevenirea extinderii fenomenelor infracţionale din domeniul forestier. De asemenea, desfăşoară controale pe drumurile publice şi forestiere împreună cu lucrători din cadrul I.P.J. Suceava și ai I.J.J. Suceava, pentru identificarea transporturilor ilegale de materiale lemnoase.

 În perioada 01.10.2021 – 22.10.2021, în cadrul controlului tematic demarat în data de 21.09.2021, Garda Forestieră Suceava a  desfășurat  acțiuni  de  control în zone din  fondul  forestier national proprietate privată persoane fizice gestionate de către Ocolul silvic privat Dealu Negru,  precum și în zone cu vegetație forestieră din afara fondului forestier national, pe raza de competență a Gărzii Forestiere Suceava, ocazie  cu  care  au  fost  identificate diferite încălcări ale legislației silvice în vigoare.

Astfel, parcurgând suprafața a 31 de proprietăți însumând 173 ha, arondate cantonului silvic Neagra din cadrul Ocolului silvic Dealu Negru, s-au identificat goluri provenite din extragerea repetată a produselor accidentale, în 6 proprietăți însumând circa 5 ha, care necesită reîmpădurirea în  perioada imediat următoare. De asemenea, într-o proprietate s-au identificat un număr de 22 cioate provenite de la tăieri fără drept de arbori esență rășinoase, însumând un  volum de 7,66 mc, cu o valoare a prejudiciului de 1948 lei. În altă zonă, a fost surprins un cetățean în flagrant în timp ce dobora ilegal arbori esență rășinoase din proprietatea sa; s-au identificat un număr de 12 cioate provenite de la tăieri fără drept de arbori esență rășinoase, însumând un  volum de 4,62 mc, cu o valoare a prejudiciului de 2989 lei. S-au transmis sesizări către organele de cercetare penală competente.

Tot în perioada menționată, Garda Forestieră Suceava a efectuat acțiuni de control și în alte suprafețe din fondul  forestier național,  cum  ar  fi  cele  din  zona Moldovița – Demăcușa, aflate  în gestionarea Ocolului silvic Bucovina. S-a procedat la verificarea unui act de punere în valoare, respectiv o partidă de produse accidentale constituită de acest ocol pe o suprafață de 6,2 ha.

Cu ocazia verificării partizii în teren au participat, la solicitarea Gărzii Forestiere Suceava, și lucrători de poliție din cadrul S.P.R. Vama și a Poliției municipiului Câmpulung Moldovenesc. Din verificarea arborilor puși în valoare, s-au constatat un număr de 15 arbori verzi pe picior, marcați în cadrul partizii, care nu aveau caracteristici care îndeplinesc condițiile structurale și de formă pentru a fi încadrați în categoria de produse accidentale. După  inventarierea arborilor în cauză a rezultat că este vorba de un volum de 45 mc, cu o valoare a pagubei de 7462 de lei. Polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire a dispozitivelor speciale de marcat pentru inventarierea arborilor destinați tăierii fără drept sau cu nerespectarea reglementărilor specifice.

Întrucât existau suspiciuni cu privire la subdimensionarea elementelor dendrometrice pentru toți arborii puși în valoare, s-a procedat la reinventarierea partizii, a fost întocmit un act de punere în valoare rezultat în urma reinventarierii și remăsurării elementelor dendrometrice, rezultând o diferența de 48 mc în plus, respectiv o eroare la constituirea APV-ului de peste 14%, procent care nu se încadrează în toleranța maxim admisă.

Având în vedere cele constatate, s-a întocmit sesizare penală către Parchetul de pe lângă Judecătoria C-lung Moldovenesc cu privire la diferența de volum rezultat în plus față de prevederile APV-ului inițial.

Aducem în atenție activitatea desfăşurată de angajaţii instituţiei noastre, pe raza județului Suceava, în cursul lunii octombrie 2021,:

  • s-au efectuat un total de 50 controale regim silvic şi materiale lemnoase, respectiv inspecţii de fond şi parţiale în fond forestier şi în vegetaţia de pe terenuri din afara fondului forestier, controale la exploatare în partizi autorizate, controale de circulaţie materiale lemnoase pe drumuri publice şi forestiere, controale la instalaţii de debitat materiale lemnoase, depozite de materiale lemnoase, verificări erori SUMAL 2.0.;
  • s-au constatat cioate provenite de la arbori taiaţi fără drept, în număr de 173; volumul acestor arbori tăiaţi fără drept constatat a fost de 105,26 mc, cu o valoare a prejudiciului de  58934 lei;
  • s-a executat 10 controale la exploatare în partizi autorizate (8 sancţiuni contravenționale în cuantum de 000 lei);
  • la cele 6 controale de circulatie materiale lemnoase pe drumuri publice si forestiere,  s-au  aplicat 5 sancțiuni contravenționale cu o valoare de 000 lei;
  • s-au executat 23 controale instalatii de debitat, inclusiv verificari erori generate prin utilizarea aplicaţiei SUMAL 2.0., (22 sancțiuni contravenționale cu o valoare de 000 lei);
  • s-au confiscat 69 mc materiale lemnoase, după cum urmeză: 54 mc lemn rotund lucru rasinoase, 15 mc lemn de foc;
  • s-au verificat un număr de 7 sesizări/petiții formulate de către cetățeni.

  Garda Forestieră Suceava atrage din nou atenţia că faptele de natură a afecta integritatea fondului forestier naţional sunt şi vor fi drastic pedepsite, în perioada următoare urmând a se intensifica acest tip de controale.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.