Astăzi, 22.12.2020, la sediul Palatului Administrativ, a fost convocat în ședință extraordinară, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava, având ca ordine de zi, stabilirea unui set unitar de măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava, în contextul ultimelor acte normative incidente în domeniul pandemiei de Covid-19 și ca urmare a creșterii incidenței cazurilor pozitive la mia de locuitori, în județul Suceava.

Luând în considerare, contextul epidemiologic actual înregistrat la nivelul județului Suceava, statistica zilnică privind incidența cazurilor pozitive COVID-19 la mia de locuitori, înregistrate la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Suceava și analiza de risc întocmită în data de 22.12.2020 de către Direcția de Sănătate Publică Suceava privind stabilirea unor măsuri restrictive pentru unitățile administrativ-teritoriale în cadrul cărora se înregistrează incidențe ridicate ale cazurilor pozitive la mia de locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat Hotărârea nr. 102 din 22.12.2020.

Prin Hotărârea C.J.S.U nr. 102 din 22.12.2020, s-a dispus începând cu data de 24.12.2020, ora 00.00, pentru comunele Ilișești și Poiana Stampei, pentru o perioadă de 14 zile, unități administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. l la prezenta hotărâre (unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 de locuitori) următoarele măsuri:

a) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

b) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00 – 23:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;

c) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 Ia H.G. nr. 1065/2020, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00-23:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;

d) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

e) În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 06:00 – 23:00.

Art. 2. Se dispun începând cu data de 24.12.2020, pentru comuna Putna, pentru o perioadă de 14 zile, unitate administrativ-teritorială prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depăşit pragul de 3/1000 locuitori, următoarele măsuri:

a) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, organizarea şi desfășurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;

b) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă;

c) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi, în intervalul orar 06:00 – 23:00;

d) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 3 lit. b) şi c) se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

e) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite;

f) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

g) În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Art. 3. Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor completa, modifica, în mod corespunzător Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava aflate în vigoare.

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 locuitori

 

Nr. crt.

Denumire unitate administrativ-teritorială

Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare)

Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 15, alin. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020)

Data și ora instituirii măsurilor

Data expirării măsurilor instituite

Unități administrativ-teritoriale nou stabilite pentru care se aplică

măsuri restrictive conform H.G. nr. 1065/2020

Ilișești

1,70

1,70

24.12.2020,

Ora 00.00

06.01.2021, ora 24.00

Poiana Stampei

2,17

2,17

24.12.2020,

Ora 00.00

06.01.2021, ora 24.00

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori

 

Nr. crt.

Denumire unitate administrativ-teritorială

Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare)

Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 15, alin. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020)

Data și ora instituirii măsurilor

Data expirării măsurilor instituite

Unitate administrativ-teritorială nou stabilită

pentru care se stabilesc măsuri conform H.G. nr. 1065/2020

Putna

3,30

3,30

24.12.2020,

Ora 00.00

06.01.2021, ora 24.00

Având în vedere evoluția situației epidemiologice, evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare și în urma analizei efectuate la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, ținând cont de Strategia de vaccinare împotriva COVID-19, în vederea pregătirii și organizării în bune condiții a campaniei de vaccinare, Secretarul de stat Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, a emis Ordinul numărul 4649421/21.12.2020 prin care se aprobă distribuția a 1.153.000 de afișe pentru campania de vaccinare destinate acțiunilor de prevenire în combaterea infecțiilor COVID-19.

Conform repartiției pe județe, pentru Județul Suceava se vor primi 34.164 de afișe pentru cele 114 localități și un număr de 4.112 afișe ce vor fi predate inițial D.S.P. Suceava.

Acestea au fost preluate astăzi de reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, urmând a fi distribuite începând cu data de 23.12.2020 de către Instituția Prefectului către toate primăriile din zona administrativă, iar cele destinate unităților din sistemul sanitar prin intermediul D.S.P. Suceava astfel:

  • 3000 de bucăți către Unități Medicale publice și private (Spitale, ambulatorii, laboratoare de analize medicale)

  • 242 de bucăți către farmacii prin Colegiul Farmacistilor

  • 275 de bucăți către Cabinetele de Medicină de Familie prin Colegiul Medicilor

  • 595 de bucăți către Cabinete stomatologice publice și private prin Colegiul Medicilor Stomatologi.

În vederea monitorizării modului de organizare a centrului de vaccinare de la Spitalul Județean de Urgență Suceava, având în vedere debutul capaniei de vaccinare împotriva Covid-19 și necesitatea adoptării masurilor din competența fiecărei structuri, la propunerea directorului medical, domnul doctor Marius Grămadă, o comisie formată din reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în campania de vaccinare va avea mâine o vizită de lucru la spitalul județean, în care va fi prezentat amplasamentul centrului de vaccinare, precum și circuitele funcționale propuse.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.