Prevederile din Codul fiscal referitoare la calculul impozitului pe clădiri au fost modificate recent printr-un act normativ publicat în Monitorul Oficial. Noile reguli se aplică deja începând din 22 iulie.

Codul fiscal a fost modificat prin Legea 238/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 442 din 19 iulie 2013. Actul normativ completează prevederile privind impozitul pe clădiri de la art. 251, modificând una dintre variabilele în funcţie de care se calculează suma de plată pentru persoanele fizice.

Conform Codului fiscal, impozitul pe clădiri pentru persoane fizice se stabileşte în funcţie de tipul clădirii, zona în care este amplasată, dar şi anul în care ea a fost finalizată. Anul terminării reduce valoarea impozabilă a unei clădiri cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă şi cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. Cu toate acestea, dacă o clădire a suferit lucrări de reconstruire sau consolidare, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.

Legea nr. 238/2013 actualizează tocmai aceste reglementări şi explică mai clar cum se aplică prevederile.

Astfel, în forma sa modificată, aplicabilă din 22 iulie, art. 251 alin 8 1, stabileşte că „În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor”.

Conform noii reglementări, renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere,precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii.

Mai mult decât atât, noile prevederi arată că anul terminării unei clădiri se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 25% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.