Reglementările privind ajutoarele sociale de încălzire au fost modificate, după ce un act normativ a intrat în vigoare la 1 septembrie.

Concret, cuantumul ajutoarelor sociale, precum și nivelul veniturilor nete lunare se vor raporta la Indicatorul Social de Referință (ISR), deși până acum acestea erau exprimate direct în lei. De asemenea, pentru a stabili dreptul la ajutorul de încălzire, se vor realiza anchete sociale de către serviciul public de asistență socială.

Dispozițiile privind ajutoare de încălzire au fost modificate prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 548, din 29 august 2013 și intrată în vigoare la 3 zile de la publicare, adică în 1 septembrie.â

Conform documentului citat, ajutorul pentru încălzirea locuinței se va acorda numai familiilor și persoanelor singur, care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței, acordate în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice pentru diverse ramuri economice.

De asemenea, nu vor beneficia de ajutoare familiile și persoanele singure care beneficiază deja de tarif social în condițiile prevăzute de Ordinul președintelui ANRE nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici.

Potrivit noilor reglementări, cuantumul ajutoarelor sociale, precum și nivelul veniturilor nu se modifică, însă acestea se vor raporta la Indicatorul Social de Referință (ISR), deși momentan sunt exprimate direct în lei.

Astfel, dispozițiile stabilesc că ajutorul lunar pentru energie termică se va acorda doar în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1,572 ISR în cazul familiilor și 2,164 ISR în cazul persoanei singure. Având în vedere că, în momentul de față, valoarea ISR este de 500 lei, venitul net trebuie să fie de 786 lei în cazul familiilor și de 1082 lei în cazul persoanei singure.

Ajutoarele sociale se vor acorda prin compensarea procentuală aplicată la factura pentru energie termică. Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 1,572 ISR și 2,164 ISR (între 786,1 lei și 1.082 lei) compensarea procentuală este de 10%.

În cazul în care consumatorii utilizează pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, atunci ei vor beneficia de un ajutor lunar pentru încălzirea locuinței ușor majorat.

Conform legislației în vigoare, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia. La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.