Un proiect de Lege privind reglementarea activităţii prestatorului casnic prevede, pe lângă definirea acestuia şi o serie de reguli legate de modul în care proprietarii gospodăriilor îi pot plăti.

Potrivit acestuia, prestatorul casnic este persoana fizică care desfăşoară activităţi casnice ocazionale într-una sau mai multe gospodării, în schimbul unei remuneraţii acordate exclusiv sub formă de tichete de activităţi casnice.

Principalele reglementări prevăzute în actul normativ constau în instituirea unui sistem de plată şi evidenţă a persoanelor care desfăşoară activităţi casnice ocazionale în baza unor tichete de activităţi casnice, cumpărate de beneficiar şi preschimbate ulterior în numerar de către prestatorul casnic, după reţinerea contribuţiilor şi a impozitului aferente, în acest fel prestatorul dobândind calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale şi de sănătate.

Tichetul de activităţi casnice este un bon valoric destinat plăţii contravalorii activităţilor casnice efectuate de către prestatorul casnic şi conţine elemente specifice de siguranţă, serie şi număr unic, care permit individualizarea şi urmărirea acestuia.

Astfel, la finalul prestării serviciilor stabilite de comun acord, pe baza numărului de ore efectuate şi a negocierii între părţi, beneficiarul casnic va înmâna prestatorului numărul de tichete de activităţi casnice aferent valorii serviciului prestat.

Tichetele de activităţi casnice sunt emise de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Atât achiziţia, cât şi preschimbarea în bani a tichetelor de activităţi casnice se realizează prin intermediul ANOFM, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, respectiv la agenţiile locale şi punctele de lucru ale acestora, la punctele de acces ale furnizorului de serviciu poştal universal desemnat în numele acestora sau prin Platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice, respectiv prin aplicaţia mobilă pusă la dispoziţie gratuit de ANOFM.

Tichetele de activităţi casnice pot fi emise atât în format fizic, pe suport de hârtie, cât şi electronic. Acestea nu sunt transferabile şi pot fi utilizate numai de către prestatorul casnic care le-a primit, care are obligaţia să le preschimbe în numerar până cel târziu în a 15-a zi a lunii următoare lunii în care a fost prestată activitatea casnică, în vederea dobândirii sau menţinerii calităţii de asigurat în sistemele asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de sănătate”, se arată în documentul citat.

Tichetul de activităţi casnice poate fi preschimbat în numerar în maximum 12 luni de la data primirii acestuia de către prestatorul casnic.

Beneficiarul casnic care achiziţionează tichete de activităţi casnice, de la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau de la alte unităţi desemnate în acest scop, suportă doar valoarea nominală a acestora, costul de tipărire şi de distribuire al tichetelor fiind suportat de ANOFM sau de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care emit tichetele. În schimb, beneficiarul casnic are obligaţia de a valorifica tichetul de activităţi casnice în maximum 12 luni de la data achiziţionării acestuia.

Valoarea tichetelor de activităţi casnice pierdute, deteriorate sau nefolosite în termenul prevăzut de actul normativ nu se restituie beneficiarului sau prestatorului casnic, scrie adevarul.ro.

Beneficiarul casnic are posibilitatea de a returna tichetele de activităţi casnice achiziţionate, în perioada de 12 luni de la achiziţie, primind valoarea nominală a acestora. În cazul beneficiarilor care au achiziţionat tichete de activităţi casnice în format fizic, pe suport de hârtie, în momentul returnării tichetelor în perioada de 12 luni de la achiziţie, va primi valoarea nominală a acestora din care se scade costul suportat de agenţiile de ocupare cu tipărirea şi transportul.

Valoarea nominală a unui tichet de activităţi casnice este de 15 lei, putând fi majorată prin hotărâre a Guvernului, iar prestatorul casnic beneficiază de o reducere la calculul venitului net, respectiv aplicarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale.

Altfel spus, proprietarul gospodăriei în care se derulează activităţile de către prestatorul casnic, cumpără tichetele valorice de la ANOFM şi le oferă persoanei fizice care prestează activităţi casnice în folosul proprietarului.

Pentru a încasa efectiv numerarul, mai puţin impozitul pe venit şi contribuţiile la sănătate şi pensii, persoana fizică va returna tot ANOFM tichetele.

CUM SE IMPOZITEAZĂ ŞI SE PLĂTESC CONTRIBUŢIILE LA SĂNĂTATE ŞI PENSII

Potrivit proiectului, baza de calcul la care se aplică cota impozitului pe venit, dar şi baza de calcul pentru cota contribuţiei de asigurări sociale şi cota contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este de 50% din valoarea nominală a tichetului de activităţi casnice.

În acest fel, 22,53 % din valoarea nominală a tichetului de activităţi casnice reprezintă contribuţii sociale şi impozit pe venit, respectiv 3,38 lei.

Totodată, beneficiarul are dreptul, în baza unui document fiscal (chitanţă, factură, bon fiscal care dovedeşte achiziţionarea tichetelor de activităţi casnice), la reducerea nivelului bazei de impozitare a impozitului pe venit în cuantum de 50% din valoarea tichetelor achiziţionate.

Plata contribuţiei de asigurări sociale conferă prestatorului casnic calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, iar calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor de sănătate se obţine în situaţia în care prestatorul casnic preschimbă în numerar un număr de cel puţin 50 de tichete de activităţi casnice într-o lună calendaristică, începând cu luna următoare lunii în care a fost virată contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Sumele reţinute pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în lunile în care prestatorul nu dobândeşte calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor de sănătate, sunt rambursate o dată pe an, în intervalul 1 ianuarie – 31 ianuarie a anului următor anului în care a fost prestată activitatea casnică, la cererea prestatorului casnic.

Sumele care nu au fost rambursate la solicitarea prestatorului casnic se fac venit la bugetul de stat.

În vederea gestionării datelor cu privire la beneficiari şi prestatori casnici, precum şi pentru înregistrarea, evidenţa şi plata contribuţiilor şi impozitelor datorate de prestatorul casnic, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă gestionează platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice.

Astfel, preschimbarea tichetului de activităţi casnice se realizează în cadrul agenţiilor de ocupare de către prestatorul casnic, moment în care acesta este înregistrat în platforma electronică cu datele personale de identificare. De asemenea, la schimbarea tichetului de activităţi casnice în numerar, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă reţin şi achită prin ”Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“(Declaraţia 112), potrivit legii, în numele prestatorului casnic contribuţiile sociale obligatorii şi impozitul pe venit datorat de prestatorul casnic şi evidenţiază în platformă plăţile realizate.

Prestatorii casnici vor putea să ia şi indemnizaţia de şomaj de la stat în timp ce lucrează pentru unul sau mai mulţi beneficiari.

Proiectul de lege ar urma să fie aprobat în Parlament şi să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2024, relatează psnews.ro.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.