La începutul acestei săptămâni a fost publicată în Monitorul Oficial HG nr. 804/2017 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Actul normativ, în vigoare din 20 noiembrie 2017, introduce noi cerinţe tehnice pentru casele de marcat electronice, cele mai importante dintre acestea urmând a vi le prezenta în continuare.

 

Modulul fiscal propriu

 

În primul rând, de reţinut că aparatul de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru autorizare trebuie să conțină un modul fiscal propriu cu un set minim de funcții accesibile prin comenzi de interfațare cu restul aplicației aparatului de marcat electronic fiscal, prin intermediul căruia controlează:

 • memorie fiscală unic inscriptibilătip (E)PROM sau tip OTP;
 • un dispozitiv de afișaj client special cu caractere de minimum 5 mm, cu numărul minim de caractere suficient pentru afișarea valorii maxime pentru totalul de bon și care asigură o bună lizibilitate pentru client în orice condiții de lumină ambiantă. Dispozitivul de afișaj client la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activității de taximetrie este înglobat în carcasa acestor aparate și va avea caracteristicile tehnice stabilite prin normele de metrologie legală referitoare la taximetrie;
 • un dispozitiv de imprimare a bonurilor fiscale, precum și a altor documente specifice aparatelor de marcat electronice fiscale, cu minimum 18 caractere pe linie document și caractere de minimum 2,5 mm înălțime;
 • un afișaj operator.;
 • un dispozitivpentru accesarea funcțiilor aparatului;
 • un sistem pentru stabilirea regimului de lucru;
 • interfață care să permită atașarea unui dispozitiv de salvare externă, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din OUG 28/1999;*
 • un dispozitiv de comunicație externă care permite conectarea într-un sistem informatic, folosind un canal public de comunicație pe baza unui protocol TLS/SSL, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale menţionate la punctul anterior;*
 • un modul criptografic certificat în conformitate cu standardul FIPS 140-2 Level 2 sau minimum Common Criteria EAL3 care să folosească un certificat digital X.509.v3 cu lungimea cheii RSA de cel puțin 2048 biți, instalat inițial de către producător, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale menţionate anterior;*
 • importul certificatului digital emis de ANAF în modul de lucru online, folosind protocolul de comunicații IETF CMC;*
 • importul certificatului digital folosit de ANAF;*
 • semnarea fișierelor generate ca urmare a funcționării aparatului de marcat electronic fiscal în modul de lucru offline, care se efectuează în conformitate cu standardul PKCS#7 folosind algoritmul de calcul stabilit prin ordin ANAF.*

* Aceste puncte sunt nou introduse, ele neexistând în forma anterioară a Normelor metodologice.

 

Conectarea unei smartphone sau a unei tablete la o imprimantă fiscală

 

HG nr. 804/2017 face posibilă, la opțiunea contribuabilului, achiziționarea și utilizarea unui alt dispozitiv, de tip PC, telefon inteligent, tabletă, POS, conectat la o imprimantă fiscală.

Imprimantele fiscale sunt dispozitive care includ un modul fiscal, controlat de un program de control memorie fiscală şi periferice controlabile de către acesta; nu au program de aplicaţie propriu şi se interfaţează cu un sistem de calcul de tip calculator, terminal pentru transferul electronic de fonduri la punctul de vânzare- POS, sau cu un dispozitiv de tip telefon inteligent, tabletă, precum şi altele asemenea, ce dispun de un program de aplicaţie dedicat şi identificabil. Interfaţarea se poate realiza prin cablu serial, magistrală serială universală-USB, reţea, precum şi reţea fără fir – Wi-Fi sau Bluetooth.

Termenul de valabilitate a autorizației de distribuție a aparatelor

Perioada de valabilitate a autorizației de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale a fost mărită de la 3 la 5 ani. Autorizația de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activității de taximetrie își păstrează valabilitatea cu condiția reînnoirii avizelor pentru exercitarea activității de montare și, respectiv, de reparare de mijloace de măsurare.

Conţinutul bonului fiscal

Din 20 noiembrie, normele stabilesc aspectul potrivit căruia conţinutul bonului fiscal, cu excepţia bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de schimb valutar şi de taximetrie, trebuie să cuprindă în plus– pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă – şi:

 • codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;
 • unitatea de măsură
 • modalitatea de plată.

Alte modificări importante

 • A fost eliminată obligaţia contribuabilului de a solicita şi obţine de la organul fiscal certificatul de atestare fiscală, în vederea obţinerii autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale.
 • Prin implementarea Registrului național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale, se crează premisele debirocratizării procedurilor efectuate în legătură cu aparatele de marcat (fiscalizare, sigilare, schimbarea memoriei fiscale sau a jurnalului electronic, reparații, etc.) înregistrarea acestora urmând să se realizeze electronic.

ATENŢIE! Prin OG nr. 20/2017, publicată în Monitorul Oficial la sfârşitul lunii august, a fost modificat calendarul introducerii caselor de marcat echipate cu jurnal electronic în locul aparatelor dotate cu role jurnal pe suport hârtie. Astfel, casele de marcat cu jurnal electronic vor deveni obligatorii de la 1 iunie 2018 pentru firmele mijlocii şi mari, respectiv de la 1 august 2018, pentru firmele mici, realizându-se înlocuirea treptată a celor de generație veche.

 

Sursa: www.legestart.ro

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.