Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, este de părere că implementarea Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal a generat mai multe situaţii neplăcute. În acest sens, Fădor vine cu un exemplu clar: până în anul 2017, pentru fermierii români se aplica regimul general privind obligaţia şi plafonul de TVA de 200 mii lei anual. După depăşirea acestui plafon, potrivit legislaţiei fiscale abrogate (Legea nr. 571/2003), fermierii care depăşeau plafonul de scutire de 200 mii lei erau obligaţi să se înregistreze ca plătitori de TVA şi să ţină toate evidenţele necesare, inclusive să emită facturi către beneficiari. În situaţia în care fermierul nu solicita inregistrarea în scopuri de TVA, organele fiscale competente calculau obligaţiile fiscale principale, respectiv TVA şi accesorii.

„Evident că, tranziţia între cele două coduri fiscale a generat situaţia în care mai mulţi fermieri nu au răspuns acestor exigenţe, iar, ca urmare a controalelor fiscale efectuate de organele competente, li s-a impus plata retroactivă a TVA, inclusiv majorările şi penalităţile aferente, ca urmare a depăşirii plafonului de TVA. Evident că, tranziţia între cele două coduri fiscale a generat situaţia nedorite, în care un număr important de fermieri nu au răspuns acestor exigenţe legale, iar, ca urmare a controalelor fiscale efectuate de organele competente, li s-a impus plata, retroactivă, pentru diferenţele de TVA, inclusiv majorările şi penalităţile aferente, ca urmare a depăşirii plafonului de TVA”, a declarat Angelica Fădor.

Deputatul PNL este a subliniat și faptul că, pentru fermieri, este extrem de dificil să elaboreze o contabilitate, în timp real, dar și  faptul că aveau nevoie de mai mult timp pentru a se conforma noilor reguli fiscale.

„Mai mult decât atât, chiar şi IMM-urile cu experientă în relaţia cu autorităţile fiscale, s-au descurcat destul de greu, în ceea ce priveşte conformarea faţă de plafonul de TVA. Pentru aceste motive, prezenta iniţiativă propune o aşa-numită amnistie fiscală, exclusiv pentru fermieri şi exclusiv pentru diferențele de TVA stabilite până la data de 31 decembrie 2016, precum şi a accesoriilor aferente acestora, stabilite prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului până la data intrării în vigoare a prezentei legi. De asemenea, mai propunem ca în cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor amintite, acesta să nu mai comunice decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale să se scadă din evidenţa analitică pe plătitor pe bază de borderou de scădere. Din punct de vedere al impactului bugetar, trebuie spus că această măsură nu are impact asupra bugetului de stat, deoarece atât veniturile provenind din diferenţele de TVA pe care ar trebui să le plătească fermierii, precum şi accesoriile, nu au fost cuprinse în fundamentarea bugetului de stat pentru anul 2017”, a mai spus demnitarul PNL.

În încheiere, Angelica Fădor a declarat că această propunere legislativă se vrea adoptată în regim de urgență pentru că nu ar mai permite ANAF să emită şi să comunice decizii de impunere pentru diferenţele de TVA și accesoriile acestora.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.