Noul Cod Rutier, Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată în anul 2015 precum şi procedurile Ministerului Afacerilor Interne privind examinarea pentru obţinerea permisului auto (Ordinul nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, modificat de Ordinul nr. 97/2015), au adus modificări referitoare la obţinerea permisului de conducere pentru motociclişti.

Astfel, conform Codului Rutier sunt 4 categorii pentru motociclişti:

– Categoria AM – mopede – vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric.

– Categoria A1 – motociclete cu cilindree maximă de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 Kw. şi cu raport putere/greutate de cel mult 0,1 Kw/kg; tricicluri cu motor cu puterea maximă de 15 Kw;

– Categoria A2 – motociclete cu puterea maximă de 35 kw, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kw/kg. şi care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale;

– Categoria A – motocicleta cu sau fară ataş şi triciclu cu motor cu puterea de peste 15 Kw.

Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere pentru motociclişti este de:

 • 16 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule AM şi A1;
 • 18 ani împliniţi, pentru categoria A2;
 • 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru motocicletele din categoria A;
 • 21 de ani pentru triciclurile cu motor din categoria A;

Permisele de conducere eliberate pentru categoria A2 sunt valabile şi pentru categoria A1, permisele de conducere eliberate pentru categoria A sunt valabile şi pentru categoriile A1 şi A2 iar permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM. Examinarea pentru obţinerea permisului pentru motociclişti se desfăşoară prin susţinerea, succesiv, a probei teoretice şi a probei practice.

Proba teoretică cuprinde un număr diferenţiat de întrebări particularizate pentru fiecare categorie, criteriile de promovabilitate fiind următoarele:
Pentru categoriile AM, A1, A2 şi A, testul cuprinde 20 întrebări, timpul de soluţionare fiind de 20 minute. Se declară „admis” candidatul care răspunde corect la cel puţin 17 întrebări.

Testele teoretice trebuie sã cuprindă şi noţiuni specifice categoriilor pentru care se susţine examinarea, după cum urmează:

 • folosirea echipamentelor de protecţie, cum ar fi: mănuşile, cizmele, îmbrăcămintea şi casca;
 • vizibilitatea motocicliştilor pentru ceilalţi participanţi la trafic;
 • riscurile legate de diferitele condiţii de circulaţie, acordându-se atenţie şi porţiunilor alunecoase de şosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, şinelor de tramvai etc;
 • elementele mecanice legate de siguranţa conducerii auto, acordându-se atenţie şi comutatorului pentru întreruperea curentului în cazuri de urgenţã, curelei de transmisie şi nivelului de ulei;

Proba practică – va consta în efectuarea unor manevre practice de conducere a vehiculului în poligon şi pe drumurile publice şi va consta, printre altele:

 • coborârea motocicletei de pe cric/suportul de sprijin cu motorul pornit şi deplasarea acesteia pe o distanţă de 5 m într-un spaţiu cu lăţimea de 0,5 m, fără ajutorul motorului, mergând alături de vehicul până la locul de plecare. Neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral, nemenţinerea în poziţie verticală pe cele două roţi sau neefectuarea probei se penalizează;
 • mersul sinuos printre jaloane, constând în parcurgerea continuă, cu ajutorul motorului, a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;
 • executarea de opturi printre 4 jaloane, constând în efectuarea continuă a 6 astfel de manevre, câte 3 manevre într-un sens şi în celălalt, cu începerea execuţiei din partea stângă a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;
 • deplasarea în linie dreaptă, constând în parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distanţe de 50 m într-un spaţiu cu lăţimea de 0,5 m, cu braţul stâng ridicat orizontal. Neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;
 • urcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin. Neefectuarea acestei manevre se penalizează.

Manevre speciale la proba practică din poligon:

 • accelerare pâna la 50 km/h, de la punctul de plecare pe distanţa de 47 m, în viteza a II-a sau a III-a;
 • ocolirea obstacolului cu menţinerea direcţiei de deplasare;
 • frânare în interval de 16,5 m cu schimbarea treptelor de viteză;
 • viraj la stânga;
 • accelerare pâna la 30 km/h pe distanţa de 30 m;
 • ocolirea obstacolului cu menţinerea direcţiei de deplasare;
 • accelerarea la peste 50 km/h pe distanţa de 14 m;
 • frânarea cu frâna din faţă şi frâna din spate începand de la ultimele două jaloane, pe distanţa de 16 m, cu oprire la punct fix (locul de sosire), unde va urca motocicleta pe cric.

În timpul probei practice, examinatorul verifică următoarele aptitudini şi modul de comportare specifice pentru categoriile A1, A2, A1: pregătirea şi controlul vehiculului din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei şi manevre speciale ce urmează să fie testate în ceea ce priveşte siguranţa rutieră. Proba practică de conducere a motocicletei în poligon este promovată de candidaţii care parcurg traseul în cel mult 3:30 minute şi nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare.

Cu privire la proba practică de conducere a vehiculului pe drumurile publice, examinatorii urmăresc modul de comportare a candidaţilor, în funcţie de categoria vehiculului, după cum urmează:

 • să părăsească un loc de staţionare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum lateral;
 • să folosească drumuri drepte, să întâlnească vehicule, inclusiv în pasaje înguste;
 • să abordeze curbe;
 • să pătrundă şi să traverseze intersecţii şi joncţiuni;
 • să schimbe direcţia: să vireze la dreapta sau la stânga, să schimbe banda de circulaţie;
 • să intre/să iasă de pe o autostradă sau un drum similar, dacă este cazul; să treacă de pe banda de accelerare/ieşire pe banda de decelerare;
 • să depăşească alte vehicule, obstacole, maşini staţionate, să fie depăşiţi de alte vehicule, dacă este cazul;
 • să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel, staţii de autobuz-tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum şi circulaţia în tunele;

Proba practică de conducere a motocicletei pe drumurile publice este promovată de candidaţii care nu au cumulat mai mult de 21 puncte de penalizare.
Rezultatul examinării se consemnează, pentru fiecare probă susţinută, prin calificativul „admis” sau „respins”. Candidaţii declaraţi “respins” la proba practică pot fi programaţi pentru susţinerea unei noi probe după o perioadă de cel puţin 15 zile (începând cu a 16-a zi), cu achitarea taxei de examinare şi prezentarea dovezii care atestă efectuarea a cel puţin 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o şcoală de conducători auto autorizată.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.