Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, adresează, în Pastorala de Crăciun, un îndemn la „deplină încredere în puterea rugăciunii şi multă responsabilitate pentru sănătatea proprie şi a semenilor noştri”, la „iubire milostivă şi solidaritate faţă de toţi oamenii bolnavi”, în contextul pandemiei de coronavirus.

„Să mulţumim lui Dumnezeu pentru darul vieţii şi pentru darul sănătăţii, care trebuie păstrate şi cultivate cu multă grijă, smerenie şi înţelepciune, spre binele personal, al familiei şi al societăţii în care ne aflăm. Să arătăm iubire milostivă şi solidaritate faţă de toţi oamenii bolnavi, dar şi multă preţuire medicilor care-i îngrijesc pe aceştia, pentru a redobândi sănătatea. Pandemia actuală a adus în România şi în întreaga lume multă suferinţă, boală, depresie şi moarte. Să ne rugăm mai mult lui Dumnezeu pentru încetarea grabnică a pandemiei, spre a putea trăi şi lucra în mod firesc şi liber. Să avem deplină încredere în puterea rugăciunii şi multă responsabilitate pentru sănătatea proprie şi a semenilor noştri, ştiind că „Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8, 28)”, afirmă PF Daniel în mesajul pastoral transmis cu prilejul Naşterii Domnului, potrivit Agenţiei de Ştiri Basilica a Patriarhiei Române.

Patriarhul arată că întruparea Fiului veşnic al lui Dumnezeu ne descoperă iubirea smerită şi darnică a lui Dumnezeu Tatăl pentru lume, toată viaţa Domnului Iisus Hristos pe pământ fiind dăruire de Sine pentru mântuirea oamenilor, înaltul ierarh accentuând că „în perioada de criză medicală şi economică de azi, ajutorarea oamenilor aflaţi în dificultate este o necesitate stringentă”.

„Prin urmare, să fim milostivi sau darnici, deoarece, după cum ne învaţă Sfânta Scriptură, ‘cel ce are milă de sărman împrumută Domnului’ (Pilde 19, 17). Iar Sfântul Ioan Gură de Aur explică aceste cuvinte astfel: ‘Cel ce miluieşte săracul şi necăjitul nu rupe numai zapisul păcatelor lui, ci ia şi alt zapis de mărturie care mărturiseşte şi zice: cel ce miluieşte pe sărac împrumută pe Dumnezeu. Să dăm deci milostenia lui Dumnezeu împrumut ca să luăm de la El răsplătirea cea din iubire de oameni”. În altă parte, acelaşi Sfânt Părinte îndeamnă la dărnicie, zicând: ,’Dă pâine, după puterea ta! N-ai pâine? Dă un bănuţ! N-ai niciun bănuţ? Dă un pahar cu apă rece! N-ai nici atât? Plângi împreună cu cel îndurerat şi ţi-ai luat plata’. Altfel spus, cu cel sărac fii darnic cel puţin prin compasiune şi solidaritate”, le transmite PF Daniel credincioşilor.

Totodată, Întâistătătorul BOR îndeamnă la pomenirea în rugăciunile noastre a românilor din afara ţării, a celor din jurul graniţelor României şi din diaspora română, „ca să păstrăm, cu multă iubire frăţească, unitatea de credinţă şi de neam”.

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou 2022 şi Botezului Domnului, Patriarhul Daniel adresează tuturor „părinteşti binecuvântări, doriri de sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, fericire şi mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună, dimpreună cu salutarea tradiţională: ‘La mulţi ani!’”.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.