Guvernul României a stabilit, ca în ziua de duminică, 11 iunie 2017, să se desfășoare alegerile locale parțiale pentru primari, în două localități din județul Suceava , comunele Siminicea și Iacobeni.

Totodată a fost aprobat calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, măsurile tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a acestora, precum și cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a acestui scrutin.

Potrivit calendarului electoral stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 252/2017, alegerile locale parțiale implică aceleași operațiuni ca și în cazul alegerilor locale generale, cu precizarea faptului ca termenele sunt reduse la jumătate și încep sa curgă din data de 07 mai 2017.
Astfel :
până la data de 09 mai va fi desemnat președintele Biroului Electoral Județean și a locțiitorului acestuia, în ședință publică prin tragere la sorț.
depunerea candidaturilor pentru funcția de primar se va face în perioada 16 – 22 mai 2017
campania electorală pentru acest scrutin, se va desfășura în perioada 27 mai – 10 iunie 2017 ora 07:00
tipărirea buletinelor de vot se va face cel mai târziu în data de 6 iunie 2017.
De asemenea, s-a aprobat, suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară, bugetul şi cheltuielile necesare în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale, care se suportă din bugetul de stat.
Ministerul Afacerilor Interne va asigura sumele necesare acoperirii cheltuielilor pentru plata timbrelor autocolante, a plicurilor, ștampilelor și hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor de vot, cât și sumele necesare acoperirii indemnizațiilor membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic și auxiliar, a închirierii spațiilor în care se organizează instruiri, a cheltuielile de transport, ambalare și distribuire a materialelor necesare pentru desfășurarea procesului electoral.
Prefectul, Mirela Elena Adomnicăi, declară că la nivelul Instituției Prefectului – Județul Suceava vor fi întreprinse acțiuni specifice privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 11 iunie 2017.