În anul 2018, bugetul alocat sistemului de asigurări sociale de sănătate în judeţul Suceava, în vederea acordării serviciilor medicale şi farmaceutice de către furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, a fost de 518,675 de milioane de lei. Aşa reliefează o situaţie a CAS, în care se subliniază că bugetul în cauză este unul în creştere cu 6,5% comparativ cu cel alocat în anul 2017, acesta din urmă având un nivel de 486,798 de milioane de lei.

Conform director general, Victor Cristi Bleorţu, suplimentar, în anul 2018 a fost alocată o sumă de 158,506 de milioane de lei, „pentru acordarea creşterilor salariale personalului încadrat în unităţile sanitare publice aflate în relaţie contractuală cu CAS Suceava”. Conform sursei amintite, în anul trecut bugetul rezervat medicamentelor a însumat 102,189 de milioane de lei, permiţând Casei de Asigurări de Sănătate Suceava să asigure eliberarea continuă, de-a lungul anului, a medicamentelor compensate şi gratuite prin cele 138 unităţi farmaceutice din judeţ cu care s-au semnat contracte. În ceea ce priveşte bugetul alocat serviciilor medicale spitaliceşti, acesta a fost stabilit la 197,364 de milioane de lei, acoperind, de asemenea, necesarul pentru susţinerea asistenţei specifice pe întreaga durată a lui 2018.

Pe de altă parte, fondurile prevăzute pentru dispozitivelor medicale s-au ridicat la 5,12 milioane de lei, acestea concretizându-se în eliberarea, către asiguraţi, a 5.055 de decizii  de obţinere a dispozitivelor în cauză.

Pentru anul trecut, Casa de Asigurări de Sănătate Suceava a încheiat cu furnizorii de servicii medicale şi medicamente un total de 836 de contracte şi de acte adiţionale.

În anul 2018, plăţile efectuate pentru serviciile prestate şi medicamentele eliberate către asiguraţi, în baza actelor respective, au atins 492,505 de milioane de  lei.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.