Începând cu luna noiembrie, în cadrul proiectului intitulat „De la excluziune la incluziune via academica – LINACAD”, derulat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, s-a inițiat promovarea ofertei educaționale a USV prin derularea unei campanii de marketing în rândul elevilor din cadrul a cel puţin 15 licee din medii defavorizate (mediul rural și/sau orașe mai mici de 10000 de locuitori). Promovarea se realizează prin implicarea studenților din cadrul universităţii, în special a celor proveniți din medii defavorizate.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, incluzând activități de consiliere și orientare în carieră în vederea conștientizării studenților, în special a celor proveniți din medii defavorizate, cu privire la importanța continuării studiilor.
De asemenea, proiectul și-a propus îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională oferite de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul USV, pentru creşterea echităţii sociale în vederea incluziunii sociale pentru cel puțin 1000 de studenţi înmatriculaţi la studii de licenţă. Astfel, în data de 16 noiembrie 2017, a avut loc Conferința „Studentul USV – De la risc de excluziune la succes academic”, la care au participat peste 200 de studenți.
Mai mult, proiectul urmărește creșterea angajabilității și reducerea riscului de abandon prin organizarea unei serii de campanii de conștientizare privind importanța stagiilor de practică și a stagiilor de internship și realizarea unei platforme web-based, construită pe o suită de baze de date, dedicată informării, comunicării și gestionării riscului de abandon universitar timpuriu. Următoarele conferințe vor avea loc pe parcursul lunii decembrie: „Profesii creative pentru secolul XXI” (în data de 8 decembrie 2017) și „Succesul academic al studentului USV: stagii de practică, internship și voluntariat” (în data de 14 decembrie 2017).
Proiectul este derulat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, prin finanțare FDI.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.