Comisia pentru Protecţia Copilului Suceava s-a întrunit în 24 şedinţe ordinare şi 14 şedinţe extraordinare, în care au fost analizate un număr de 2946 cazuri.

Astfel, au fost analizate 2003 certificate de încadrare a copiilor în diferite grade de handicap, din care 273 au fost cazuri noi, dintre acestea: 908 au fost încadraţi în gradul grav; 664 au fost încadraţi în gradul accentuat;  399 au fost încadraţi în gradul mediu și 32 au fost încadraţi în gradul uşor.

Comisia pentru Protecția Copilului Suceava a dat 526 de hotărâri de protecţie. De altfel, au fost date hotărâri de admitere în sistemul de protecţie pentru 19 cazuri noi. Astfel au fost date 5 hotărâri de admitere în sistem rezidenţial și 14 hotărâri de admitere la familii extinse/străine.

De asemenea, au fost date 144 de hotărâri de menţinere în sistemul de protecţie dintre care: 63 de hotărâri de menţinere în sistem rezidenţial;  11 hotărâri de menţinere la Aşezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie” Rădăuţi;  40 de hotărâri de menţinere la familii extinse/străine și 30 de hotărâri de menţinere la asistenţi maternali profesionişti.

Comisia pentru Protecția Copilului Suceava a dat și 32 de hotărâri de înlocuire a măsurilor anterioare cu o altă măsură, adică înlocuiri de plasamente de la asistent maternal profesionist în sistem rezidenţial sau invers, înlocuiri de plasamente de la asistent maternal profesionist la familii extinse sau fără grade de rudenie etc.

De altfel, au fost date 133  de hotărâri de încetare a măsurii speciale de protecţie, dintre care 56 de hotărâri de revocare din sistem rezidenţial;  6 hotărâri de revocare de la Aşezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie” Rădăuţi; 59 de hotărâri de revocare de la familii extinse/străine, precum și 12 hotărâri de revocare de la asistenţi maternali profesionişti.

În cadrul şedinţelor comisiei au fost discutate un număr 5 cazuri ale minorilor care au săvârşit fapte penale şi nu au răspuns penal în faţa instanţei, pentru care s-a hotărât măsura instituirii supravegherii specializate in familia naturală. De asemenea, au fost analizate 17 cereri pentru care au fost eliberate hotărâri de aprobare a ridicării alocaţiei de stat capitalizată, în urma revocării măsurilor de protecţie specială, iar alte 5 avize au fost eliberate la solicitarea comisiilor pentru protecţia copilului din alte judeţe. În domeniul asistenţilor matemali profesionişti au fost eliberate un număr de 169 de hotărâri respectiv atestate de reînnoire după trei ani de la ultima atestare, o suspendare de atestat şi o retragere de atestat. De asemenea, a fost efectuată evaluarea anuală a unui număr de 336 de asistenţi maternali profesionişti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava şi au fost reevaluate un număr de 81 de măsuri de protecţie specială pentru copii.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.