Din cele peste 420.000 de carduri naționale de asigurări de sănătate tipărite pentru persoanele asigurate din județul Suceava, până la finele trimestrului I 2019 au fost returnate de către operatorul de servicii poştale un număr de 24.077 carduri naționale, care nu au putut fi înmanate beneficiarilor.

Din aceste carduri naționale returnate de operatorul poștal la sediul CAS Suceava, până la 31 martie 2019, instituția a distribuit un număr de 15.225 de carduri naționale persoanelor asigurate care le-au solicitat.

În primul trimestru al anului 2019 au fost eliberate 970 adeverințe de înlocuire a cardului național, pentru asigurații care au pierdut/deteriorat cardul si 810 adeverințe înlocuitoare pentru asigurații care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă acest card. De asemenea, în același interval CAS a eliberat 3.087 de adeverințe care atestă calitatea de asigurat pentru cei care nu au primit cardul național.

Reamintim persoanelor asigurate, precum și furnizorilor de servicii medicale și medicamente că valabilitatea cardurilor naționale de sănătate a fost prelungită de la 5 la 7 ani.

Acest lucru înseamnă că asigurații pot folosi la toți furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu o casă de asigurări de sănătate cardurile de sănătate încă doi ani după data înscrisă pe suprafața documentului, iar furnizorilor respectivi le vor fi decontate serviciile astfel prestate către asigurați.

De exemplu, toate cardurile care au înscrisă data de expirare 31 ianuarie 2019 vor fi valabile până la 31 ianuarie 2021. Aceasta înseamnă că deținătorul de card nu are nevoie de adeverință sau de alte modalități de a dovedi calitatea de asigurat al sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

Totodată, reamintim că acest document este personal şi netransmisibil, unul din rolurile cardului naţional de sănătate fiind de a certifica că serviciile medicale decontabile din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate au fost efectiv acordate asiguratului respectiv.

Persoanele asigurate care au pierdut/deteriorat cardul national de asigurari de sanatate pot face dovada calitatii de asigurat, cu o adeverinta emisa de CAS Suceava, cu valabilitate de 60 de zile, pana la primirea cardului duplicat. Eliberarea cardului duplicat, in caz de pierdere / furt / 

deteriorare / modificarea datelor personale (nume) , se face in baza copiei dupa actul de identitate si a cererii tip (care poate fi vizualizata si pe site-ul CAS Suceava www.cassv.ro, sectiunea Informatii pentru asigurati – Formulare asigurati). Contravaloarea producerii si distribuirii cardului duplicat, in cuantum de 15,26 lei (inclusiv TVA), este suportata de asigurati si se poate achita in contul CAS Suceava sau la casieria institutiei noastre.

Persoanele asigurate care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă  cardul national de asigurari de sanatate pot face dovada calitatii de asigurat cu o adeverinta eliberata de CAS Suceava, cu o valabilitate de 3 luni. Documentele necesare obtinerii acestei adeverinte sunt: copie dupa actul de identitate si cerere tip (care poate fi vizualizata si pe site-ul CAS Suceava www.cassv.ro, sectiunea Informatii pentru asigurati – Formulare asigurati). Cardul national al persoanei asigurate care solicita o astfel de adeverinta trebuie sa fie depus la CAS Suceava.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.