În luna iulie activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea „Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2017”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii 108/1999 republicată, a Legii 53/2003 republicată şi a Legii 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În această perioadă inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat un număr de 305 controale, din care 214 în domeniul relaţiilor de muncă şi 91 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 158 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 184.100 lei.

În domeniul Relaţiilor de Muncă, inspectorii au efectuat un număr de 214 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 80 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 158.100 lei.

În luna IULIE au fost depistate un număr de 66 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:

– 1 persoană al cărui contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii;

– 54 persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor fără respectarea termenului legal.

– 11 persoane depistate fără forme legale de angajare care îşi desfăşurau activitatea la 11 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 60.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;

 

 

* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;

* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;

* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;

* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

În domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, inspectorii au efectuat un număr de 91 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 78 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 26.000 lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

* neaplicarea unei metode sigure și corespunzătoare de exploatare minieră de suprafață;

* nu s-a controlat utilizarea de către lucrători a EIP (echipament individual de protecție) acordat;

* nu s-a efectuat supravegherea medicală periodică pentru toți lucrătorii;

* nu s-a făcut verificarea instalației electrice de electrician autorizat care să confirme dacă instalația este corespunzătoare și pentru utilizarea în mediu umed cu jet de apă;

* nu s-a îndepărtat apa de pe pardoseli pentru a se asigura suprafețe nealunecoase;

* nu s-au semnat de către unii lucrători fișele individuale de instruire;

* lipsa în forma scrisă a instrucțiunilor proprii de SSM particularizate activității desfășurate care să se prezinte lucrătorilor la instruiri;

* lipsa mijloacelor colective de protecție pentru prevenirea căderii de la înălțime;

* nu s-au întocmit documente referitoare la punerea in aplicare a prevederilor art. 4  din O.U.G. 99/2000, temperaturi extreme;

* nu s-au stabilit prin fișele post atribuțiile lucrătorilor;

* nedesemnarea lucrătorilor pentru asigurarea măsurilor de prim ajutor;

* lipsa dovezilor de acordare EIP(echipament individual de protecție);

 

* nedesemnarea persoanelor competente care să controleze schelele înainte de utilizarea lor, la intervale periodice, după perioade de neutilizare sau în alte circumstanțe care le-ar putea afecta rezistența sau stabilitatea.

În luna iulie la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate un număr de 19 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor s-a constatat faptul că la data de 01.08.2017 figurează ca fiind înregistrate un număr de 127.210 contracte individuale de muncă active din care:

– 119.084 pe durată nedeterminată;

–    8.126 pe durată determinată.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.