Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut, în luna iunie a acestui an, ca obiectiv principal realizarea „Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2017”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii 108/1999 republicată, a Legii 53/2003 republicată şi a Legii 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În această perioadă inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat un număr de 315 controale, din care 211 în domeniul relaţiilor de muncă şi 104 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 120 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 113.000 lei.

În domeniul Relaţiilor de Muncă, inspectorii au efectuat un număr de 211 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 35 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 77.000 lei.

În luna iunie au fost depistate un număr de 59 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:

– 57 persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor fără respectarea termenului legal.

– 2 persoane depistate fără forme legale de angajare care îşi desfăşurau activitatea la 2 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 10.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;

* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;

* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;

* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;

* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

În domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 104 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 85 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 36.000 lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

* neelaborarea regulamentului propriu de funcționare al CSSM;

* lipsa în forma scrisă a instrucțiunilor proprii de SSM particularizate activității desfășurate care să se prezinte lucrătorilor la instruiri;

* lipsa mijloacelor colective de protecție pentru prevenirea căderii de la înălțime;

* lipsa semnalizărilor de securitate aferente săpăturilor;

* nu s-au întocmit documente referitoare la punerea in aplicare a prevederilor art. 4  din O.U.G. 99/2000, temperaturi extreme;

* nu s-au stabilit prin fișele post atribuțiile lucrătorilor;

* nedesemnarea lucrătorilor pentru asigurarea măsurilor de prim ajutor;

* lipsa dovezilor de acordare a echipamentului individual de protecție;
* nedesemnarea persoanelor competente care sa controleze schelele înainte de utilizarea lor, la intervale periodice, după perioade de neutilizare sau în alte circumstanțe care le-ar putea afecta rezistența sau stabilitatea;

* neaplicarea unei metode sigure și corespunzătoare de exploatare minieră de suprafață.

În luna iunie la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate un număr de 21 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor s-a constatat faptul că la data de 01.07.2017 figurează ca fiind înregistrate un număr de 126.275 contracte individuale de muncă active din care:

– 118.390 pe durată nedeterminată;

–    7.885 pe durată determinată.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.