Suceava este judeţul cu cea mai mare suprafaţă de fond forestier din ţară, aceasta ridicându-se la 437903 ha la data de 01.01.2018. Suprafaţa reprezintă 6,8% din fondul forestier al ţării și 51,2% din suprafaţa totală a judeţului.  

Potrivit directorului Gărzii de Mediu Suceava, Mihai Gășpărel, a finele anului 2017  pentru 14736 ha din fondul forestier privat al persoanelor fizice și juridice, reprezentând 16% din fondul forestier privat si 3% din fondul forestier al județului, nu erau asigurate serviciile silvice. În anul 2018 activitatea primordială a vizat asigurarea serviciilor silvice pentru întreg fondul forestier și în special suprafețele de fond forestier cu proprietari neidentificați sau care nu si-au efectuat succesiunea, din județul Suceava.

Prin modificările și completările aduse Codului Silvic – Legea nr. 46/2008 republicată, cu modificările și completările ulterioare s-au instituit reglementări în scopul asigurării  serviciilor silvice pentru fodul forestier privat de maximum 30 ha inclusiv.

„Instituția noastră a notificat în scris unitățile administativ-teritoriale de pe raza județului Suceava, în total un număr de  63 unități administrativ-teritoriale, pentru preluarea cu servicii silvice a suprafeței de 12776,30 ha pentru care proprietarii nu s-au putut identifica sau pentru care nu s-a realizat dezbaterea succesorală. Până la data de 31.12.2018, ocoalele silvice au preluat efectiv cu servicii silvice suprafața totală de 1428,34 ha fond forestier privat de maximum 30 ha inclusiv pentru care proprietarul nu se poate identifica sau pentru care proprietarul a decedat și nu s-a realizat dezbatera succesorală”, a precizat Mihai Gășpărel.

O altă activitate desfășurată în anul 2018 a fost analiza documentațiilor pentru acordarea ajutoarelor proprietarilor de fond forestier respectiv  ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha şi ajutor de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha reglementată de H.G.864/2016.

În județul Suceava, în anul 2018 au fost aprobate un număr de 1622 solicitări cu o valoare totală de 83405.82 lei, valoare prin care s-au decontat  costurile serviciilor silvice de la bugetul de stat.

Tot în acestă activitate de acordare a ajutoarelor este inclusă și acordarea compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă  reglementată de H.G. 447/2017. Pentru județul Suceava au fost depuse  24 solicitări cu documentațiile aferente  din care 20 au fost avizate pentru suprafața de 578,05 ha, beneficiare a sumelor compensatorii de 195916,68 lei.

Creşterea suprafeţelor de păduri şi ameliorarea terenurilor degradate

În anul 2018 au fost identificate 2 terenuri degradate pe raza județului Suceava, pentru care s-a făcut și proiectarea. S-a făcut recepția unui obiectiv finanțat din fondul de mediu.

În anul 2019 se preconizează a se realiza 2 obiective prin măsura 8.1. – ”Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”.  Reîmpădurirea suprafeţelor de fond forestier proprietate privată şi a celor proprietate publică a UAT

La nivelul judeţului Suceava, la finele anului 2018 suprafața terenurilor destinate împăduririi era de 4619 ha.

În acest sens, în anul 2018 s-au întocmit 279 devize pentru reîmpădurirea a 450 ha proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice.

Realizările s-au concretizat în împădurirea a 325 ha fond forestier a persoanelor fizice şi juridice.

Alte activităţi desfăşurate de Direcția Implementare și avizare în cursul anului 2018, pe raza judeţului Suceava

Nr crtTipul activitățiiNr. acțiuni
1Verificarea şi aprobarea actelor de punere în valoare a masei lemnoase744
2Avizarea documentaţiilor de derogare de la prevederile amenajamentelor61
3Verificarea//semnarea documentaţiilor aferente titlurilor de proprietate 265
4Analiza documentaţiilor depuse pentru eliberarea dispozitivelor de marcat42
5Analiza documentaţiilor şi eliberarea avizelor pentru certificatele de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe55
6Decizii și avize de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier naţional4
7Analiza documentații pentru avizarea schimbării categoriei de folosință 3
8Avizare lucrărilor silvotehnice în poligoane Pin Matra4
9Emiterea certificatelor de identitate pentru materialele forestiere de reproducere18
10Verificarea şi corelarea datelor din raportarea statistică SILV 1, 2, 3, 412
11Emitere decizii depășire posibilitate anuală128
12Emitere decizii depășire posibilitate decenală38
13Avizare documentațiilor de derogare de la prevederile amenajamentelor silvice61
14Avize pentru construcții la mai puțin de 50 m față de fondul forestier11
15Avizare PUG şi PUZ8

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.