Pentru sesiunea 2017, instituțiile de învățământ ale M.A.I. și Jandarmeriei Române recrutează candidați pentru ocuparea celor 410 locuri repartizate, după cum urmează — 60 locuri în cadrul Academiei de Poliție ‘Alexandru Ioan Cuza’ , 180 de locuri în cadrul Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi Grigore Alexandru Ghica Drăgășani, județul Vâlcea și 175 de locuri în cadrul Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi Petru Rareș Fălticeni, județul Suceava.

Calendarul admiterii se va desfășura astfel:

* Termene de depunere a cererilor — data limită:

— 26 mai 2017 pentru Academia de Poliție ‘Al. I. Cuza’ București;

— 21 iulie 2017 pentru școlile postliceale ale M.A.I.

* Termene de depunere a dosarelor de candidat — data limită:

— 19.06.2017 pentru Academia de Poliție ‘Al. I. Cuza’ București;

— 14.08.2017 pentru Școlile Militare de Subofițeri Jandarmi Drăgășani și Fălticeni

Un stagiu complet de studiu durează trei ani pentru Academia de Poliție ‘Alexandru Ioan Cuza’ și doi ani pentru instituțiile de învățământ postliceale, perioadă în care studenții și elevii jandarmi vor beneficia de cazare și masă în cadrul instituțiilor de învățământ ale M.A.I. și Jandarmeriei Române, precum și de celelalte facilități ale acestora (baze sportive, săli internet etc.).

La finalul perioadei de studiu, în urma promovării examenelor de absolvire, viitorii ofițeri și subofițeri vor fi repartizați să își desfășoare activitatea în unitățile Jandarmeriei.

Pentru înscriere sau informații suplimentare, tinerii interesați se pot adresa celei mai apropiate unități de jandarmi sau pot accesa pagina oficială a instituției: www.jandarmeriaromana.ro, precum și pe site-ul www.academiadepolitie.ro sau site-urile celor două școli de subofițeri: www.scoaladragasani.ro și www.jandarmeriafalticeni.ro.

Pentru cei interesați să urmeze o carieră în Jandarmeria Română, locurile scoase la concurs în sesiunea 2017 în instituțiile de învățământ ale MA.I. și Jandarmeriei Române sunt repartizate, după cum urmează:

Academia de Poliție ‘Al. I. Cuza’ București

— 5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de științe Juridice și Administrative, pentru învățământul cu frecvență, domeniul de licență ‘Drept’, programul de studii universitare de licență ‘Drept’;

— 50 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi, pentru învățământul cu frecvență, domeniul de licență ‘științe militare, informații și ordine publică’, programul de studii universitare de licență/specializarea ‘Ordine și siguranță publică’ (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari și 2 locuri pentru alte minorități)

— 5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliție, pentru învățământul cu frecvență redusă, domeniul de licență ‘științe militare, informații și ordine publică’, programul de studii universitare de licență/specializarea ‘Ordine și siguranță publică’.

Școli postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne

— 80 locuri la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi ‘Grigore Alexandru Ghica’ Drăgășani, (din care 3 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități) astfel:

— 174 locuri alocate Jandarmeriei Române;

— 6 locuri pentru SPP;

— 175 locuri la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi ‘Petru Rareș’ Fălticeni, , (din care 3 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități).

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții și criterii specifice:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul in Romania;

b) să cunoască limba română, scris și vorbit;

c) să aibă capacitatea deplină de exercițiu;

d) să fie declarați ‘apt’ din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească in cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie in curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare in ultimii 7 ani;

k) sa nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să aibă vârsta de pană la 27 ani, împliniți în anul participării la concurs pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar și pe locurile MAI la instituțiile de învățământ ale MApN;

m) să aibă înălțimea de minimum 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile;

n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;

o) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

p) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

Cererile de înscriere se completează la sediile inspectoratelor de jandarmi, iar pentru municipiul București la sediul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

Candidații se vor prezenta pentru înscrieri având asupra lor cartea de identitate.

Detalii privind tematica, bibliografia, etapele și probele concursului de admitere in instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne pot fi consultate pe paginile web a acestor instituții. Concursurile de admitere la fiecare instituție de învățământ se desfășoară potrivit calendarului admiterii stabilit pentru fiecare dintre acestea.

Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere se regăsesc pe site-ul fiecărei instituții de învățământ.

http://www.academiadepolitie.ro/admitere.html

http://www.jandarmeriafalticeni.ro/criteriideadmitere.php

http://scoaladragasani.ro/