Conform Calendarului Examenului Naţional de Bacalaureat 2018, aprobat prin OMEN Nr. 4792 / 31.08.2017, probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale pentru prima sesiune a examenului s-au desfăşurat în perioada 12 – 23 februarie 2018.

În judeţul Suceava au fost înscriși 5.673 de elevi, din care 5.090 din seria actuală și 583 de elevi din seria anterioară.

La proba de competențe lingvistice de comunicare orală în limba română au fost înscriși 5159 de candidați, din care 3640 au obţinut certificatul de utilizator experimentat, 1043 certificatul de utilizator avansat, 420  certificatul de utilizator mediu iar 56 nu s-au prezentat.

La proba de competențe lingvistice de comunicare orală în limba maternă (limba ucraineană) au susținut proba 28 de candidați din care care 10 au obținut calificativul „Experimentat”, 13 „Avansat” și 5 „Mediu”.

La proba de competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională s-au înscris 4.881 de candidaţi pentru a susţine proba 4811 (limba engleză – 4148, limba franceză – 636, limba germană – 17, limba spaniolă – 10). 90 din aceștia nu s-au prezentat, iar 862 candidați au echivalat competențele cu certificate europene în cadrul unor examene cu recunoaștere internațională sau au susținut proba în serii anterioare

Rezultate detaliate pe nivel de competență (conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi):

– înțelegerea textului audiat: fără nivel – 42, A1-  447, A2-  1815, B1-  1373, B2-  1044

– înțelegerea textului citit : fără nivel – 3, A1- 136, A2- 1305, B1- 1652, B2- 1625

– producere de mesaj scris : fără nivel – 599, A1- 691, A2- 915, B1- 951, B2- 1565

– producere de mesaj oral : fără nivel – 48, A1- 664, A2- 820, B1- 1061, B2- 2128

– interacțiune orală : fără nivel – 84, A1- 625, A2- 785, B1- 1008, B2- 2219

Pentru fiecare din cele cinci competențe evaluate, nivelul de competență lingvistică se stabilește după cum urmează :  0-10 puncte : fără nivel, 11-30 puncte : nivel A1, 31-60 puncte : nivel A2, 61-80 puncte : nivel B1, 81-100 puncte : nivel B2.

La proba de competențe digitale  s-au înscris 4.364 candidaţi, din care 682 au obținut calificativ „Începător”, 1.508 – „Mediu”, 916 – „Avansat”, 731 – „Experimentat”, iar 461 nu au primit calificativ.

66 au absentat la testare, iar 1.309 de elevi au echivalat proba cu certificate ECDL sau CERTIPRO sau au susținut proba în serii anterioare.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.