În fiecare an, data de 7 aprilie, marchează Ziua Mondială a Sănătăţii şi este un prilej de conştientizare a marilor probleme de sănătate cu care se confruntă omenirea.

În anul 2019 tema Zilei Mondiale a Sănătăţii este „Acoperire universală de sănătate: (pentru) toată lumea, (de) peste tot”. Se subliniază astfel nevoia evidenţă că toţi oamenii, fără niciun fel de discriminare, să beneficieze de serviciile de sănătate.

Sistemul românesc de asigurări de sănătate permite acordarea serviciilor medicale de urgenţă tuturor persoanelor, indiferent de calitatea de asigurat sau neasigurat, respectiv pachetul minimal de servicii pe fiecare tip de asistenţă medicală.

Potrivit lui directorului general al CAS Suceava, Claudiu Cobuz, în anul 2018 peste 100.000 de persoane neasigurate din judeţul Suceava au beneficiat de servicii medicale de urgenţă decontate din Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate.

 „Calitatea de asigurat, care permite accesarea pachetului de servicii medicale de bază, poate fi obţinută prin plata contribuţiei la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sau prin încadrarea în oricare dintre categoriilor de persoane care beneficiază de asigurare, fără plată contribuţiei. La finele lunii martie 2019, în judeţul Suceava, din 501.157 persoane asigurate aflate în evidenţă CAS Suceava, un număr de 369.038 persoane sunt asigurate fără plată contribuţiei (în procent de 73,63%). Categoriile de persoane asigurate fără plată contribuţiei sunt: copiii până la vârsta de 18 ani (163.060 asiguraţi), tinerii cu vârsta 18-26 ani, dacă sunt elevi, studenţi, ucenici (17.270 asiguraţi), coasiguraţi (soţ, soţie, părinţi fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate – 22.332 asiguraţi), persoanele cu handicap (4.854 asiguraţi), femei însărcinate sau lăuze (1.018 asiguraţi), persoane incluse în Programe Naţionale de Sănătate (1.222 asiguraţi), persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj (2.969 asiguraţi) şi pensionari (129.333 asiguraţi)”, a transmis Claudiu Cobuz.

Persoanele asigurate în România pot beneficia de servicii medicale care devin necesare  pe perioada deplasării într-un stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu legislaţia statului respectiv, pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate, eliberat gratuit de CAS Suceava. În anul 2018 au fost eliberate un număr de 7.380 carduri europene, în creştere în fiecare an. Şi prin formularul european S2 (E112), eliberat de Casa de Asigurări de Sănătate, persoanele asigurate pot beneficia de tratament în statele membre ale Uniunii Europene, în condiţiile în care  tratamentul respectiv se regăseşte printre serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază şi nu i se poate acorda în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obţinerea tratamentului respectiv în România, luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante şi evoluţia probabilă a bolii. În anul 2018 CAS Suceava a eliberat un număr de 18 formulare S2 (E112), prin care pacienţii au efectuat tratament în străinătate, aceştia adresându-se unor unităţi sanitare din Italia, Austria şi Germania. Aceste formulare au fost acordate pentru pacienţi cu afecţiuni pediatrice, ortopedice, dermatologice şi oncologice şi au un cost orientativ de peste 75.000 Euro.

Modul de furnizare a serviciilor medicale din cadrul sistemului public de asigurări de sănătate din România respecta principiile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii: ,,Sănătate pentru toţi!”.

 

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.