Prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), în perioada 2007-2015, în judeţul Suceava, au fost plătite fonduri nerambursabile în valoare de 821,33 de milioane de lei, respectiv de 187,96 milioane de euro, informează Mihai Moraru, director executiv al Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) Suceava.

Potrivit acestuia prin banii accesați au fost asfaltat sau reabilitat 177 km de drumuri comunale; 35,64 km de drumuri forestiere şi 59,35 km de drumuri agricole. Totodată, face cunoscut Mihai Moraru în intervalul la care facem referire supse reparaţiilor au fost 165,98 km de drumuri, dar şi 460 de poduri şi podeţe calamitate în urma inundaţiilor din anul 2010.
Pe de altă parte beneficiarii publici, prin proiectele PNDR, s-au amenajat 144,47 km de reţele de apă şi 214,89 km de reţele de canalizare. Cu finanţării europene obţinute în cadrul PNDR 2007-2013, în judeţ au fost construite două creşe şi două grădiniţe, 15 centre after school şi un centru social. De asemenea, în renovare au intrat 10 cămine culturale, ridicate fiind şi 8 centre de informare turistică. Pe de altă parte, 12 acţiuni s-au materializat prin dotarea cu diverse utilaje. Nu în cele din urmă, prin intermediul Grupurilor de Acţiune Locală (GAL), în comunele componente s-au modernizat sau reabilitat 13,46 km de drumuri, alte 52 de proiecte având drept rezultate reabilitarea de cămine culturale, şcoli, grădiniţe, creşe, săli de sport, dispensare, centre sociale, sedii de primării, spaţii publice de recreere, dar şi achiziţionarea de utilaje pentru servicii publice şi gospodărire comunitară.
Mihai Moraru, directorul executiv al OJFIR, a precizat că beneficiarii privaţi au cerut sprijin financiar pentru 1.965 de ferme de semi-subzistenţă, iar în vederea instalării – 230 de tineri fermieri, dintre care 31 prin intermediul GAL. Prin Grupul de Acțiune Locală s-a făcut posibilă modernizarea a 30 de exploataţii agricole lor adaugându-se alte șase proiecte de modernizare de exploataţii agricole, care în prezent se află în proceduri de tranziţie. În judeţul Suceava, s-a investit în 18 proiecte care au ca scop creşterea valorii adăugate a produselor, sprijin financiar european fiind atras şi în vederea creării sau dezvoltării a 81 de microîntreprinderi (11 în cadrul GAL).
Trebuie amintit faptul că pentru judeţul Suceava, exerciţiul financiar 2007-2013, cu prelungirea aferentă până în 2015, s-a concretizat în construirea a 82 de pensiuni turistice sau agroturistice, încă 31 de proiecte aflându-se în proceduri de tranziţie. Dintre cele 82 de unităţi de cazare construite cu finanţare nerambursabilă accesată prin măsurile PNDR, 67 au fost finalizate în anul 2015. În final, Mihai Moraru, directorul executiv al Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) a mai precizat că în intervalul 2007-2015, în judeţul Suceava s-au constituit şi au beneficiat de sprijin financiar cinci Grupuri de Acţiune Locală.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.