De la 1 ianuarie 2018 va intra în vigoare Ordinul nr. 7166/2017 privind stabilirea obligațiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Potrivit actului normativ, creanțele fiscale locale care se plătesc în contul unic deschis de către organele fiscale locale sunt amenzile contravenționale.

Amenzile contravenționale datorate la bugetele locale se plătesc în contul unic “Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unitățile Trezoreriei Statului unde are deschis cont organul fiscal local la care aceștia sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe.

Acest cont, deschis de organul fiscal local la unitățile Trezoreriei Statului unde are cont organul fiscal, va fi comunicat prin publicare pe site-ul fiecărui organ fiscal local.

Conturile unice odată deschise de către organele fiscale locale se comunică, în termen de 3 zile lucrătoare de la deschiderea acestora la unitățile Trezoreriei Statului, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în vederea publicării acestora pe pagina web: www.dpfbl.mdrap.ro.

De reţinut şi faptul că ordinea de stingere a amenzilor contravenționale achitate în contul unic este următoarea:

  • amenzile contravenționale pentru care, conform legii, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii, dacă plata se face în termen de 48 de ore sau, după caz, în termen de două zile lucrătoare;
  • celelalte amenzi contravenționale aplicate contribuabilului și aflate în evidența organului fiscal la data plății, în ordinea vechimii lor.

Dacă două sau mai multe amenzi contravenționale au fost aplicate în aceeași zi, suma achitată de contribuabil stinge în mod proporțional din cuantumul fiecărei amenzi contravenționale.

ATENŢIE! În cazul în care amenzile contravenționale ce pot fi achitate pe jumătate nu se află în evidența organului fiscal local, contravenientul va preciza în ordinul de plată numărul și data procesului-verbal de constatare a contravenției, emitentul acestuia și sintagma “plată 48 ore” sau, după caz, “plată 2 zile lucrătoare”.

În cazul în care – după stingerea tuturor amenzilor contravenționale aflate în evidența organului fiscal local la data plății în contul unic – rămân sume disponibile, acestea vor stinge restul creanțelor fiscale sau bugetare aflate în evidența organului fiscal local.

Sursa: www.legestart.ro

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.