Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Suceava a dovedit că administraţia e administraţie, iar proiectele de hotărâre pot fi votate de toţi consilierii judeţeni prezenţi, indiferent de culoarea politică.

     În şedinţa extraordinară convocată în data de 16.11.2012 au fost votate proiectele de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Suceava şi a unităţilor subordonate Consiliului Judeţean Suceava pe anul 2012, proiectul privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi plata arieratelor, dar şi hotărârea privind aprobarea achiziţionării unui teren în suprafaţă de 10.000 mp situat în extravilanul oraşului Salcea, în vecinătatea Regiei Autonome Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava.

     Cel mai aşteptat punct de pe ordinea de zi a fost cel referitor la repartizarea pe primării a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi plata arieratelor, adică a datoriilor provenite atât din derularea programelor de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, programului de reabilitare, modernizare şi asfaltare a drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate la sate, precum şi în unităţile unităţile administrative cu resurse turistice. Deşi, în trecut, la toate şedinţele de Consiliul Judeţean erau dispute aprigi când venea vorba de împărţirea sumelor de bani pe primăriile din judeţ, fiind invocate criterii politice, iată că în sfârşit, toţi consilierii judeţeni pot colabora constructuiv pentru binele judeţului Suceava: “Ce a fost azi demonstrează că noi, cei care suntem la conducerea judeţului, respectăm în mod egal localităţile şi nevoile comunităţilor locale. Noi suntem serioşi şi ne preocupăm să asigurăm resurse tuturor localităţilor indiferent de culoarea politică” a declarat Cătălin Nechifor, preşedintele CJ Suceava.

     Din centralizarea solicitărilor scrise şi transmise de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale până pe 09 noiembrie 2012, au rezultat următoarele obligaţii de plată reprezentând arieratele: 38.020.392 lei obligaţii de plată pentru furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări înregistrate în contabilitatea primăriilor în conformitate cu art. 35 alin. lit c) din OUG nr. 61/2012, de asemenea suma de 2.604.004 lei sunt obligaţii de plată pentru lucrări realizate în baza programului de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural conform OUG nr. 7/2006, dar şi 3.304.624 lei obligaţii pentru lucrări realizate în baza programului de pietruiri şi alimentare cu apă, aprobat prin HG nr. 577/1997.

     Prin şedinţa de astăzi, a fost acoperit necesarul de fonduri în proporţie de 77,50% la lucrările realizate în baza OUG nr. 7/2006, în proporţie de 46,90% la programul în baza HG nr. 577/1997, dar şi în proporţie de 26,83% la arieratele pentru furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări ai bugetului local. Suma totală repartizată de Consiliul Judeţean către primăriile din întreg judeţul Suceava a fost de 13.715.000 lei (peste 137 miliarde lei vechi). Trebuie menţionat şi faptul că aproximativ 30 de primării nu au depus documentele solicitate de administraţia judeţeană, iar altele, precum primăria Rădăuţi, nu au înregistrat în contabilitate facturiile emise de prestatorii de lucrări şi servicii, expunându-se unor fapte în afara legii. „Vom sesiza Direcţia Generală a Finanţelor Publice, precum şi celelalte organisme competente pentru a verifica situaţiile în care primăriile stau cu facturile în sertar, fără a le introduce în contabilitate” a mai spus Cătălin Nechifor în plenul şedinţei.

     Un alt punct pe ordinea de zi a fost rectificarea bugetului propriu al judeţului Suceava şi a unor unităţi subordonate Consiliului Judeţean. Astfel, au trecut de votul consilierilor judeţeni rectificările bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor, ale Liceului Tehnologic Special Bivolărie, Muzeului Bucovinei, Camerei Agricole Suceava, Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Suceava, Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Aeroportului Ştefan cel Mare, dar şi a Spitalului Judeţean Suceava.

     Proiectul de hotărâre privind achiziţionarea în domeniul public al judeţului Suceava a unui teren de 10.000 mp situat în extravilanul localităţii Salcea, dovedeşte că administraţia locală se implică în terminarea lucrărilor de modernizare ale Aeroportului din Salcea. Umare a unei adrese înaintate de Regia Autonomă Aeroportul „Ştefan cel Mare” s-a constatat necesitatea achiziţionării acestui teren proprietate particulară pentru accesul la facilităţile aeroportuare, pe timpul şi după terminarea lucrărilor de modernizare, în vederea asigurării zonei de protecţie a dispozitivului luminos. De menţionat este transparenţa cu care se va face această achiziţie, prin negociere directă între părţi, dar, preţul final nu va putea depăşi valoarea rezultată din raportul de evaloare, respectiv de 9 lei/mp, adică 200 euro/ar, o valoare foarte mică comparativ cu preţul pieţei imobiliare a oraşului Salcea şi cu importanţa obiectivului.

     Dacă sub vechea administraţie se semnau multe contracte de lucrări, actuala amninistraţie se gândeşte şi cum să le achite „…Cât a fost PDL la guvernare nu s-a gândit nimeni la bani. Vrem să ducem economia la suprafaţă şi să reînnodăm lanţul economic. Cât timp primăriile vor avea datorii către firme, se va bloca sistemul. Am acoperit cam 27% din nevoile financiare ale primăriilor. Flutur nu a făcut nici un gest către Vatra Dornei ca să asigure agentul termic. Guvernul Ponta a alocat o sumă mare de bani. Efortul Consiliului Judeţean este de 21 miliarde de lei doar pe achitare de furnizori locali cu arierate. Există riscul, în cazul multor localităţi, să fie blocate conturile. M-a suprins că sunt multe facturi care vin din timpuri vechi, 2008 şi 2009 când au fost lucrări la inundaţii pe care guvernul PDL şi Flutur le-au tratat apoi cu dezinteres. În afară de banii de azi, mai sunt sume de bani ce vor fi aduse la Suceava. Politica e politică, dar administraţia e administraţie şi vom demonstra în continuare că suntem echidistanţi” a mai concluzionat Cătălin Nechifor.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.