Poliția locală, înființată prin Legea nr. 155/2010 a Poliției locale este forță complementară de ordine şi siguranță publică, poliția comunitară şi locală, conform legislației actuale.

Atribuțiile polițiștilor locali sunt definite la art. 17 din acest act normativ, dar această categorie profesională are nevoie de propriul statut, susțin liderii unuia dintre sindicate, care au semnat o petiție pentru crearea unei legi speciale care să definească Statutul polițiștilor locali.

“Poliţiştii locali îşi desfășoară activitatea în condiții de muncă care implică riscuri, o suprasolicitare nervoasă, poziții ortostatice prelungite sau efort fizic care poate duce la uzura prematură a organismului, condiţii nefavorabile de climat, temperaturi extreme, portul armamentului şi muniției.   În acest context se constată că amenințările şi vulnerabilităţile la adresa vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii poliţiştilor locali se înmulţesc, acestea constituind riscuri deosebite, unele dintre aceste agresiuni fizice sau atacuri având drept urmare rănirea gravă sau decesul poliţiştilor locali aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu”, se argumentează în expunerea de motive a proiectului de lege.

“Art. 6

(1)    Polițistul local beneficiază de încadrarea activității în condiții deosebite, speciale sau alte condiții de muncă, în funcție de specificul fiecărei activități desfășurate.

(2)    Polițistul local care are atribuții, conform fișei postului, pe liniile de ordine publică și circulație rutieră se încadrează în categoria de activități de condiții speciale.

(3)    Polițistul local care este încadrat în celelalte structuri prevăzute de lege, se încadrează în categoria de activități deosebite de muncă, sau alte condiții de muncă.

Polițiștii locali vor da concurs pe post, conform reglementărilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarului public. În plus, trebuie să fie apt din punct de vedere medical, fizic și psihic, să nu aibă cazier sau dosar penal, să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită socială. După încadrare, vor urma un curs de formare în instituțiile de învățământ ale MAI. Poate fi destituit din funcție doar polițistul local pe numele căruia rămâne definitive o sentință de condamnare a unei instanțe de judecată, nu în cursul procesului sau al urmăririi penale.

“Art. 14

(1)    Polițiștii locali se încadrează în trei categorii, definite în raport cu nivelul studiilor necesare, astfel:

  1. a)      Categoria A – Polițist local clasa 1 – cuprinde polițiști locali cu studii superioare de lungă durată
  2. b)      Categoria B – Polițist local clasa 2 – cuprinde polițiști locali cu studii superioare de scurtă durată
  3. c)       Categoria C – Polițist local clasa 3 – cuprinde agenții de poliție locală cu studii liceale sau postliceale, absolvite cu diploma de bacalaureat”.

După îndeplinirea stagiului minim în grad, polițistul local poate avansa la gradul profesional următor, dacă are și calificativul cel puțin “bine” pe perioada de referință. Perioada de stagiu pentru un debutant este de 1 an, apoi de la 3 la 5 ani pentru principal și de la 5 la 7 ani pentru polițist local superior, întocmai ca la funcționarii publici. Și funcțiile de conducere sunt conforme cu Statutul funcționarului public, de la șef de birou la director general.

Echipamentul de protecție, uniforma și alte asemenea bunuri sunt asigurate de unitatea la care lucrează polițistul local. 

“Art. 34 – Polițistul local și membrii familiei sale au dreptul la protecție din partea structurilor specializate ale statului față de amenințările sau violențele la care ar putea fi supuși ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea”. 

Răspunderea este disciplinară, sancțiunile pentru abateri sau încălcarea normelor fiind cele statuate și în Legea nr. 188/1999 privind funcționarii publici: mustrare scrisă, diminuarea salariului, suspendare din funcție, retrogradare, destituire. Sancțiunile vor fi aplicate doar după o cercetare prealabilă și audierea polițistului încriminat.

Proiectul de lege va fi dezbătut mai întâi la Senat, apoi în comisiile de specialitate și în plenul Camerei Deputaților, forul decizional.

 

 

sursa:www.legestart.ro

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.