Premergător începerii anului școlar preuniversitar 2019-2020, la nivelul I.P.J. Suceava au fost desfășurate următoarele activități: a fost demarată activitatea de actualizarea a listei unităţilor de învăţământ preuniversitar existente la nivel local, conform prevederilor capitolului II, pct. 2.1. din Planul Teritorial Cadru de Acțiune pe linia unităților de învățământ preuniversitar  și de repartizare a acestora între cele trei structuri responsabile (poliţie, jandarmerie, poliţie locală) pentru a fi incluse în itinerariile de patrulare auto şi pedestră, ca punct obligatoriu de staţionare, în special pe timpul sosirii /plecării elevilor la/de la cursuri; au fost întocmite dosarele de obiectiv pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar, din raza de competenţă; au fost evaluate unităţile de învăţământ preuniversitar atât din punct de vedere al asigurării cu pază şi elemente de protecţie (conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor) cât şi referitor la situaţia operativă înregistrată în anul precedent; s-a acordat sprijinul necesar conducerii unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea elaborării sau reactualizării planurilor de pază, conform prevederilor Legii nr.333/2003; au fost actualizate afişele ce conţin numărul de telefon pentru situaţii de urgenţă „112”, numărul de telefon al subunităţii (secţiei), poliţistului de proximitate şi al postului de poliţie comunal; s-a verificat legalitatea și documentația celor 138 de autospecialelor destinate transportului elevilor la/de la unitățile școlare, una fiind identificată fără poliță de asigurare RCA;precum și instruirea celor 131 de conducători auto (toți cu atestat) și a  celor 70 de coordonatori ai activității de transport a elevilor.

De altfel, în  perioada 7 – 20 septembrie a.c., la nivelul județului Suceava se desfășoară campania de informare și prevenire „10 pentru Siguranță”, de către instituțiile cu competență în domeniu, respectiv: Inspectoratul de Poliție, Inspectoratul de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Agenția Națională Antidrog și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Poliția de Frontieră. Campania beneficiază de sprijinul Instituției Prefectului – Județul Suceava și al Inspectoratului Școlar Județean Suceava. Astfel, pentru punerea în executare a dispoziției M.A.I., în data de 02.09.2019, a fost constituit Grupul de Lucru la nivel județean, iar în data de 03.09.2019 s-a desfășurat o ședință cu participarea reprezentanților tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne implicate, stabilindu-se modul de acțiune și calendarul activităților preventive.

De asemenea, sâmbătă și duminică (7 și 8 septembrie 2019), polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității – I.P.J. Suceava și lucrători din cadrul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne au desfășurat activități de informare și prevenire în zona centrală a municipiului Suceava dar și în zona hypermarket-urilor și în zone rurale din proximitatea municipiului Suceava. Conform domeniului de competență, fiecare lucrător al M.A.I. le-a explicat copiilor, părinților și bunicilor ce înseamnă să adopți un comportament preventiv care să te ferească de riscuri. Violența în mediul școlar, consumul de alcool și drog, traficul de persoane, fenomenul de bullying, securitatea împotriva incendiilor siguranța rutieră, au fost câteva dintre subiectele abordate și discutate cu tineri și adulți. Totodată, au fost distribuite peste 300 orare școlare cu mesaje preventive dar și alte ghiduri, stick-ere și materiale de informare.

Tot în data de 7 septembrie 2019 a fost organizat un eveniment de sensibilizare și responsabilizare a opiniei publice cu privire la problematica abandonului și absenteismului școlar. În comunități defavorizate din comunele Stroiești și Șcheia au fost distribuite rechizite școlare, ghiozdane și alte echipamente școlare copiilor din familii defavorizate pentru a-i încuraja pe aceștia să urmeze cursurile școlare.

De asemenea, premergător începerii anului școlar polițiștii de prevenire au participat la acțiunea ,,Susținem Performanța” organizată de D.G.A.S.P.C. Suceava, I.P.J. Suceava acordând o plachetă de excelență unei adolescente din sistemul de plasament care a obținut în anul școlar precedent media generală zece. Totodată, au fost promovate recomandări în vederea reducerii riscului infracțional și victimal al copiilor din centrele de plasament, beneficiari fiind peste 100 de tineri prezenți la eveniment.

De altfel, s-a asigurat prezența polițiștilor de proximitate și a celor din mediul rural la deschiderea noului an școlar 2019-2020 din 09.09.2019, în vederea prezentării mesajului poliţiei adresat cadrelor didactice, elevilor și părinților acestora şi promovarea de recomandări cu caracter preventiv. Ulterior, în perioada 10 – 13 septembrie s-au derulat 12 activități de informare în unitățile de învățământ, beneficiari fiind peste 800 de elevi.

În perioada 16 – 20 septembrie, aceste acțiuni de informare și prevenire vor fi concentrate și în celelalte unități de învățământ selecționate (54 de unități de învățământ din mediul rural și urban). Acțiunile desfășurate în cadrul campaniei vor continua și după data de 20 septembrie de către lucrătorii structurilor specializate pe durata întregului an școlar.

De menționat este și faptul că, anterior primirii Dispoziției M.A.I. nr.1446884 DIN 23.08.2019, structura de prevenire din cadrul I.P.J. Suceava a inițiat campania ,,Recapitulare la Siguranță” fiind organizate o serie de activități preventive, ce au cuprins: un nou „Program de pregătire juridică şi antiinfracţională a elevilor 2019/2020”, ocazie cu care, lunar, specialiştii din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii vor elabora teme de pregătire ce vor fi promovate la nivelul unităţilor de învăţământ în cadrul orelor de dirigenţie şi cu prilejul altor acţiuni cu caracter de informare şi prevenire; realizarea în colaborare cu Romania Children Humanitarian Foundation a unui nou manual pentru clasa „0” care va fi distribuit gratuit elevilor din acest ciclu începând cu luna octombrie 2019, precum și organizarea de acțiuni preventive și de informare la evenimentele sociale, culturale, artistice și sportive cu public numeros de pe raza județului, precum Târgul de cai de la Horodnic de Sus, Ziua Comunității Polone – Solonețu Nou, Târgul „Produs în Bucovina” Suceava.

Pozitiv este faptul că, de la debutul campaniei dispusă prin Dispoziția M.A.I. nr.1446884/23.08.2019 la nivelul județului nu s-a înregistrat niciun eveniment negativ cu implicarea elevilor sau cadrelor didactice în unitățile de învățământ sau în zona adiacentă acestora. 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.