Statisticile referitoare la incendii din ultimii ani arată că în România, din luna februarie când începe să se încălzească dar cel mai frecvent din a doua jumătate a lunii martie, se produce un număr ridicat de incendii la gospodăriile populaţiei, având drept cauză focul deschis efectuat pentru curăţenia de primăvară prin distrugerea resturilor menajere, furajere din grădini şi curţi. În aceeaşi perioadă se înregistrează cel mai mare număr de arderi necontrolate ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor agricole de vegetaţia uscată.

Conform unui comunicat al ISU „Bucovina” Suceava, cazuistica incendiilor arată că, de cele mai multe ori, cetăţenii au efectuat arderea miriştilor, resturilor menajere ori a vegetaţiei uscate pe timp de vânt ori amplasând grămezile ce urmau a fi distruse prin ardere în apropierea şurilor, adăposturilor de animale sau furajelor, ceea ce a condus la propagarea rapidă a focului la gospodării şi anexele acestora, arderile producând pagube mari.
De cele mai multe ori, aprinderea miriștilor se face intenționat de către agricultori, dar sunt li situații în care focurile aprinse în gospodăriile populației se extind şi scapă de sub control, mai ales din cauza vântului puternic sau a lipsei de supraveghere.
O categorie aparte de incendiatori voluntari sau nu, o constituie fumătorii.
De multe ori, trecând pe lângă culturile agricole, miriști sau păduri, aceştia aruncă în mod reflex restul de ţigara, la întâmplare, fără a se gândi la consecinţe.
Pe fondul lipsei de educație si supraveghere, copiii – prin folosirea focului deschis – au declanşat incendii care au generat importante pierderi materiale.
Pentru a preveni apariţia unor astfel de evenimente în viitor, este necesar ca populaţia (în special din mediul rural), personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul diferitelor instituţii şi agenţi economici să cunoască şi să respecte următoarele măsuri:
– utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept;
– prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi;
– arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;
– arderea vegetaţiei uscate se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii;
– utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare;
– luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor;
– aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este interzisă.
Un rol important în prevenirea incendiilor în profil teritorial îl au autoritățile administrației publice locale care, prin toate pârghiile legale de care dispun, trebuie să conștientizeze, să determine populaţia să se comporte si să acţioneze în spirit civic. Astfel, aceste activităţi se vor executa de către cetăţeni numai pe baza permisului de lucru eliberat de primar sau de şeful serviciului voluntar pentru situații de urgenţă şi numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanenta a arderii.
În acelaşi context trebuie reţinut faptul ca arderea miriştilor se face numai cu acceptul organelor de mediu.
Vă reamintim faptul că în data de 29.03.2017, în localitatea Șarul Dornei din județul Suceava, a izbucnit un incendiu la vegetație uscată, acesta s-a propagat cu repeziciune producând pagube unui edificiu aflat în apropiere, cauza fiind, tocmai, nerespectarea măsurilor specifice menționate mai sus.
Toate incendiile, indiferent de natura lor, trebuie anunţate la numărul de telefon 112, număr unic pentru situaţii de urgenţă, apelul fiind gratuit în toate rețelele de telefonie fixa si mobila.