În cursul zilei de luni, 21.11.2022, prefectul Alexandru Moldovan a desfășurat împreună cu conducerile Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava (S.P.C.R.P.C.Î.V.) și a Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte (S.P.C.P.) o activitate de analiză a activității pentru perioada anterioară, ale cărei rezultate vi le prezentăm în continuare.

În perioada 01.10.2022-20.11.2022, la ghișeele Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte au fost preluate un număr de 6.113 (3912 în perioada similară a anului 2021, o creștere de 56%)  cereri de eliberare a paşapoartelor din care:

 • 709 (3741 în perioada similară a anului 2021) cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice;
 • 404 (171 în perioada similară a anului 2021) cereri de eliberare a paşapoartelor simple temporare.

Prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, au fost primite şi soluţionate de S.P.C.P. un număr de 2.931 (2138 în perioada similară a anului 2021, o creștere de 37%) cereri.

 Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (CRDS) au fost preluate la ghişeele serviciului un număr  de 157 (142 în perioada similară a anului 2021, o creștere de 10%) cereri.

Astfel, în perioada 01.10. – 20.11.2022 numărul total al cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple (electronice și temporare) soluționate de Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte este de 9.044 (6050 în perioada similară a anului 2021, o creștere de 50% ) cereri.

Prin ghişeul eliberări paşapoarte al serviciului au fost înmânate către solicitant un număr de 3.267 pașapoarte simple, din care:

 • 234 paşapoarte simple temporare;
 • 343 paşapoarte simple electronice.

Prin curier (contra taxei de 11,30 lei fără tva) au fost livrate către solicitanți un număr de 2402 paşapoarte simple electronice.

Toate aceste rezultate au fost obținute în condițiile în care încadrarea cu personal la nivelul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Suceava este de 69,70% din totalul posturilor din statul de organizare (23 de posturi încadrate din totalul de 33) după cum urmează:

 • 11 posturi de ofițeri de poliție, fiind încadrate un număr de 5 posturi;
 • 19 posturi de agent de poliție, fiind încadrate un număr de 16 posturi;
 • 3 posturi de personal contractual, fiind încadrate un număr de 2 posturi.

În ultima perioadă au fost încadrate cu personal 3 posturi de agenți de poliție (2 absolvenți ai Școlii de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Câmpina și o persoană încadrată prin concurs), și la acest moment sunt în procedură de aprobare 3 rapoarte de mutare de la alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne la Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte Suceava.

În ceea ce privește Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, în perioada 14.11-18.11.2022, au fost efectuate un număr de 326 înscrieri autovehicule pentru prima dată în România, 471 transcrieri ale certificatului de înmatriculare în cazul schimbării proprietarului și 199 radieri auto din evidențe ca urmare a schimbării proprietarului, la cererea proprietarului, în cazul dezmembrării, furtului, exportului etc. De asemenea, au fost atribuite un număr de 232  autorizații de circulație provizorie și plăci pentru vehiculele care au fost înregistrate provizoriu pentru definitivarea documentelor în vederea înmatriculării definitive, pentru dealeri autorizați etc.

În aceeași perioadă de referință, au susținut proba teoretică în vederea obținerii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice un număr de 537 persoane, în timp ce 223 de candidați au susținut proba practică, de traseu, fiind examinați de către cei trei examinatori din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Suceava și un examinator din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Galați.

„Dacă în ceea ce privește Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte pot afirma că suntem în parametri buni, activitatea desfășurându-se fără sincope majore, la Permise și Înmatriculări continuăm să funcționăm «în regim de avarie». Am acționat permanent pe două planuri: solicitarea sprijinului altor structuri similare din țară și demersuri în vederea ocupării, în marja cadrului legal existent, a posturilor vacante din structura serviciului. Pot anunța că situația la structura de permise și examinări se va îmbunătăți simțitor, pe lângă cei trei examinatori ai serviciului cu care lucrăm acum vor fi încadrați încă patru, unul din data de 5 decembrie și ceilalți trei din data de 15 decembrie. De asemenea, la structura de înmatriculări a fost completat efectivul cu un ofițer de poliție venit prin transfer de la structura similară din jud. Neamț. Prin urmare, sunt create premisele ca de la începutul lunii ianuarie a anului viitor să micșorăm simțitor decalajul existent acum între data susținerii examinării teoretice și momentul susținerii probei de traseu. În continuare, facem demersuri în vederea ocupării celor 13 funcții vacante existente la nivelul serviciului, 10 dintre acestea fiind suplimentate urmare a solicitărilor pe care le-am făcut către conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

În încheiere, fac un apel către toți posesorii de permise de conducere a căror valabilitate administrativă va expira în lunile următoare să se programeze din timp în vederea preschimbării, pentru a evita supraaglomerarea la ghișeele serviciului”, a spus prefectul Moldovan.

În urma unei analize efectuate la nivelul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a rezultat că în perioada decembrie 2022 – februarie 2023 va expira termenul de valabilitate administrativă a unui număr de peste 450.000 de permise de conducere, la nivel național, aceste documente fiind emise în perioada decembrie 2012 – februarie 2013.

Având în vedere numărul mare de documente care vor necesita preschimbare, facem apel la posesorii de permise de conducere aflați în această situație să solicite preschimbarea permiselor de conducere înainte de expirarea valabilității administrative, parcurgând următorii pași:

 • efectuarea programărilor online pe site-ul drpciv.ro,
 • achitarea contravalorii permisului de conducere în valoare de 89 lei (prin intermediul CEC, BCR, rețeaua de stații SelfPay, online – ghișeul.ro sau drpciv.ro secțiunea servicii online – plăți, mandat poștal, etc.)
 • pregătirea documentelor necesare pentru preschimbarea permisului de conducere (act de identitate valabil – original, fișa medicală, permisul a cărui preschimbare este solicitată, în original, dovada efectuării plății taxei).
 • prezentarea la sediu conform programării.

De asemenea, vă informăm că, prin Ordinul nr. 123 din 5 august 2013 privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului  au fost aduse modificări în ceea ce privește modalitatea de obținere a unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, intervenind obligativitatea depunerii fișei medicale.

Reamintim faptul că cererea pentru preschimbarea permisului de conducere poate fi depusă la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, indiferent de domiciliul titularului.

Permisul de conducere se livrează, prin serviciul de curierat la Poștei Române,  la adresa din România indicată de titular sau se ridică de către acesta de la serviciul public comunitar indicat în cererea de preschimbare (termenul de livrare este cuprins între 5-15 zile). Până la eliberarea noului permis, titularului i se eliberează un document cu valabilitatea de 15 zile.

După termenul de 15 zile, în cazul în care titularul nu poate fi identificat/găsit la adresa indicată în cerere, permisul de conducere se va ridica, personal,  de la serviciul public comunitar în a cărui competență se află acea adresă.

Stadiul emiterii documentelor poate fi urmărit, în timp real, pe site-ul www.drpciv.ro, secțiunea servicii online – emitere permis/emitere certificat.

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.